Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HERMETYCZNE PISMA

  Literatura związana z postacią-> Hermesa Trismegistosa i wyznaczająca kierunek rei.-filoz.nazywany hermetyzmem.

  Do p.h. zalicza się —» Corpus hermeticum, tac. tekst Asclepius,fragmenty gr. u Stobajosa (ok. 500 po Chr.) oraz utworyodkryte w —» Nag Hammadi (Codex VI 6-8) w języku koptyjskimi fragmenty orm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /4 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMENEUTYKA - W EKUMENIZMIE

  H. jest teorią i praktyką interpretacji(w pewnym zakresie autorytatywnie określona przezdziałające w —» ruchu ekumenicznym Kościoły) przyjętą wekum. — dialogu (III); dotyczy sztuki rozumienia prawd wiarycharakterystycznych dla określonych wyznań chrzęść, azwł. zawartego w Biblii —» depozytu wiary...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /7 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMES

  Gr. bóg, syn —» Zeusa i plejady Mai (utożsamianyz rzym. —> Merkurym), urodzony w górach Kyllene wArkadii.

  Od urodzenia odznacza! się wielkim sprytem i już jakodziecko ukradl Apollonowi woły i wynalazł lirę (zrobi! ją zeskorupy żółwia i wnętrzności zwierząt ofiarnych), którą nast.podarował bogu w celu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /2 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMES ANDREAS

  ur. 16 VII 1 8 7 8 w Kolonii, zm. 6 I1964 w Krälingen (Nadrenia), kat. działacz społ. i polityk.

  Po studiach rolniczych pracował od 1 9 1 1 w międzynar. instytucieagrarnym w Rzymie; 1920-23 był ministrem aprowizacjii rolnictwa oraz finansów w rządzie Rzeszy, 1924-28 posłemdo prus. Landtagu z ramienia partii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /2 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMES GEORG

  ur. 12 IV 1775 w Dreierwalde (Westfalia),zm. 26 V 1831 w Bonn, filozof i teolog, twórca -»hermezjanizmu.

  Studiował 1792-98 filozofię i teologię w Münster, gdzienast. był nauczycielem gimnazjum Paulinum; 1799 przyjąłświęcenia kapł.; od 1807 na uniw. w Münster wykładał podstawyteologii i teologię dogm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /4 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMENEUTYKA - HERMENEUTYKA PRAWOSŁAWNA

  Koncepcjah. jest pochodną rozumienia —> dogmatu (II), a zwł. —* dogmatówewolucji (II); odrzucając możliwość obiektywnego rozwoju(wzrostu) —> reguł wiary (są one bezpośrednią interpretacjąfaktów zawartych w Piśmie św. i nie mogą wykraczać poza dorobekTradycji) rola hermeneutycznej działalności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /4 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMAS

  Autor Pasterza (gr. Poimeń), pisma wzorowanegona apokalipsach żyd., zaliczanego tradycyjnie do dzielojców —» apostolskich.

  1. I m i ę  a u t o r a pojawia się wielokrotnie w pierwszejczęści tekstu (wizje 1-4). Orygenes (In Rom. 10,31) i niektórzypóźniejsi ojcowie identyfikowali go z Hermasem, o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /6 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMENEUTYKA - HERMENEUTYKA KATOLICKA

  Metodol. opracowaniestruktur rozumienia, wykładu i interpretacji językawiary kat., występujące w różnych postaciach: jako —» biblijnahermeneutyka, rodzaj nauki teol., zespół reguł poznaniateol. oraz uporządkowany wyraz samorozumienia chrześcijańskiego.

  A. HISTORIA - H. zrodziła się w czasach formowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /24 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMENEUTYKA - HERMENEUTYKA PROTESTANCKA

  Specyfikęh. jako interpretację wiary (—> dogmat III) określają tu nast.zasady:

  ° zasada sola Scriptura postuluje traktowanie słowa Bożegozawartego w pismach ST i NT jako nadrzędnego, a nawetjedynego kryterium poprawności wiary, teologii i kośc. nauczania(regula reguł, norma norm i miara miar); tym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /4 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMENEGILD Św.

  ur. ok. 560, prawdopodobnie wToledo, zm. 585 w Tarragonie.

  Syn króla Wizygotów zach. Leowigilda (569-586) i Teodozji- siostry świętych: —> Florentyny, — Fulgencjusza z Astigi,— Izydora i —» Leandra z Sewilli; ożeniony z kat. księżniczkąIngondą, prześladowaną na dworze w Toledo przez Goswindę(druga żona...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /4 122

  praca w formacie txt

Do góry