Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HIGH CHURCH, High Church Party

  Kierunek w Kościeleanglik. (—> anglokatolicyzm) akcentujący pierwotną ipowsz. tradycję chrześcijaństwa; ukształtował się w XVII w.jako odpowiedź na postulaty nurtu purytańskiego i kalwińskiego(—» anglikański Kościół I 2, V).

  H.Ch. uznaje wczesnochrześc. genezę struktur i apost...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM z PRAGI, Jan Sylwan OSBCam

  ur. ok.1368 w Pradze, zm. 17 VII 1440 w Wenecji, kaznodzieja,teolog.

  Sztuki wyzwolone studiował na uniw. w Pradze, uzyskując1389 stopień bakałarza, a 1392 magistra; prawdopodobnie turównież rozpoczął studia teol. (przyjaźnił się m.in. z J. Husem,jego zwolennikami - Hieronimem z Pragi i Jakubem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIGIENA

  (gr. hygieinos zdrowy, zdrowotny), dział —»medycyny mający na celu rozpoznanie wpływu środowiskana zdrowie i życie ludzkie (lub szerzej - na wszelkie istotyorganiczne, a zwł. na zwierzęta, tzw. zoohigiena) oraz określeniezaleceń dotyczących otoczenia człowieka, które umożliwiajązachowanie (chroniąc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /11 128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIM z PRAGI

  ur. ok. 1380 w Pradze, zm. 30 V1416 w Konstancji, filozof i działacz religijny.

  Studiował na uniw. w Pradze, a od 1399 w Anglii, skąd1401 przywiózł pierwsze traktaty J. Wiklifa dc Czech i upowszechniałje w przekładach; jako świecki nauczyciel i mówcawystępował przeciw przewadze obcokrajowców w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIGIENA PSYCHICZNA

  System poglądów i działańpraktycznych zmierzających do ochrony i rozwoju psychiki(zdrowia psych.) oraz zapobiegania chorobom psych., a takżeruch spot., który te poglądy i działania rozwija.

  Inicjatorem ruchu h.p. był C.W. Beers, będący przez 3lata pacjentem szpitala psychiatrycznego; popierany...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /4 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIMICI

  Popularna nazwa kongregacji eremickich(—» eremici III), zakładanych w XIV i XV w. w Hiszpaniii Włoszech pod patronatem św. —> Hieronima.

  ° H. h i s z p a ń s c y , eremici hiszp. św. Hieronima, Ordosancti Hieronymi, Orden de san Jerónimo, zakon mniszy oproweniencji eremickiej, zał. ok. 1350 w Lupiana k...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /6 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIGÜEY, Nuestra Señora de la Altagracia en Higüey

  Diecezjaw Dominikanie eryg. 1 IV 1959 jako sufr. Santo Domingo;zajmuje 6767 km2 i liczy 415 000 mieszk.. w tym 399 000katolików, 18 parafii, 13 księży diec. i 11 zak., 15 zakonników,71 sióstr.

  W H. znajduje się schronisko dla bezdomnych i ubogich,tzw. Miasteczko Nazaret, wzniesione za pieniądze przeznaczonena...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIERONIMITKI

  Żeńska gałąź —» hieronimitów, mającaanalog, strukturę i duchowość, oraz nazwa zgromadzeń zak.zakładanych pod patronatem św. —* Hieronima.

  ° M n i s z k i , Religiosas de la Orden de san Jerónimo,zak. mniszy zainicjowany 1375 w Sisla k. Toledo przez MarięGarcía i Mayor Gómez, istniejący w kręgu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILARÍAN bp.

  Żył w 2. poł. IV w. w pn. Afryce, chronograf.

  Znany jest jako autor pism De radone Paschae etmensis oraz De cursu temporum (PL 13,1097-1114; C.C.Frick Chronica minora, L 1892, I 153-174), stanowiących całośći zredagowanych 397; dołączone jest do nich Expositiotemporum H. (MGHAuctant 13,415-417)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIEROTHEOS, Hieromonachos

  Mnich bizant. z XIII w.

  Początkowo umiarkowany, z czasem stał się fanatycznymprzeciwnikiem patriarchy Jana XI Bekkosa i prounijnej politykices. Michała VIII Paleoioga (1277-78); w czasie prześladowańprzeciwników unii był więziony.

  Wśród dzieł polem. H. wyróżniają się 4 traktaty: graficznie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 092

  praca w formacie txt

Do góry