Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HIC EST DIES VERUS DEI SANCTO SERENUS LUMINE, Niebiańskim blaskiem pogodny ten dzień prawdziwie jest Boży

  Hymn w godzinie czytań okresu wielkanocnego,przypisywany Ambrożemu (PL 17,1183), wprowadzony 1971do LH (II 421; LG II 423; tekst także w AH L 16); wg Regulamonachorum Cezarego z Arles był przeznaczony do liturgiiwspomnienia dziewic, natomiast Aurelian wprowadził go dojutrzni i nieszporów wielkanocnych.

  Hymn...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERARCHIA

  (gr. hieros święty, arche początek, zasada,władza), pojęcie (o nieuwyraźnionej treści, którego znaczeniemodyfikuje niejednokrotnie kontekst zastosowania)wykorzystywane dla ujęcia organizacji złożonego —> układu(ludzi, rzeczy, funkcji i pojęć, np. —> hierarchia prawd wiary)poprzez ukazanie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIDŻRA

  (arab. wywędrowanie), ucieczka 622 —» Mahometaz Mekki do Medyny (Jathrib), będąca wyrazem ostatecznegozerwania przez niego więzi z własnym rodemHaszymitów (z plemienia Kurajszytów).

  W 639 kalif Umaribn al-Chattab, podkreślając znaczenie h. jako wydarzeniainicjującego powstanie autonomicznej rei.-polit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERARCHIA - DZIEJE i RODZAJE

  Termin h., obcy staroż. językowigr., posłużył Pseudo-Dionizemu Areopagicie w Peri tesuranias hierarchias do określenia h. aniołów (—» anioł), a wPerl tes ekleslastlkes hierarchias do oddania hierarchicznejstruktury Kościoła; można w tym widzieć wpływ, charakterystycznegodla —» neoplatonizmu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /12 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEZJOD

  Żył na przełomie V I I I i V I I w. prz.Chr. wAskrze w Beocji, rolnik i poeta (—» grecka literatura I ) , najwybitniejszypo —> Homerze przedstawiciel poezji epickiejokresu archaicznego, twórca 3 nowych gatunków eposu: kosmogonicznego,genealogicznego i dydaktycznego.

  Za pierwszy utwór H. uchodzi Theogonia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /4 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEXHAM - NEWCASTLE

  Diecezja w pn. Anglii, sufr.Liverpoolu. Powstałe 678 bpstwo Hexham upadło 821; przywróconoje dopiero 29 IX 1850, przyłączając doń nast.bpstwo Newcastle (eryg. 23 III 1861); diecezja zajmuje 7700km2 i liczy 2,4 min mieszk., w tym 242 154 katolików, 180parafii, 263 księży diec. i 45 zak., 84 zakonników, 283...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEZYCHAZM

  (gr. hesychia wyciszenie), nurt duchowościmonastycznej rozwijający się na chrzęść. Wschodzie (odIII w.), nawiązujący do praktyk —» anachoretów, reguł monastycznychtypu monachizmu bazyliańsko-studyjskiego (—»monastycyzm), założeń teologii apofatycznej (—> apofatycznateologia I, III 2); okres rozkwitu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /7 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEYKE LEON ks.

  Pseud. Cerzón, Stanisław Czernicki,Hugo Levon, ur. 10 X 1885 w Cierzni k. Wejherowa, zm. 16X 1939 w Szpęgawsku, redaktor, literat.

  Po studiach w seminarium duch. w Pelplinie przyjął 1910święcenia kapł. i był wik. w Lignowach k. Grudziądza, Lubawiei Gdańsku; studia teol. we Fryburgu Szwajc. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEZYCHIUSZ Św.

  Asceta z VIII w. Pochodził z Andrageny(Galacja) w Azji Mn.; prowadził życie pustelnicze nagórze Maja w Bitynii, gdzie wzniósł kaplicę ku czci św. AndrzejaApostoła i szerzył jego kult; H. praktykował ubóstwo,a świętości jego życia towarzyszyły cuda (stąd zw. Taumaturgiem).

  Ciało H. umieszczono ok...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HEYMERICUS z CAMPO, Heimericus van den Velde

  ur. 1395 w Zon (pn. Brabancja), zm. 11 VIII 1460 w Lowanium,filozof i teolog.

  Początkowo kształcił się w Deventer; 1410 rozpoczął naSorbonie studia filoz., zakończone 1415 stopniem magistrasztuk wyzwolonych; po studiach teol. 1415-20 w Paryżu podkierunkiem Jana z Maisonneuve nauczał 1420-22 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 139

  praca w formacie txt

Do góry