Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HEREZJA - DZIEJE PROBLEMATYKI

  Zjawisko h. nie byto pojmowaneprzez teologów jednoznacznie, a zakres pojęcia h. i jejokreślenie zmieniało się w ciągu wieków.

  1. W B i b l i i - użycie terminu h. może oznaczać naukę,wyodrębniony kierunek bądź też —> schizmę lub —» sektę rozbijającąjedność; w LXX występuje zwł. na określenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /13 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREDIA JOSÉ MARIA

  ur. 31 XII 1803 w Santiago deCuba, zm. 7 V 1839 w Toluca de Lerdo k. Meksyku, pisarzkubański.

  Po studiach filologii klasycznej na uniw. w Caracas ukończył1821 prawo w Hawanie i założył czasopismo „Bibliotecade las Damas"; podejrzany o konspirację przeciw rządowihiszp., opuści! 1823 Kubę i przebywał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBORN NIKOLAUS OFMObs

  Właściwie Ferber (wDanii zw. Stagefyr - Płonąca Pochodnia), ur. ok. 1480 wHerbom, zm. 14 IV 1535 w Tuluzie, pisarz polemiczny.

  W zakonie pełnił różne funkcje, m.in. gwardiana w Marburgui Brühl, prowincjała (1529-32) i kaznodziei katedralnegow Kolonii, od 1532 komisarza gen. we Francji i Hiszpanii,a od 1533...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREZJA - W KOŚCIELE KATOLICKIM

  1 . A s p e k t  p r a w n y -H. nazywa się uporczywe, po przyjęciu chrztu, zaprzeczeniejakiejś prawdzie, w którą należy wierzyć wiarą boską i kat.,albo uporczywe powątpiewanie o niej (KPK z 1983, kan.751); jeżeli h. jest świadoma i dobrowolna, stanowi obok —>apostazji oraz —» schizmy najcięższe...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /7 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREDYTARIANIZM

  (łac. hereditas spadek, dziedzictwo),stanowisko podkreślające w rozwoju jednostki lub gatunkubardziej wagę elementów wrodzonych (—» natywizm,psychol. —» aprioryzm) niż czynników środowiskowych (—»enwironmentalizm).

  Elementy wrodzone (—» dziedziczność) określają wg h.charakter oraz możliwości uczenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBURT MAMERT ks.

  ur. 1789 w Kaczynie k. Kowna,zm. 1873 w Wilnie, patrolog.

  Po studiach filoz.-teol. w Seminarium Głównym w Wilnie 1808-12 przyjął święcenia kapł. izostał prob, w Klewaniu; 1816 uzyskał doktorat teologii;1819 został kanonikiem kapituły katedralnej w Łucku; 1812--29 był rektorem Seminarium Głównego w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREFORD

  Dawne bpstwo kat., od pol. XVI w.bpstwo anglik, w hrabstwie H.-Worcester w Anglii.

  Powstało 676 w wyniku podziału diec. Lichfield i obejmowałoterytoria zamieszkane przez anglosaskie plemiona Magasaetas.

  Pierwszym bpem H. był Putta (676-693); wybitnymibpami byli: Robert z Bethune (1131-48), który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBURT WALENTY bp.

  ur. 15 X 1524 w Felsztynie k.Sambora, zm. 27 VII 1572 w Bielsku Podlaskim.

  Dzięki koligacjom z magnatem P. Kmitą studiował 1544-45w Padwie; 1545 otrzymał kanonię krak.; święcenia kapl.przyjął ok. 1547 i 1560 został bpem przemyskim; 1561 wybranyzostał przez synod prowincjalny w Warszawie delegatemna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERESBACH KONRAD

  ur. 2 VIII 1496 w Hertzbach n.Diissel, zm. 14 X 1576 na wysepce Lorward k. Wesel, humanistai polityk.

  Po studiach prawniczych i teol. 1515-17 w Kolonii (tu poznałm.in. Erazma z Rotterdamu), doktoryzował się 1522 wFerrarze z prawa; od 1523 był wychowawcą książąt klewijskichi od 1525 doradcą księcia Jana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERCEN, Herzen ALEKSANDR IWANOWICZ

  ur. 6 IV1812 w Moskwie, zm. 21 I 1870 w Paryżu, pisarz i działaczspołeczny.

  Studiował 1829-33 nauki przyr. na uniw. w Moskwie, gdziezorganizował niezależne koło; aresztowany 1834, przebywał1835-42 na zesłaniu w Permie, Wiatce, Włodzimierzu i Nowogrodzie;po uwolnieniu publikował swe prace w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /6 511

  praca w formacie txt

Do góry