Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HILDEBERT z TOURS, Hildebert z Lavardin abp.

  ur.ok. 1056 w Lavardin (dep. Loir-et-Cher), zm. 18 XII 1133 wTours, teolog i poeta.

  Po ukończeniu szkoły katedralnej w Le Mans objął 1085jej kierownictwo; 1091 został archidiakonem, a 1097 bpemLe Mans; 1123 uczestniczył w Soborze Later. I; powołany1125 na abpa Tours, popadł w konflikt z królem franc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILDEBRAND AUGUSTYN ks.

  ur. 6 VIII 1811 w MałymKacku (Gdynia), zm. 27 XII 1879 w Pelplinie, historyk.

  Po studiach filoz.-teol. w Pelplinie przyjął 1835 święceniakapł. i do 1842 pracował jako duszpasterz i katecheta w Toruniu(sprawował też opiekę nad żołnierzami), a nast. byłprob, w Kazanicach k. Lubawy; 1848 został prof...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILBERT DAVID

  ur. 23 I 1862 w Królewcu, zm. 14 II1943 w Getyndze, matematyk, logik i filozof.

  Studiował 1880-84 w Królewcu, gdzie 1885 uzyskał doktorat;1892-95 był profesorem uniw. w Królewcu, a od 1895wykładał matematykę na uniw. w Getyndze. Zajmował sięteorią niezmienników algebraicznych, teorią liczb...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILDEBRAND DIETRICH von

  ur. 12 X 1889 we Florencji,zm. 26 I 1977 w New Rochelle k. Nowego Jorku, fenomenolog.

  Studia filoz. rozpoczął 1906 u A. Pfändern i Th. Lippsa nauniw. w Monachium; 1909 przeniósł się do Getyngi, gdzie1913 doktoryzował się u E. Husserla, a 1914 habilitował się; wtym też roku przeszedł na katolicyzm i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /11 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILBERT JAROSLAV

  ur. 19 I 1871 w Louny k. Pragi,zm. 10 V 1936 w Pradze, dramaturg.

  Po ukończeniu studiów chemicznych i inżynierskich H. został1906 referentem i krytykiem teatralnym, wiele podróżującm.in. po Skandynawii, Włoszech, Rosji, Japonii i StanachZjednoczonych.

  Nieudany debiut dramatem Hodinu manželi(Pr 1891)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 086

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILARY Św.

  zm. 29 II 468 w Rzymie, papież od 19 XI461.

  Pochodził z Sardynii; jako archidiakon Kościoła rzym.był 449 legatem pap. na synodzie w — Efezie (III), skąd potajemnie wyjechał, zmuszony przez — Dioskura I do potępieniapatriarchy —> Flawiana; uczestniczył też w dyskusjachna temat święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILARY z ARLES Św. bp.

  ur. 401 w Galii, zm. 5 V 449w Arles, organizator życia kośc, kaznodzieja, pisarz.

  Pochodził z rodziny patrycjuszów; pod wpływem swegokrewnego św. Honorata przyjął chrzest i wstąpił do zał. przezniego klasztoru w —> Lerynie; przedstawiony przez Honorataludowi jako kandydat na bpa Arles, został nim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILARY z POITIERS Św. bp.

  ur. między 310 a 320 wPoitiers (Limonum, Pictavium), zm. 367 tamże, teolog, egzegeta,poeta, zw. „Atanazym Zachodu" (z racji roli, jaką odegrałw zwalczaniu —* arianizmu).

  I. ŻYCIE i DZIAŁALNOŚĆ - Odbył studia retor.-filoz.(świadczy o tym forma lit. jego pism); ożenił się, miał córkę,cieszył się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /14 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILBERT AGNIESZKA

  Imię zak. Maria Koleta, ur. 29XI 1865 w Opolu, zm. 13 V I I 1 9 3 8 w Hamburgu (stan NowyJork), działaczka polonijna.

  Zdobyła dyplom nauczycielki u boromeuszek w Cieszynie,do których wstąpiła 1882, składając 1883 śluby czasowe, a1888 wieczyste; na zaproszenie ks. Antoniego Jaworskiego,proboszcza parafii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILARIÓN z GAZY Św.

  ur. 291 w Tabatha k. Gazy,zm. 371 na Cyprze, organizator eremityzmu w Palestynie.

  Wg świadectw św. Hieronima (Vita sancii H., PL 23,29-54;Żywot świętego H., PSP X 32-59) i HE Sozomena (PG67,593-1630; Historia Kościoła, Wwa 1980, passim) H. zostalwysłany przez rodziców do Aleksandrii w celu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 722

  praca w formacie txt

Do góry