Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HERETYK

  (gr. hairetikos buntowniczy, odszczepieńczy),wg KPK z 1983 chrześcijanin świadomie zaprzeczającyjakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i kat.,lub uporczywie o niej powątpiewający (kan. 751); zaprzeczenielub powątpiewanie o prawdach wiary ujawnia h. na zewnątrz słowem, pismem, znakiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERDER, Herder Verlag

  Wydawnictwo kat., zał. 1801przez Bartholomäusa Herdera (1774-1839) w Meersburgu,przeniesione 1808 do Fryburga Br., prowadzone przez synów,a od 1920 przez spółkę (Herder und Company); wydaje—> encyklopedie ogólne i specjalne (tematyczne) oraz dziełaautorów kat.; ma filie w krajach eur. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /4 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREZJA

  (gr. hairesis zawładnięcie czymś, powzięciemniemania, także utworzenie odrębnej wspólnoty), w znaczeniuogólnorel. zakwestionowanie podstawowej prawdy danejreligii przez jednostkę lub grupy stanowiące jej wyznawcówalbo traktowanie wybranego elementu jako całości doktrynyrei. (teol.);

  obecnie w dobie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBARTYZM

  Kierunek w pedagogice szkoły tradycyjnej2. poł. XIX w., wywodzący się z psychologii i pedagogikiJ.F. — Herbaría ( rozwinięty przez jego kontynuatorów),z czasem zw. też „starą szkołą" wychowania w opozycjido „nowej szkoły" (Liga Nowego Wychowania).

  Zwolennikami h. byli w Niemczech m.in. T. Ziller, W.Rein...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /3 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERAKLIT z EFEZU

  ur. ok. 540, zm. ok. 480 prz.Chr.,gr. filozof, autor prozatorskiego dzieła Peri fyseos (zachowałosię ok. 130 fragmentów wyd. przez H. Dielsa i W. KranzaDie Fragmente der Vorsokratiker [VS] I, B 1903, 19516), napisanegopełnym symbolów i paradoksów językiem, któryprzyniósł H. przydomek „ciemny" (skoteinos).

  Z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /4 807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBERGER WALERY

  ur. 1562 we Wschowie, zm.1627 tamże, ewang. kaznodzieja i pisarz reformacyjny.

  Studiowałwe Frankfurcie n. Odrą i w Lipsku; od 1584 był nauczycielemszkoły łac. we Wschowie, od 1590 diakonem, a1599 pierwszym kaznodzieją; pisał pieśni kośc. do śpiewnikówewang. (tłumaczone na język pol.), medytacje rei...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERAKLIUSZ I, Flavius Heraclius

  ur. ok. 575 w Kapadocji,zm. 11 II 641, ces. bizantyjski od 610, zał. dynastiiherakleańskiej (610-711).

  Pochodził z rodziny orm., był synem egzarchy Afryki; poobaleniu uzurpatora Fokasa (602-610) ogłoszony bazyleusem,został ukoronowany przez patriarchę —» Sergiusza I. W porozumieniuze Stolicą Apost...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBERT GEORGE

  ur. 3 IV 1593 w Montgomery, zm.1 III 1633 w Bemerton k. Salisbury, ang. poeta, reprezentantnurtu —» caroline divines, brat Edwarda.

  Pochodził z rodzinyarystokratycznej ; 1605-09 kształcił się w Westminster School,a nast. w Trinity College w Cambridge, gdzie 1618 zostałwykładowcą retoryki i 1620-27 pubi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERALDYKA KOŚCIELNA

  Dział nauki pomocniczejhistorii zw. heraldyką, zajmujący się od strony hist, i praktycznejherbami duchowieństwa, instytucji i organizacji kośc;specjalne miejsce w h.k. zajmuje —> heraldyka papieska.

  1. G e n e z a - Z e względu na militarny rodowód (wojskowyznak bojowo-rozpoznawczy) herby, wchodząc do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /20 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBERT z CHERBURY EDWARD, Lord H. of Cherbury

  ur. 3 III 1583 w Eyton-on-Severn (Shropshire), zm. 20VIII 1648 w Londynie, filozof, polityk i pisarz, brat Georga.

  Studiował w Oksfordzie, a 1608-16 podróżował po Europie;1619-24 był ambasadorem ang. w Paryżu.

  Napisał m.in. Deveritate (P 1624), De causis errorum (Lo 1645, przedr. St1966), De religiom...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 424

  praca w formacie txt

Do góry