Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HIŃCZA MARCIN SJ

  ur. 28 X 1592 na Rusi, zm. 23 II1668 w Poznaniu, popularyzator teologii.

  Do zakonu wstąpił 1613 prawdopodobnie w Rzymie; 1616--17 studiował filozofię w Kaliszu i 1621-25 teologię w Poznaniu;1627 został rektorem kolegium jez. w Gdańsku; wybrany1633 prowincjałem zaangażował się w trwający spór z UJ...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPNOZA

  (gr. hypnos sen), przejściowy stan zmienionejświadomości, różny od czuwania i snu (choć do nich podobny)wywołany sztucznie w szczególnej sytuacji przez hipnotyzerau osoby hipnotyzowanej ; w tym stanie hipnotyzer utrzymujeścisły kontakt z osobą hipnotyzowaną, która wykonujejego polecenia (w pewnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /6 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIOB, Job

  (hebr. 'ijjób, gr. Iób, łac. lob, pol. Job iHiob - bardziej zbliżone do dwusylabowego brzmieniahebr.), główna postać —» Hioba Księgi.Imię ogólnosem. znane z tekstów z Mari (XVIII-XVII w.prz.Chr.), z Tell el — Amarna, Ugarit i Alalach (XIV w.prz.Chr.); w Biblii pojawia się także w Ez 14,14.20; Rdz46,13 (job)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /18 784

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINKMAR z LAON bp.

  ur. 835-838 k. Boulogne, zm.880, siostrzeniec —> Hinkmara z Reims.

  Wychowywany przezwuja otrzymał dzięki niemu 858 od króla Karola II Łysegobpstwo Laon, opactwo i urząd na jego dworze; na zjeździe868 w Pitres H. odmówił państw, sądom kompetencji nadbpami i bez uzgodnienia z metropolitą brał w obronę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOKRATES, Hippokrates z Kos

  ur. ok. 4 6 0 w Kos,zm. ok. 3 7 0 prz.Chr. w Larisie (Tesalia), lekarz, zw. ojcemmedycyny.

  Działał na wyspie Kos (był najwybitniejszym przedstawicielemtamtejszej szkoły lekarskiej), w Atenach i Tesalii;dane biogr. zespolone z późniejszą legendą pochodzą z Toniatron diadochai Soranusa z Efezu ( I I w. po...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /4 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIOB, św. Kościoła prawosł.

  Imię chrzestne Ioann, ur.ok. 1530 w Staricy, zm. 19 VI 1607 tamże, pierwszy patriarchamoskiewski.

  Kształcił się w klasztorze Uspieńskim w Staricy, do któregowstąpił 1556; jego znajomość Pisma św. i ksiąg liturg.zwróciły uwagę władz kośc. i cara Iwana IV Groźnego; początkowobył archimandrytą w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /3 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINKMAR z REIMS OSB abp.

  ur. ok. 806, zm. 21 XII882 w Epernay, kronikarz, kanonista.

  Jako benedyktyn zSaint-Denis k. Paryża kształcił się pod kierunkiem opata Hilduina,z którym (od 822) przebywał na dworze Ludwika IPobożnego; towarzyszył Hilduinówi podczas jego wygnania830-831 do Saksonii za udział w buncie przeciw Ludwikowi;od...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /5 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOKRYZJA

  (gr. hipokrinomai, hipokrisis odpowiedź,funkcja aktora), nieszczerość, dwulicowość, obłuda.

  W Piśmie św. obecne jest szerokie rozumienie h., obejmująceodnośne postawy lub akty (np. Syr 1,28-29; 3 2 , 1 5 ; 33,2;2 Mch 5 , 2 2 ) ; ST piętnuje obłudę i fałsz niewiernych wywołujące—» gniew Boży (por...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIOB z POCZAJOWA

  Św. Kościoła prawosł., właśc.Joann Żelazo, ur. ok. 1550 na Pokuciu, zm. 28 X 1651 wPoczajowie.

  Z woli księcia K.W. Ostrogskiego był w Dubnie1581-1604 igumenem nowo założonego klasztoru Św. Krzyża,w którym stworzył silny ośrodek propagandy prawosł. przeciw—> brzeskiej unii (m.in. przez...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 000

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINSCHIUS PAUL

  ur. 25 XII 1835 w Berlinie, zm. 13XII 1898 tamże, protest, kanonista.

  Studiował prawo w Heidelbergu i prawo kan. w Berlinie(1852-54), gdzie uzyska! doktorat obojga praw na podstawiepracy De iure patronatus regio (B 1855), napisanej pod kierunkiemE.L. Richtera, nast. habilitował się w Berlinie; po wydaniuDas...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 039

  praca w formacie txt

Do góry