Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HENRYK z WIERZBNA, Henryk I bp.

  zm. 23 IX 1319,prawdopodobnie we Wrocławiu. Od 1290 był kanonikiemwrocł.; dzięki protekcji króla czes. i pol. Wacława II został1301 bpem wrocł.; konsekrowany 1302 objął rządy opiekuńczew imieniu synów zmarłego księcia Henryka V Grubego,ułatwiając Wacławowi II uzyskanie tytułu prawnego do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /17.10.2012 Znaków /3 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK z MERSEBURGA (MAGDEBURGA) OFM

  zm. 1276, kanonista.

  Był lektorem studium i przełożonymzakonu w Magdeburgu; znany jest jako autor Summa superV libros „Decretalium Gregorii IX" (ok. 1242), występującejrównież jako Commentarius lub Lectura, zawierającej zarysprawa kan.; łączono ją najczęściej z Apparatus ad Summamfratris H. (ok. 1260)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK LETGALCZYK, Henryk Łotysz, Henricus de Lettis

  zm. po 1259, autor Chronicon Lyvoniae (wyd. W.Arndt, MGHSS XXIII 231-332; G.H. Pertz, Han 1874; L.Arbusow, A. Bauer, Han 1955).

  Wg M. Hellmanna pochodziłz okolic Magdeburga, wg innych (Pertz, H. Łowmiański)z Letgalii; wychowywał się w klasztorze Segeberg; 1205 przybyłdo Rygi jako scholar bpa — Alberta z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK LEW

  ur. 1129, zm. 6 VIII 1195 w Brunszwiku,wnuk ces. Lotara III, książę saski i bawarski, pogromca ikolonizator Słowian połabskich.

  Pochodził z rodu Welfów; 1142 został księciem saskim i1147 wziął udział w wyprawie krzyżowej przeciw Słowianompołabskim w celu rozszerzenia swego panowania; nie dopuści!do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /3 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK IV z LIDZBARKU, Heinrich IV Heilsberg von Vogelsang bp.

  ur. ok. 1360, zm. 4 VI 1415 w Lidzbarku.

  Studiował (zapisany do nacji pol.) prawo w Pradze; 1386był prob, w Barczewie i od 1387 oficjałem biskupim; 1391został kanonikiem warm., 1398 zaś administratorem kapitulnymw Olsztynie i 1401 bpem warmińskim.

  Początkowo wdobrych układach z Krzyżakami (oddał im...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK z LOZANNY

  zm. 1148 prawdopodobnie wTuluzie.

  Był mnichem (być może w Cluny), nast. eremitą, aw końcu nieortodoksyjnym kaznodzieją wędrownym; działałm.in. w Lozannie, Le Mans (1116), Pizie, Poitiers, Bordeaux,Albi i Tuluzie; początkowo nauczał w duchu reform gregoriańskich,nawołując lud i duchowieństwo do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK KIETLICZ abp.

  ur. ok. 1150, zm. 22 III 1219w Gnieźnie, reformator życia kośc. w Polsce (— gnieźnieńskaarchidiecezja I 4).

  Pochodził prawdopodobnie ze zgermanizowanej rodzinyczes. lub łużyckiej mieszkającej na Śląsku, a później w Wielkopolsce.Kontakty jego ojca z księciem Mieszkiem III Starymułatwiły H. objęcie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /6 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK z BREN, Heinrich Brene OFM

  zm. 1302 weWrocławiu, abp-nominat gnieźnieński.

  Był synem księcia saskiegoTeodoryka i Eudoksji, córki księcia Konrada I. Związanyz Wrocławiem prowadził na Śląsku ożywioną działalnośćkośc. i polit.;

  1276 z polecenia króla Rudolfa I Habsburgaodwodził książąt pol. od sojuszu z królem czes...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK z LAUFENBERGU OMel

  ur. ok. 1390 w Laufenburgu,zm. 31 III 1460 w Strasburgu, poeta rei. i muzyk.

  Od 1417 studiował w Heidelbergu; po święceniach kapł. byłwik. (1429-45) fundacji św. Katarzyny przy katedrze we FryburguBr., a od 1433 także dziekanem kapituły przy kościeleśw. Maurycego w Zofingen (szwajc. kanton Argowia);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYK z DIESSENHOFEN

  ur. ok. 1302 w Turgowii,zm. 24 XII 1376 w Konstancji, kronikarz.

  Po studiach prawniczych1316-24 w Bolonii, został rektorem uniw. i 1330 posłemgrafa Ottona Habsburga na dwór pap. do Awinionu,gdzie jako kapelan pap. Jana XXII kontynuował Historia ecclesiasticanova, libri XXIV — Bartłomieja z Lukki (LiberXXV, w:...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Toma Dodano /16.10.2012 Znaków /1 110

  praca w formacie txt

Do góry