Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HEORTOLOGIA

  (gr. heorte święto, logos słowo), część—» liturgiki tłumacząca genezę i znaczenie — świąt kośc; dziśnie wyodrębniana jako oddzielna nauka stanowi integralnączęść wiedzy o — roku liturgicznym.

  Źródłami dla h. pozostawały— kalendarze kośc. i —» martyrologia.

   

  B. Arciszewski, Wyklad...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERAKLEJA, Heraclea in Europa

  (Marmaraereglisi weur. części Turcji), od XVI w. abpstwo tytularne. W starożytnościkolonia gr. Perinthos, zał. w VI w. prz.Chr.; po podzialecesarstwa rzym. przez ces. Dioklecjana (297) H. zostałastolicą prow. Europa i namiestnika Tracji.

  Egzarsze H.podlegało ponad 20 sufraganii; wzrost uprawnień...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEPBURN JAMES

  Minimita, imię zak. Bonawentura,ur. 14 V I I 1573 w Oldhamstocks (hrabstwo Haddington), zm.1621 w Wenecji, lingwista.

  Był synem pastora protest.; podczas studiów orientalistycznychna uniw. w Saint Andrews w Szkocji nawrócił się nakatolicyzm; po podróży do Francji, Włoch, Turcji, Persji, Syriii in. krajów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYKOWO

  Parafia w dek. Pieniężno w archidiec.warmińskiej.

  Wieś H., wzmiankowana 1312, została lokowana1326 na prawie chełmińskim przez kapitułę warm., którejbyła własnością; wraz z lokacją ustanowiono uposażenie dlaistniejącej już parafii; obecny kościół par. św. Katarzyny iśw. Marii Magdaleny został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERAKLEON

  Żył w 2. pot. II w. po Chr., gnostyk.

  Wspominają o nim m.in. Ireneusz z Lyonu (Adv. haer. II4,l) i Tertulian (Adv. Valent. IV 2); był uczniem —» Walentyna(prawdopodobnie w Rzymie) i obok Ptolomeusza uważasię go za głównego przedstawiciela szkoły italskiej (zach.) —>walentynian.

  H. napisał pierwszy w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /3 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEPHAESTUS

  (niezident. miejscowość w pn. Egipcie),bpstwo staroż. w metropolii Peluzjum w rzym. prowincji AugustamnikaI; znanych 3 bpów z V i VI w.; od XVIII w.bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYKOWSKIE ARTYKUŁY

  Termin określający zespólpodstawowych praw ustrojowych Rzeczypospolitej, sformułowanych12 V 1573 przez sejm elekcyjny w Kamieniu(Kamionek, dzielnica Warszawy) w czasie pierwszej wolnejelekcji. A.h. zatwierdzały postanowienia —» konfederacjiwarszawskiej (28 I 1573) dotyczące rei. —» tolerancji orazogólne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERAKLES

  (gr. Chwała Hery), w mitologii rzym. Herkules,heros gr., syn boga Zeusa i Alkmeny, żony króla TebAmfitriona; słynny dzięki odwadze i nadludzkiej sile, którychdowiódł już jako niemowlę, dusząc zesłane przez !-» Heręwęże, a potem wykonując 12 sławnych prac na rzecz królaMyken Eurysteusza; za zabicie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /4 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERA

  (gr. Pani), bogini gr., królowa niebios, opiekunkażycia, małżeństwa i macierzyństwa, patronka narodzin i wychowywaniadzieci, identyfikowana z rzym. Junoną.

  Egejską poprzedniczką H. była Wielka Bogini, której kultzostał włączony do religii gr. ; uważana za pierworodną córkęKronosa i Rei była H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENRYKÓW

  Klasztor —» cystersów (II) i parafia w dek.ziębickim w archidiec. wrocławskiej.

  Wieś H., wzmiankowana 1222, stała się siedzibą fundowanego1227 przez Mikołaja - kanonika i notariusza księciaHenryka I Brodatego (stąd nazwa) - klasztoru cystersów, zasiedlonegomnichami z Lubiąża; pomimo zniszczeń 1241przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /6 970

  praca w formacie txt

Do góry