Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HIERONIM Św. - IKONOGRAFIA

  Wyobrażenia H. należą do najpopularniejszychw sztuce chrzęść, i odznaczają się dużą różnorodnością;H. przedstawiany jest jako ojciec Kościoła i kardynał,uczony i egzegeta, a szczególnie jako pokutujący eremita; indywidualnymatrybutem H. jest oswojony lew (zgodnie z legendą).

  Jako o j c i e c K o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /10 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROKLES

  ur. ok. 250 w prow. Karia, zm. po 308 wAleksandrii, namiestnik Palmiry, Bitynii i Dolnego Egiptu.

  Wg Laktancjusza H. był doradcą ces. —> Dioklecjana wsprawie wydanych przez niego rozporządzeń dotyczącychprześladowania chrześcijan; sprawując kolejno urząd namiestnikaw Palmirze, Bitynii oraz w Dolnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERARCHIA PRAWD WIARY

  Hermeneutyczno-kryteriologicznazasada porządkująca treści wiary wg ich „związkuz podstawą bądź rdzeniem wiary chrześcijańskiej" (DE 11).

  W P i ś m i e św. najistotniejsze prawdy znalazły się wkrótkich —» formułach wiary; do najstarszych i najbardziejrozpowszechnionych należy „Jahwe, który wywiódł...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /14 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM bp.

  zm. 1062 we Wrocławiu. Pochodził zokolic Kolonii (E. Walter); być może już 1046 otrzymał święceniabiskupie, ale bpstwo wrocł. objął dopiero 1051 po umocnieniusię pozycji Kazimierza I Odnowiciela;

  sprowadził doWrocławia relikwie św. Wincentego diakona (współpatronkatedry i patron kapituły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROLOGIA

  (gr. hieros święty, logos słowo, nauka),w systematyce E. Gobleta d'Alviellego drugi stopień badańreligioznawczych, na którym dokonuje się porównywania różnychreligii na podstawie analizy, klasyfikacji i interpretacjizjawisk i faktów rei.; popularnie termin h. jest stosowany naokreślenie naukowego badania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERODULE

  (gr.), osoby poświęcone bóstwu; w religiachEgiptu, Mezopotamii i Kanaanu h. uczestniczą w różnychaktach kultycznych, zwł. w —» prostytucji sakralnej,przez którą łączyły się z bóstwem, przede wszystkim z boginiąpłodności (jej prototypem w świecie sem. była —» Asztarte);

  w Izraelu mimo zakazu przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM Św.

  ur. 347 w Strydonie (Dalmacja), zm.30 IX 420 w Betlejem, doktor Kościoła, tłumacz, egzegeta.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /95

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROFANIA

  (gr. hieros święty, nadprzyrodzony, faineinobjawiać, ukazywać, manifestować), zamanifestowanie sięBoga (bóstwa) w historii poprzez znaki epifanijne (zarównoprzedmioty, jak i osoby, które na mocy pośredniego czy bezpośredniego działania Bożego są znaczone rysem transcendencjii sakralności).

  Termin h...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM Św. - ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ

  H. pochodził z bogatej rodzinychrzęść; 360-367 odbył studia w Rzymie pod kierunkiem DonataEliusza; zaprzyjaźnił się tu z Rufinem z Akwilei i Heliodorem,bpem Altinum, a 366 przyjął chrzest z rąk pap. Liberiusza;

  podczas pobytu na dworze ces. w Trewirze (367-370)zapoznał się z życiem monastycznym oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROFANT

  Najwyższy kapłan bogini — Demeter zateńskiego rodu Eumolpidów, kierujący eleuzyjskimi —> misteriamii wtajemniczający ich uczestników w poznanie mit.świata boskiego;

  wg religioznawstwa pośrednik, zwykle osobowy(chociaż tę funkcję mogą pełnić również przedmioty,rzeczy martwe, rośliny i zwierzęta...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /885

  praca w formacie txt

Do góry