Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HERALDYKA PAPIESKA

  Dział heraldyki kościelnejzajmujący się herbami papieży, dygnitarzy oraz urzędów papieskich.

  1. S y m b o l i k a - W h.p. tiara, zw. koroną pap. (regnum),była uroczystym nakryciem głowy papieża, używanymw czasie sprawowania uroczystości pozaliturg., gdy występowałon jako wikariusz Jezusa Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /6 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBEST, Herbestus Neapolitanus BENEDYKT SJ

  ur.1531 w Nowym Mieście, zm. 4 III 1598 w Jarosławiu, teologpolemista, pedagog, brat Jana.

  Po studiach na wydz. artium Akademii Krak. uzyskał 1550bakalaureat i uczył w miejskiej szkole par. we Lwowie, której1555 został rektorem; od 1558 prowadził szkołę par. przykościele Mariackim w Krakowie; uzyskawszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /3 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBACZEWSKI JÓZEF ALBIN, Juozapas Albinas Herbačiáuskas

  ur. 20 X 1876 w Łankieliszkach (Litwa), zm. 3XII 1944 w Krakowie, krytyk, historyk literatury, publicysta.

  Był Litwinem piszącym głównie po polsku; 1901-06 studiowałna UJ i 1911-24 był tam lektorem języka litew.; 1904 wKrakowie założył litew. stowarzyszenie społ.-nauk. Ruta. Publicystykahist.-polit. H...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERAKLIAN z CHALCEDONU bp.

  Żył w VI w. Byłautorem pism przeciw Soterychowi z Cezarei Kapadockiej (zwolennik monofizyty Sewera z Antiochii) oraz przeciw manichejczykom,o czym wspomina Maksym Wyznawca (PG91,125-126), a także Focjusz, twierdząc, iż dzieło H. Katamanichaion liczyło 20 ksiąg (Bibliotheca 85; PG 103,287-288);

  z lit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBEST JAN ks.

  ur. ok. 1540 w Nowym Mieście, zm.15 III 1601 we Lwowie, teolog, brat Benedykta.

  Po studiach 1556-58 na wydz. artium w Akademii Krak.rozpoczął 1562 wykłady retoryki w Akademii Lubrańskiego(dla swych uczniów wydał Rhetorica, Kr 1566, i Rhetoricumcompendium, Kr 1566, Pł 1817); równocześnie studiował...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBART JOHANN FRIEDRICH

  ur. 4 V 1776 w Oldenburgu,zm. 14 VIII 1841 w Getyndze, filozof, psycholog, pedagog,twórca —> herbartyzmu.

  Po studiach 1794-97 w Jeniepracował jako prywatny nauczyciel w Bernie (poznał się zLH. —> Pestalozzim, który wpłynął na jego zainteresowaniapedagog.; 1802 H. habilitował się w Getyndze, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /4 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERAKLIT

  Żył w 2. poł. II w., egzegeta. Wymienianyprzez EuzebHist (V 27) na pierwszym miejscu wśród 6 wybitnychautorów chrzęść, żył w czasach panowania cesarzyrzym. Kommodusa (180-192) i Septymiusza Sewera (193--211); w duchu antygnostyckim napisał objaśnienia do listówApostoła (prawdopodobnie Pawła) Eis ton...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBIGNY MICHEL d' SJ bp.

  ur. 8 V 1880 w Lille,zm. 23 XII 1957 w Aix-en-Provence, franc. działacz kościelny,orientalista.

  Do zakonu wstąpił 1897 w Saint-Acheul k. Amiens; po studiachfiloz.-teol. w seminariach zak. Gemert (Holandia) i Enghien(Belgia) przyjął święcenia kapł. i 1911 uzyskał doktoratteologii, którą 1911-21...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /6 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HENZ RUDOLF

  ur. 10 V 1897 w Göpfritz an der Wild,zm. 12 II 1987 w Wiedniu, austr. pisarz.

  Był wychowankiem seminarium duch. w Hollabrunn i TheresianischeMilitärakademie; jako oficer brał udział w I wojnieświat.; 1919-24 studiował germanistykę i historię sztuki wWiedniu, nast. pracował w szkolnictwie; 1931-38 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /3 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERAKLEA LYNKESTIS, Heraclea Pelagoniae

  (Bitolaw Jugosławii), bpstwo staroż. w metropolii Tesalonika wrzym. prowincji Macedonia I; bpi znani od IV do VI w., wktórym bpstwo zostało zniszczone przez Słowian; obecniebpstwo tytularne.

  Wykopaliska archeol. 1936-38 oraz prowadzone systematycznieod 1959 pozwoliły na odnalezienie w centr, części...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 399

  praca w formacie txt

Do góry