Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HEZYCHIUSZ z ALEKSANDRII

  Żyjący w III lub IVw. w Aleksandrii, egzegeta. Często błędnie utożsamiany jestz H., bpem egip., męczennikiem z czasów ces. Dioklecjana(EuzebHist VIII 13), lub poganinem z V w., glosatorem (leksykografem);

  H. prawdopodobnie był (obok Orygenesa) autoremkryt. tekstu Pisma św., a skorygowaną przez niegoLXX...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /911

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEYNE JAN ks.

  ur. 9 V 1804 w Głubczycach, zm. 28 X1871 we Wrocławiu, historyk.

  Po studiach teol. na uniw. we Wrocławiu przyjął 1828 święcenia kapł., po czym przez 30lat pracował w duszpasterstwie; 1857 objął we Wrocławiu beneficjumprzy kaplicy św. Elżbiety w tamtejszej katedrze orazzostał kustoszem Biblioteki...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEZYCHIUSZ z JEROZOLIMY Św.

  zm. po 450, egzegetai kaznodzieja.

  Jako mnich przyjął ok. 412 święcenia kapł. w Jerozolimie iwraz z bpem tego miasta uczestniczył 431 w —» Efeskim Soborze;był podejrzewany przez pap. Pelagiusza I o sprzyjaniemonofizytyzmowi (nie potwierdzają tej opinii zachowanepisma H.); niektóre idee chrystologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEYWOOD JOHN

  ur. 1497(7), zm. 1580(?) w Lowanium,pisarz i muzyk na służbie Henryka V I I I , magister oksfordzkiegoBroadgates Hall (obecnie Pembroke College).

  Rozgłos uzyskał w czasach króla Edwarda V I ; popierał politykęMarii I Tudor w sprawach Kościoła i państwa; należałdo kręgu Tomasza More i Rastellów;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEURYSTYKA

  (gr. heuriskein znajdować, odkrywać), teoriametod rozwiązywania zagadnień; wiedza dotycząca sposobudokonywania odkryć nauk. (stawiania hipotez i konstrukcjinowych teorii), podająca przepisy normujące twórczość nauk.; umiejętność stosowania reguł (reguły efektywnegopostępowania) sterujących...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /7 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEZYCHIUSZ z MILETU

  Żył w VI w., historyk, biograf;prawdopodobnie był poganinem; otrzymał staranne wykształcenie(stąd zw. Illustrios).

  Jest autorem Istoria katolike(wspomina o niej Focjusz Bibliotheca 69; PG 103,166-167oraz Lexicon Suida, PG 117,1274), opisującej dzieje świataod asyr. króla Bello do ces. bizantyjskiego —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEYZMANN UDALRYK

  ur. 4 VII 1835 w Husiatynie(Podole), zm. 1 I 1 9 1 8 w Brandstatt (Dolna Austria), historykprawa, kanonista.

  Studia prawnicze odbył na uniw. weLwowie, gdzie 1860 habilitował się, 1863 został prof, prawakośc. na UJ; kilkakrotnie sprawował tam funkcję dziekanawydz. prawa, a 1883-84 - rektora; był członkiem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEWELIUSZ, Hevelius JAN

  ur. 28 I 1611 w Gdańsku,zm. 28 I 1687 tamże, astronom.

  Pochodził z osiadłej w Gdańsku na pocz. XVI w. patrycjuszowskiejrodziny Hewelke (Höwelke, Höfelcke); od 1618uczyt się w miejscowym gimnazjum, a po 1627 pobierał prywatnelekcje matematyki i astronomii m.in. u P. Krugera (językpol. poznał w Gądeczu k...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /4 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEZYCHIUSZ z SYNAJU

  Mnich (igumen) żyjący w 1.poł. VII w. w klasztorze MB na Synaju, pisarz ascetyczny.

  Wzorując się na Janie Klimaku i Maksymie Wyznawcy napisałtraktat ascet. o sposobie czuwania i modlitwy Peri nepseoskat aretes (PG 93,1480-1554), w formie sentencji ułożonychw centurie, opublikowany w przekładzie łac. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HESSELS JAN

  ur. 1522 w Lowanium, zm. 7 XI 1566tamże, teolog, egzegeta.

  Po studiach filoz.-teol. oraz przyjęciu święceń kapł. był1550-58 prof, teologii w opactwie norbertanów w Park k. Lowaniumoraz 1558-66 na uniwersytecie Iow.; wraz z M. —»Bajusem przeciwstawiał się metodzie scholast. w nauczaniuteologii; 1563 udat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /17.10.2012 Znaków /2 212

  praca w formacie txt

Do góry