Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HIERONIM HERMOSILLA bł. OP bp.

  ur. 30 IX 1800w Santo Domingo de la Calzada (Kastylia), zm. 1 XI 1861(Tonkin), hiszp. misjonarz, męczennik.

  Do zakonu wstąpił1815 w Walencji; 1826 wyjechał na misje na Filipiny; 1829przybył do Tonkinu (Wietnam). Działał w czasie prześladowańchrześcijan, które szczególnie wzmogły się po wydaniu1833...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILARIÓN, Itarion

  ur. w pocz. XI w., zm. po 1150,prawosł. metropolita kijowski, teolog, kaznodzieja. Był kapłanemprzy pałacowej cerkwi Świętych Apostołów w Berestowiepod Kijowem, gdzie zasłynął jako uczony (znał językgr. i bizant. literaturę teol.) i asceta; 1051 na życzenie księcia—» Jarosława Mądrego jako pierwszy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROZOFIA

  (gr. hieros święty, sofia mądrość), wg posiadającejhist, znaczenie systematyki dyscyplina religioznawstwa(— hierografia) wartościująca opracowany krytycznieprzez — hierologię materiał;

  h. dopatruje się praw logikiobecnych w dziedzinie religii, starając się dotrzeć do uniwersalnej,niezmiennej zasady...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM z LANDO, Hieronim z Krety abp.

  zm. po16 X 1493, legat pap. w Polsce 1459-64.

  Pochodził z Wenecji, gdzie zajmował się handlem; związanyz Kurią pap., był protonotariuszem apost.; 1458 zostałabpem Krety; mianowany 1459 legatem dla Czech i Polski,prowadził rozmowy w Pradze w celu zapewnienia udziałuCzech w krucjacie antytur.; w końcu 1459...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM EMILIANI, Miani Św.

  ur. 1486 w Wenecji,zm. 8 II 1537 w Somasca k. Bergamo, założyciel klerykówregularnych z Somasca (—> somaskowie).

  Wychowany w senatorskiej rodzinie, poświęcił się karierzewojskowej; wzięty do niewoli w czasie wojny republiki weneckiejz królem franc. Ludwikiem XII przeżył przemianę duchową;po uwolnieniu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM Św. - DZIEŁA

  1. T ł u m a c z e n i a - H. znany jest główniez przekładu ksiąg protokanonicznych ST z języków oryginalnychi rewizji dawnych łac. tłumaczeń Pisma św. (PL 29,525--530; wydal R. Weber Biblia Sacra luxta vulgátám versionem,St 1975); pracę nad przekładem rozpoczął 383 od korekty(tam, gdzie chodziło o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /6 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROGAMIA

  (gr. hieros święty, gamos małżeństwo),święte małżeństwo bóstw, a także związek nieba (czynnikmęski) z ziemią (czynnik żeński, stąd Matka-Ziemia), stanowiącynajbardziej pierwotną postać h.

  W religiach ludów rolniczych, szczególnie na BliskimWsch. (—» agrarne religie), święte małżeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 468

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM Św. - BRACTWA

  Pod wezw. H. powstały we Włoszech podkoniec XV w. jako instytucje charytatywne zbliżone do średniow.bractw Bożej Miłości zakładanych m.in. przez Bernardynaz Fełtre (—» bractwo kościelne III); powstałe w RzymieConfraternitas Divini Amoris sub divi H. protectione, zał.1497 przez kard. Giulia de Medici...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROGRAFIA

  (gr. hieros święty, graf ein opisywać),wg tradycyjnej systematyki E. Gobleta d'Alviellego, przyjętejna kongresie historii religii w Oksfordzie (1908), jedna zdyscyplin religioznawczych (obok —» hierologii i — hierozofii)opisująca przejawy religijności we wszystkich religiach; h.,posługując się metodą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERARCHIA CATHOLICA

  Wielotomowe dzieło wydawaneprzez franciszkanów konwentualnych (—» franciszkanieI 2), zawierające udokumentowane katalogi (listy) hierarchówi stolic biskupich Kościoła kat. (od 1198 do czasówwspółcz.; dotąd zrealizowane do 1903), zainicjowane przezK. —> Eubela.

  Zestawienia hierarchii rozpoczęto od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 959

  praca w formacie txt

Do góry