Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HIPOSTAZA

  (gr. hypostasis podstawa, istota), kategoriafiloz. używana na określenie —» substancji odznaczającej sięprzymiotem — subsystencji, zwl. w odniesieniu do — osoby;wykorzystywana głównie w —» trynitologii i —» chrystologii,gdzie jej zawartość znaczeniowa została określona w opozycjido pojęć —» istota (usta)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /8 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOLITA KATAKUMBA

  Niewielki cmentarz podziemnyw Rzymie przy via Tiburtina, użytkowany od III w.,miejsce pochówku —» Hipolita i in. świętych znanych tylko zimienia: Konkordii, Genezjusza, Tryfonii i jej córki Cyryli.

  W IV w. nad grobem Hipolita powstała podziemna bazylikaz apsydą, poprzedzona westybulem, dekorowana w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOLIT Św. bp.

  Mylnie zw. Hipolitem Rzymskim, żyłw 1. poł. I I I w. na Wschodzie, prawdopodobnie w Palestynie,teolog, ojciec Kościoła; tradycja łączy z tą postacią -»Hipolita katakumbę i —» Hipolita statuę.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOLIT Św. bp. - ŻYCIE

  Euzebiusz z Cezarei (HE VI 2 0 ) oraz Hieronim(De vir.ill. 6 1 ) nie potrafią nawet ustalić nazwy jego stolicybiskupiej.

  W świetle nowszych badań (P. Nautin, E. Prinzivalli)nie do utrzymania jest opinia, że H. był rzymianinem;błędna też jest jego identyfikacja z kapłanem rzym. o tymsamym imieniu, który z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPOLIT Św. bp. - DZIEŁA

  W głównej mierze stanowią komentarze doBiblii, szczególnie do ST, interpretowane w duchu egzegezytypologicznej, którą H. odnosi do Chrystusa i Kościoła.

  1. P i s m a e g z e g e t y c z n e - Komentarz do Dn w IVksięgach (GCS I 1; fragmenty księgi I i IV w: M. MichalskiAntologia literatury patrystycznej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /6 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIOBA KSIĘGA (Hi)

  Księga ST, druga wśród Pism, zaliczanado ksiąg dydaktycznych (—> Biblia I 3, —» kanon Pismaświętego).

  Prolog i epilog Hi są pisane prozą, część gł. ma natomiastformę poetycką. Prolog (1 - 2 ) , lud. opowiadanie o charakterzehistoryczno-dydaktycznym, mówi o —» Hiobie jako człowiekucnotliwym, który z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /15 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINSLEY ARTHUR kard.

  ur. 25 V I I I 1865 w Carlton(Yorkshire), zm. 17 I I I 1943 w Buntingford k. Londynu,działacz kośc, założyciel kat. ruchu świeckich.

  Po studiach filoz. w Londynie i teol. w Rzymie, uwieńczonychdoktoratami teologii i filozofii, przyjął 1893 święceniakapł.; wróciwszy do kraju, uczył w kolegium Ushaw w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPISI

  (ang. hippies, etymologia trudna do ustalenia),zw. też flower people (ang. ludzie-kwiaty), niekiedy też Jesuspeople (ang. ludzie Jezusa), zwolennicy młodzieżowej ideologiii uczestnicy spontanicznego ruchu społ., zapoczątkowanegow Stanach Zjedn. na przełomie lat 50-tych i 60-tych XXw. przez poetę A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /4 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HINTZ MICHAŁ SI

  ur. 1559 we Wschowie, zm. 1609 wSandomierzu, architekt.

  Do zakonu wstąpił 1578 w Poznaniu;początkowo pracował jako kucharz, szewc i zakrystian; od1583 pomagał przy budowie kościoła św. Jana w Jarosławiu;pod kierunkiem architekta G. Brizio SJ w ciągu kilku lat opanowałsztukę budowlaną;

  1589 przybył...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /1 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPLER FRANCISZEK ks.

  ur. 17 II 1836 w Olsztynie,zm. 17 X I I 1898 we Fromborku, historyk Warmii.

  Teologię studiował we Wrocławiu, Münster i Monachium,gdzie 1861 uzyskał doktorat; 1859 przyjął święcenia kapł. wBraniewie; prowadził duszpasterstwo w Gietrzwałdzie, Królewcui Braniewie, gdzie był m.in. od 1869 regensem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Dobrochna Dodano /18.10.2012 Znaków /2 270

  praca w formacie txt

Do góry