Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HERMENEGILDA Św.

  zm. ok. 700 w Ely. Była córkąEarconberta, króla Kentu (640-664); dzięki H. przyjął chrzestjej mąż Wulfhere, król Mercji (657-674), przychylny w następstwietego chrześcijaństwu (jeden z synów H. został mnichem);

  po śmierci męża H. wstąpiła do klasztoru w Sheppey,skąd przeniosła się nast. do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMENEJA

  (gr. wyjaśnianie), uniwersalny zbiór przepisówlub wzorów dzieł sztuki, wg których powstawały kan.ikony; także nazwa podręczników malarskich zawierającychte zasady f—» bizantyjska sztuka sakralna I 5); na Rusi określanaterminem podlinnik.

  H. obejmuje zestaw technik malarskich, wzorów ikonograficznychoraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /3 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMENEUTYKA

  (gr. hermeneutike (techne), sztukaogłaszania, tłumaczenia, wyjaśniania i wykładania), praktykainterpretacji, prowadząca do rozumienia lub teoria interpretacjijako namysł nad warunkami i normami rozumienia tekstumówionego i pisanego (sakr. oraz świeckiego, zwł. tekstówpoetyckich, świętych, prawniczych), a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMENEUTYKA - W NAUKACH HUMANISTYCZNYCH

  Najogólniejh. zajmuje się problemami związanymi z rozumieniem, interpretacją,tekstem, człowiekiem, jego dziejami i kulturą. Hermeneutanie zadowala się łatwo uchwytnym sensem, lecz poszukujeukrytej, głębszej lub normatywnej prawdy. Różnicemiędzy koncepcjami h. mają podstawę w badanym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /17 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMAŃCZYK OSKAR

  ur. 29 V 1867 w Gniewie, zm.27 VIII 1948 w Pelplinie, organista i pedagog.

  Po ukończeniu seminarium nauczycielskiego w Grudziądzubył organistą w katedrze w Pelplinie; zajmował się też kształceniemorganistów; od 1890 studiował w berlińskiej WyższejSzkole Muzyki Kośc, a nast. był pierwszym kierownikiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMANNSBURSKA MISJA, Hermannsburger Mission

  Protest, stowarzyszenie mis. głoszące, że działalnośćmis. jest zadaniem wszystkich chrześcijan i Kościoła, chcącegozachować swą tożsamość.

  Pierwszym protest, stowarzyszeniem mis. Dolnej Saksoniibyło zał. 1834 przez L. —> Harmsa Lauenburskie Stow. Misyjne,afiliowane do Reńskiego Tow. Misyjnego, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMANOWICZ JÓZEF MIC

  Pseud. Wincuk Adważny,ur. 4 III 1890 w Holszanach na Wileńszczyźnie, zm. 26XII 1978 w Londynie, pisarz i poeta białoruski.

  Po ukończeniu seminarium duch. w Wilnie przyjął 1913święcenia kapł., po czym był wikariuszem w kilku parafiach,a 1924 wstąpił do marianów; 1932-36 pracował w szkole wHarbinie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMANOWICZ SZYMON OFMObs

  ur. 1598 lub 1604,zm. 8 IX 1668 lub 7 X 1674 w Krakowie, malarz.

  Tradycjazak. przypisuje mu autorstwo obrazów ołtarzowych (powstałychpo 1630) w bazylice Bernardynów w Leżajsku: MatkaBoska Niepokalanie Poczęta, Św. Elżbieta, Św. Maria Magdalena,Wizja św. Jacka, Wizja św. Bernardyna ze Sieny, Wizjaśw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMAN von SALZA

  ur. w Turyngii, zm. 20 III 1239 wSalerno, wielki mistrz krzyżacki.

  W 1210 został wielkim mistrzem zak. krzyżackiego i wobecniepewnej sytuacji w Palestynie postanowił przenieść -»Krzyżaków do Europy; 1215 przeszedł do zwycięskiego obozuces. — Fryderyka II (opuścił —> Ottona IV, który powierzyłmu opiekę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /2 600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMAN z SALZBURGA OSB

  Zw. Mnichem z Salzburga,żyl w 2. pol. XIV w., poeta i kompozytor.

  Przebywałna dworze abpa Pilgrima II w Salzburgu; pozostawi! ok.90 rękopisów (odnalezionych w XV i XVI w.) zawierających49 pieśni rei. i ponad 60 świeckich; rei. utwory H. zachowałysurowy charakter dawnych pieśni kośc, nawiązującstylem do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Pulcheria Dodano /17.10.2012 Znaków /1 160

  praca w formacie txt

Do góry