Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HENRYK z GANDAWY

  ur. przed 1240 w Gandawie,zm. 23 VI (lub 1 VII) 1293 w Paryżu (lub Tournai), filozof iteolog, doctor solemnis (—» doktor 2), od 1609 patron studiumzakonu serwitów.

  1. Ż y c i e i d z i e 1 a - Dane dotyczące pierwszego okresużycia H. są nieznane lub niepewne; 1267 został kanonikiemkatedralnym w Tournai, 1276...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /21 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK GŁUCHY, Henryk z Selbach

  (niesłusznie zw.H. z Rebdorf), zm. 9 X 1364 w Eichstätt, kronikarz.

  Studiowałprawo i teologię prawdopodobnie w Bolonii, gdzie uzyskałmagisterium i przyjął święcenia kapł.; od 1328 był prokuratoremKurii pap. w Awinionie a po 1351 kanclerzem, sędziąi penitencjarzem.

  Opracował kronikę (Die...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK z HESJI St., Henryk Heinbuche z Langenstein

  ur. 1325, zm. 11 II 1397 w Wiedniu, filozof przyrody, teolog.

  Po studiach 1358-63 na uniw. paryskim wykładał tamże filozofięprzyrody; ok. 1367 przyjął święcenia kapł.; po uzyskaniudoktoratu teologii wykładał także Pismo Św., a 1378został wicekanclerzem uniw. ; w czasie — schizmy zachodniejstanął po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /5 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK, Heidenryk OP bp.

  zm. 29 VI 1263 w Chełmnie,pierwszy bp chełmiński.

  Był przeorem dominikanóww Lipsku, 1238-40 prowincjałem w Polsce, 1245 kapelanemlegata dla Prus Wilhelma z Modeny, a nast. prolegatem pap.Innocentego IV do bpa Chrystiana; 1245 został konsekrowanyprzez Innocentego IV w Lyonie; a 1247 objął bpstwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK z HUNTINGDON

  ur. ok. 1085 w diec. Lincoln,zm. 1155 w Huntingdon, ang. kronikarz. Związany zdworem bpa Roberta Bloet w Lincoln, 1110 został archidiakonemw Huntingdon; 1134 towarzyszył abpowi CanterburyTeobaldowi do Rzymu.

  Jego Historia Anglorum (Lo 1879)ma charakter kompilacyjny; w 12 księgach zawarł w niejm.in. historię...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK z BEAUFORT kard.

  ur. ok. 1375 w Beaufort(Andegawenia), zm. 11 IV 1447 w Winchester, pap. dyplomata.

  Studiował w Cambridge i Oksfordzie; 1398 zostałbpem Lincolnu, a 1404 abpem Winchesteru; pap. GrzegorzXII mianował go 1409 legatem dla Anglii i Irlandii; na Soborzew Konstancji H. wypowiadał się za natychmiastowym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK V

  ur. 11 VIII 1086, zm. 23 V 1125 w Utrechcie,król niem. i cesarz rzym., ostatni z dynastii salickiej.

  Obrany 1098 królem niem. (koronowany 1099 w Akwizgranie)zbuntował się przeciw ojcu (— Henryk IV) i przy poparciupap. Paschalisa II zmusił go 1105 do abdykacji; obejmując1106 rządy stał się gorliwym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /3 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK II (2)

  ur. 31 III 1519 w Saint-Germain-èh-Laye,zm. 10 VII 1559 w Paryżu, król Francji.

  Po śmierci swego ojca — Franciszka I zosta! 1547 królemFrancji; w działalności polit, ulegał wpływom żony KatarzynyMedycejskiej i swych doradców - Anne de Montmorency iFrançois — Gwizjusza (1). Wojny prowadzone przez H. zAnglią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /3 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK VI (1)

  ur. 1165 w Nijmegen (Holandia), zm. 28IX 1197 w Mesynie (Sycylia), ces. rzymski od 1191.

  Jako syn —» Fryderyka I Barbarossy wybrany został 1169na króla niem.; 1186 ożenił się z Konstancją, dziedziczką tronusycylijskiego; dopuszczony przez ojca do współrządów,sprawował 1189-90 regencję w Niemczech w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK III (1)

  ur. 28 X 1017, zm. 5 X 1056 w Botfei(Góry Harzu), król Niemiec, cesarz, syn Konrada II (z dynastiisalickiej).

  Wychowywany był w Bawarii przez Brunona, abpa Augsburga,i Engilberta, bpa Freisingu; 1027 został księciem Bawarii,a 1038 Swewii; koronowany 1028 w Akwizgranie nakróla niem.; uczestniczył w wyprawach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /3 933

  praca w formacie txt

Do góry