Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HINDUIZM - DZIEJE

  1. W  I n d i a c h - Od ok. 1500 do 1000prz.Chr. przypada wh. o k r e s w e d y j s k i e g o r y t u a ł u ,na początku którego miała miejsce synteza wierzeń —* Arióworaz —» Drawidów; od ok. 1200 nastąpił rozwój literatury wedyjskiej(—» Wedy i jej zbiory: —* Rygweda, —» Samaweda,—> Jadżurweda, —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /26 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIMMEROD, Hemmenrodium

  Średniow. opactwo cysterskiew pn.-zach. partii Reńskich Gór Łupkowych (Eifel)nad rzeką Mozelą w archidiec. trewirskiej.

  Kilku cystersów, wysłanych (pod kierunkiem opata Randulfa)przez Bernarda z Clairvaux, korzystając z zaproszeniaAlberona, abpa Trewiru, osiedliło się 1134 na pustkowiuWinterbach, skąd...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINDUIZM - W KULTURZE ZACHODU

  Zainteresowanie h.rozpoczęło się w XVIII w., chociaż wiadomości o nim czerpanojuż w średniowieczu z przekazów podróżników, w czasachnowoż. zaś (od XVI w.) również z opisów misjonarzy.

  1. R e c e p c j a - W 1675 uczeni ind. z Waranasi dokonali(na polecenie sułtana Mohameda Dary Szakoha) przekładuna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /18 397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINAJANA

  (sanskr. mały wóz), kierunek i odłam —»buddyzmu (obok —> mahajany i —> tantryzmu), który powstałw wyniku długotrwałych sporów doktrynalnych oraz po wyodrębnieniusię w IV w. prz.Chr. z pierwotnego buddyzmusthawirów (starszych) i mahasanghików (należących do wielkiegozgromadzenia); system doktrynalny h...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /5 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILDESHEIM

  Bpstwo w RFN (Dolna Saksonia), sufr.Paderborn, zał. 815 z inicjatywy ces. Ludwika Pobożnegojako sufr. Moguncji.

  Pierwszym bpem był Gunter (815-834); bp -» Alfred OSBzapoczątkował budowę katedry, współdziałał przy zakładaniuopactw w Essen, Brunshausen, —> Gandersheim. Za bpaOthwina (954-984) działała —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /4 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINDU MAHASABHA

  (hindi - wielka społeczność hinduistów),rei.-polit, partia w Indiach zał. w 1. ćwierci XXw., głosząca samatanę-dharmę, czyli -» hinduizm jako wiecznąreligię.

  Przed uzyskaniem niepodległości przez Indie, H.M. występowała przeciw rewindykacjom muzułm., bylaruchem narodowościowym i anty kolonialnym;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINCHE

  Diecezja na Haiti eryg. 20 IV 1972 z częściterytorium diec. Les Gonaives i Cap Haiden, sufr. Cap Haiden(do 1988 Port-au-Prince); zajmuje 3000 km2 i liczy 214 000 mieszk., w tym 168 000 katolików, 13 parafii, 15księży diec. i 11 zak., 43 zakonników, 52 siostry.

   

  AAS 64(1972) 467-469; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HILEMORFIZM, hylemorfizm

  (gr. hyle budulec, materia,morfe kształt, forma), filoz. teoria arystotelesowsko--scholastyczna, wg której na istotę ciał naturalnych (tj. każdegosubstancjalnego bytu materialnego podlegającego zmianomlub posiadającego dyspozycję do zmian) składa się materiapierwsza oraz forma substancjalna (—» forma i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /11 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINGANFU, Ankang

  Prefektura apost. w Chinach eryg.28 III 1928; zajmuje 25 000 km2 i 1950 liczyła 800 000mieszk., w tym 3982 katolików, 12 parafii, 5 księży diec, 21sióstr.

   

  A. Freitag, LThK V 372; AnPont 1992.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINDEMITH PAUL

  ur. 16 XI 1895 w Hanau, zm. 28XII 1963 we Frankfurcie n. Menem, kompozytor, altowiolistai teoretyk muzyki.

  W 1909 rozpoczął naukę kompozycji u A. Mendelssohna iB. Seklesa we Frankfurcie n. Menem; 1921-26 uczestniczyłjako kompozytor, wykonawca, a nast. współorganizator prestiżowychfestiwali muzyki kameralnej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /4 282

  praca w formacie txt

Do góry