Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HIEI, Hieizan

  Wzniesienie na pn. wschód od Kioto wJaponii, na którym znajduje się zespól świątynny Enryakuji,stanowiący centrum buddyjskiej szkoły —» tendai (1989 liczyła3716 świątyń oraz 600 000 wyznawców), również ośrodekmiędzyrel. spotkań.

  W 788 powstała na górze H. świątynia i klasztor buddyjski(—» buddyzm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIACYNTA, Giacinta Marescotti Św.

  ur. 1585 w Vignanellok. Viterbo, zm. 30 I 1640 w Viterbo.

  Pochodziła z rodu książęcego, córka Marka Antoniego iOktawu Orsinich; 1605 na życzenie ojca wstąpiła do klasztorufranciszkanek III zakonu św. Bernardyna w Viterbo, wktórym uprzednio kształciła się; po przebytej chorobie (1615)rozpoczęła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 374

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERARCHIA - W KOŚCIELE KATOLICKIM

  H. stanowi formęszczególnego udziału w odpowiedzialności i zarządzaniu —»Kościołem opartą na określonym teologicznie i prawnie ustopniowanymuczestnictwie w kapłaństwie Chrystusa, wyróżnianąze względu na podział funkcji w społeczności — LuduBożego i stanowiącą podstawę ustroju właściwego tylko...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /16 594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERAKAS z LEONTOPOLIS

  ur. ok. 270 w Leontopolis,zm. ok. 360, inicjator grup monastycznych w delcie Niluna przełomie III i IV w.

  H. był wszechstronnie wykształconym lekarzem; wg Epifaniusza,bpa Salaminy, był uczniem Orygenesa (Haer. 67,1;Ancoratus 82); interesował się astronomią i magią, znał napamięć Pismo Św.; prowadził...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIBERNACJA

  (łac. hibernare zimować), stan znacznegoobniżenia intensywności procesów życiowych (—» anabioza)związany z oziębieniem organizmu.

  1. A s p e k t  b i o m e d y c z n y - W biologii h. jest formąodrętwienia lub śpiączki zimowej występującej u niektórychzwierząt w okresie jesienno-zimowym w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERAPETRA, Jerapetra

  Bpstwo staroż. na Krecie;znany bp gr. z V w. oraz bpi łac. od XIII do poł. XVII w.;połączone 1571 z bpstwem Sitea, zachowało nazwę H.; obecnieH. jest siedzibą tytuł, bpstwa łac. i prawosławnego.

   

  HierCat I 285, IV 202; G. Fedalto, La Chiesa latina In Oriente, Studi religiosi 3, Vr 1976, II 130.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIBERNENSIS COLLECTIO, Irish Collection of Canon Law

  Irl. kolekcja prawa kan., powstała ok. 700 w Irlandii,której autorstwo przypisuje się Teodorowi z Canterbury i —>Adamnanowi.

  H.c. zawiera teksty Pisma św. (zwł. ST), fragmenty dziełojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześc. (Orygenes, Grzegorzz Nazjanzu, Bazyli Wielki, Augustyn, Grzegorz I Wielki,Hieronim)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERAPOLIS, Hierapolis in Phrygia

  (gr. święte miasto),miasto i metropolia w rzym. prowincji Frygia Pakacjańska II(Pamukkale k. Smyrny na pn.-zach. krańcach —» Frygii).

  Założone 190 prz.Chr. przez króla Pergamonu EumenesaII (197-159 prz.Chr.), było znane jako Hieropolis dzięki gorącymźródłom wód mineralnych, którym starożytni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIC ATHLETA DEI, DONATUS LAUDE TROPHAEI

  Rymowane oficjum śląskie ku czci św. — Bartłomieja Apostoła(autor nieznany) powstałe w XV w. w Trzebnicy; wg G.M.Drevesa (AH XXV 137-142), który odnalazł to oficjum wrękopisie trzebnickiego brewiarza, nie jest ono pochodzeniazak.; zawiera dokładny opis wyglądu Apostoła, co jest rzadkościąw utworach...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERAPOLIS in SYRIA

  (Menbidż w Syrii), abpstwo zIV w., opanowane w VI w. przez monofizytów; od IX doXII w. istniała tu jakobicka metropolia i bpstwo nestoriańskie;z XII w. pochodzi wzmianka o abpstwie łac.; obecnie H.jest tytuł, metropolią łac. oraz tytuł, abpstwem dla gr. melchitówkatolików i tytuł, bpstwem dla syr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Zefiryna Dodano /18.10.2012 Znaków /511

  praca w formacie txt

Do góry