Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HERMAN z SCHILDESCHE OESA

  ur. 8 IX ok. 1290w Schildesche (Westfalia), zm. 8 (13) VII 1357 w Würzburgu,teolog, kanonista.

  Nowicjat odbył u augustianów w Herford; studiował m.in.w Osnabrück i prawdopodobnie w Erfurcie (lub Magdeburgu),a nast. Paryżu, gdzie przyjął święcenia kapł. i uzyskałstopień magistra teologii; 1320-24 był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMAN KONTRAKTUS OSB

  ur. 18 VII 1013 prawdopodobniew Saulgau (Szwabia), zm. 24 IX 1054 w Reichenau,niem. kompozytor, teoretyk muzyki, kronikarz, matematyk,astronom i poeta.

  Od 1020 byl uczniem (m.in. Bernona) w benedyktyńskimklasztorze w Reichenau, gdzie 1040 złoży! profesję zakonną.H. spisa! Chronicon (MGHSS V 67-133; PL...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMAN z PRAGI bp.

  ur. w Pradze, zm. 31 XII 1349we Fromborku, kanonista.

  Studiował w Bolonii, gdzie uzyska!bakalaureat i doktorat prawa kan.; by! kapelanem pap., audytorem Roty Rzym. w Awinionie i kustoszem katedralnymw Pradze; 1337 zosta! bpem Warmii; wskutek opozycjize strony zak. krzyżackiego objął bpstwo ok. 1340;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMAFRODYTA

  Gr. bóstwo dwupłciowe (-» androgynia)pochodzenia wsch. (kult H. przyjął się w wersji zmodyfikowanejprzez poetów, artystów i filozofów); personifikacjanierozerwalności małżeństwa.

  Wg Owidiusza (Metamorfozy 4,285) H. był synem Hermesai Afrodyty, w którym namiętnie zakochała się Salmakis,nimfa jeziora...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMAN, Herman Niemiec bł. OP

  zm. 1245 prawdopodobniew Opolu, mistyk, kaznodzieja, towarzysz Jacka iCzesława Odrowążów.

  Wg przekazu Stanisława Lektora z Krakowa OP De vita etmiraculis sancti Jacchonis (Hyacinthi) Ordinis Fratrum Praedicatorum(MPH IV 841-903) H. należał do otoczenia bpakrak. Iwona Odrowąża, któremu 1219-20 towarzyszył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMAN V abp.

  ur. 14 I 1477 w Wied k. Koblencji,zm. 15 VIII 1552 tamże, elektor koloński.

  Studiował prawo na uniw. kolońskim (do 1493) i zostałsubdiakonem, a 1515 abpem kolońskim (przyjął wówczasświęcenia kapł., 1518 zaś biskupie); 1520 H. koronował KarolaV na cesarza. Na sejmie 1521 w Wormacji H. opowiadałsię za...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMAN BALK

  zm. 5 III 1239 prawdopodobnie wWürzburgu, pierwszy mistrz zak. krzyżackiego w Prusach.

  Pochodził z Dolnej Saksonii; po przybyciu 1230 do Polskiprowadził z pomocą książąt pol. i niem. podbój Prus dla Zakonu;1231-32 odebrał Prusom Ziemię Chełmińską, 1233-36zdobył Pomezanię, a 1237 Pogezanię; na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERKA IGNACY KANTY ks.

  ur. 1704 w Krakowie, zm.18 IV 1744 tamże, brat Klemensa Stanisława, filozof, kaznodzieja.

  Po studiach na Akademii Krak. otrzymał 1725 tytutmagistra filozofii; 1730-32 wykładał w Akademii Lubrańskiegow Poznaniu; 1733 został prof, retoryki i członkiem KolegiumMniejszego Akademii Krak., a 1741 - Większego;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMAN JÓZEF OPraem Św.

  ur. ok. 1150 w Kolonii,zm. 7 IV 1241 w Hoven (wsch. Holandia), przedstawiciel mistykinadreńskiej XII-XIII w., pisarz ascetyczny.

  Do zakonu wstąpił ok. 1162 w Steinfeld; pobiera! nauki wnorbertańskim opactwie Mariengaarde (Fryzja); po powrociedo Steinfeld przyjął święcenia kap!, i petnil różne funkcjezak.;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERKA KLEMENS STANISŁAW ks.

  ur. 1713 w Krakowie,zm. 8 X 1759 tamże, filozof, prawnik, kaznodzieja.

  Na AkademiiKrak. otrzymał 1729 stopień bakałarza, a 1731 magistra;1734-48 wykładał na wydziale filoz.; 1736 przyjął święceniakapł. i 1748-52 był rektorem Akademii Lubrańskiegow Poznaniu; po powrocie do Krakowa wykładał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /961

  praca w formacie txt

Do góry