Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HERODIUM, Herodion

  (arab. Dżebel Fureidis, sztucznagóra, 600 x 500 m z pn. na pd., 758 m n.p.m. ok. 130 m odpodnóża), twierdza na granicy Pustyni Judzkiej (FlavBJ I21,10) ok. 7 km na pd. wschód od Betlejem, zbudowanaprzez Heroda Wielkiego i nazwana jego imieniem w miejscu,gdzie 40 prz.Chr. stoczył zwycięską bitwę ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /3 911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERTLING GEORG von

  ur. 31 VIII 1843 w Darmstadt(Hesja), zm. 4 I 1919 w Ruhpolding (Górna Bawaria), kat.filozof, polityk i działacz społeczny.

  Po studiach w Moguncji, Monachium i we Włoszech uzyskał1864 w Berlinie doktorat filozofii, a 1867 habilitował sięw Bonn; tam też od 1880 wykładał filozofię; 1882-1912 byłprof...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /2 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERRERA JUAN de

  ur. ok. 1530 w Mobellán (Asturia),zm. 15 I 1597 w Madrycie, hiszp. architekt i matematyk.

  Ukończył studia lit. i filoz. na uniw. w Valladolid, a nast.1548-51 architekturę w Brukseli; 1563 został mianowanyprzez Filipa II współpracownikiem J.B. de Toledo przywznoszeniu —> Eskurialu, a po śmierci G.B. Castello...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /1 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERODIANIE

  (gr. herodianoi), w NT nazwa grupy Żydówwystępujących przeciw Jezusowi (Mt 22,15-22; Mk 3,1-6;12,13-17); brak o nich wzmianek u Józefa Flawiusza (Herodeioiu FlavBJ 1,319; FlavAnt 14,450 nie są identyczni z h. wiNT) i w staroż. literaturze żydowskiej.

  Na podstawie danych NT określa się h. jako ludzi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /3 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMON

  (hebr., LXX Aermon, obecnie Dżebel asz--Szeich; nazwa pochodzi prawdopodobnie od haram, co oznaczarzecz lub miejsce poświęcone Bogu), pasmo górskie odł. ok. 30 km na pd.zach. od Antylibanu, uważane niegdyśza górę Św.; najwyższy szczyt H., zw. Antar (Wielki H.),wznosi się 2814 m n.p.m.; w czasach objęcia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /2 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERNHUCKA MISJA

  Akonfesyjna działalność mis. -»braci czeskich (hernhuci), polegająca na zakładaniu niezależnychKościołów lud. (Volkskirche).

  Pierwszymi misjonarzami H.M. byli J.L. Dober i D.Nitschmann, posłani 1732 na wyspę Saint Croix (Amer. WyspyDziewicze); w tymże roku rozpoczęto misje wśród Eskimosóww Grenlandii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMOPOLIS, Hermopolis Magna

  Egip. Chmunu,koptyjskie Szmun (obecnie Aszmunain w środk. Egipcie).

  W starożytności stolica nomu w Tebaidzie, główne miejscekultu boga —» Thota, utożsamianego w okresie hellenist. z —>Hermesem (stąd nazwa H.). Tradycja chrzęść, z IV w. (łac.przekład Rufina z Akwilei Historia monachorum 7; PL21,410)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /4 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEROD

  (gr. Herodes potomek bohaterów), imię władcówpanującej w Palestynie dynastii, której początek dał H.Wielki.

  1. Herod Wielki, ur. ok. 73 prz.Chr., zm. 4 prz.Chr., synAntypatra Idumejczyka i księżniczki nabatejskiej Kypros,król Judei (40-4 prz.Chr.). Wychował się na dworze arcykapłanaHirkana II, gdzie jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /9 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HERMOPOLIS PARVA

  Egip. Time-en-Hor (obecnieDamanhur w Dolnym Egipcie), lac. bpstwo tytuł, i gr.prawosł.metropolia.

  Znanych jest 6 bpów z pol. IV-V w.; przedostatniz nich, Izajasz, bral udział w synodzie efes. (449) iSoborze Chalced. (451); ostatnim bpem H. wyznającym dogmatSoboru Chalced. był Gennadiusz (przed 474 - po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /1 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEROD ATTYK, Tiberius Claudius Atticus Herodes

  ur.101, zm. 177 lub 178 w Maratonie (Attyka), mąż stanu i mówcagr., zaliczany (obok Diona z Prusy, Arystydesa z Aten iLucjana z Samosat) do najwybitniejszych reprezentantówtzw. drugiej sofistyki.

  Wszechstronnie wykształcony w gramatyce, filozofii, a zwł.retoryce, był nauczycielem wymowy przyszłych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /1 790

  praca w formacie txt

Do góry