Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HERKA, Hercius PAWEŁ ks.

  ur. ok. 1595 w Kurzelowie,zm. 18 IX 1648 w Krakowie, teolog.

  Po studiach w AkademiiKrak. uzyskał 1618 doktorat filozofii; 1616-20 wykładałmatematykę w Krakowie, a 1620-26 w pozn. Akademii Lubrańskiego;1627 został członkiem Kolegium Mniejszego wKrakowie i 1631 otrzymał katedrę geometrii praktycznej;1635...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERGENRÖTHER PHILIPP

  ur. 24 V 1835 w Marktheidenfeld(Frankonia), zm. 31 I 1890 w Eichstätt, kanonista,brat kard. Józefa.

  Po święceniach kapł. i studiach w Würzburgubył od 1872 prof, prawa kośc, patrologii i homiletykiw liceum biskupim w Eichstätt; łączył pracę nauk. z duszpast.wśród robotników.

  Opublikował m.in. Die...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERIBERT, Herbert Św. abp.

  ur. ok. 970 w Wormacji,zm. 16 III 1021 w Kolonii.

  Kształcił się w szkole katedralnej w Wormacji oraz w klasztorzew Górze, po czym został urzędnikiem kancelarii ces.Ottona III; 994 H. przyjął święcenia kapł. i był kanclerzemcesarza w sprawach dotyczących Italii (od 998 także Germanii)oraz jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÉRICOURT Louis d', Du Vatier

  ur. 20 VIII 1687 wSoissons, zm. 18 XI 1752 w Paryżu, prawnik i kanonista.

  W 1712 został adwokatem we franc. parlamencie. Z jegodzieł na uwagę zasługują: Abrégé de l'ancienne et de la nouvellediscipline d'Eglise (P 1717), będące skrótem pracy P.Thomassina pod tym samym tytułem ( I - I I I , P 1678-81)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREZJA - W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM

  H. to nauka sprzecznaz dogmatami trynitarnymi i chrystologicznymi, osądzonaprzez prawodawstwo Kościoła pierwszych wieków; h. jest karanasankcją anatemy (kan. 1 Soboru Konstant. I), a z heretykaminie wolno modlić się razem i uczęszczać na ich modlitwy(Kanony apostolskie, art. 45, 65; synod w Laodycei z IVw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /7 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREZJA - W KOŚCIOŁACH PROTESTANCKICH

  H. jest wyrosłą nagruncie Kościoła błędną nauką, niezgodną z głoszonymiprzez staroż. Kościół dogmatami, opartymi na —» objawieniuBożym. W -^Augsburskim wyznaniu wiary (1530) odrzuconezostały jako niezgodne ze słowem Bożym i nauką Kościołapowsz. główne h., potępione na pierwszych ekum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEREZJOGRAFIA

  Dziedzina —> historiografii chrzęść,zajmująca się katalogowaniem i opisem —> herezji.

  Dorobek h. pochodzi z epoki patrystycznej, kiedy powstałypierwsze wykazy herezji wraz z obroną prawowiernej naukichrzęść; za twórcę h. można uważać Justyna, autora Syntagmy(zaginionego dzieła Przeciw wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /3 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERGENRÖTHER JOSEPH kard.

  ur. 15 IX 1824 wWürzburgu, zm. 3 X 1890 w Mehrerau k. Bregencji (Austria),historyk Kościoła, brat Philippa.

  Studiował 1842-44 filozofię i teologię na wydz. teologicznymuniw. w Würzburgu, a nast. w Germanicum w Rzymie,gdzie 1848 przyjął święcenia kapł.; 1850 doktoryzował się nauniw. w Monachium na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /3 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERDER JOHANN GOTTFRIED

  ur. 28 VIII 1744 w Morągu,zm. 18 XII 1803 w Weimarze, filozof, teolog luterański,literat.

  Podczas studiów 1762-64 w Królewcu, początkowo z zakresumedycyny, a nast. filozofii i teologii, zapoznał się z wczesnymipoglądami I. —» Kanta („przedkrytycznego"); zaprzyjaźniłsię też z J . G . —» Hamannem, który...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /7 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERBINIUS JAN

  ur. 10 XII 1627 w Byczynie, zm. 7 III1679 w Grudziądzu, pastor ewang., orientalista.

  Teologię iorientalistykę studiował w Lejdzie oraz w Wittenberdze; od1657 był rektorem szkół luterańskich na Śląsku, po 1670 rektoremi kaznodzieją szkoły niem. w Sztokholmie, a od 1673- kaznodzieją protest, w Wilnie;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt

Do góry