Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HISTORIA KOŚCIOŁA - NAUKA o DZIEJACH KOŚCIOŁA

  1. P r z e d mi o t h.K. w chrześcijaństwie jest określony koncepcją Kościołaczerpaną z wiary, samoświadomości eklezjalnej, z eklezjologiii z kontekstu kulturowego.

  ° Wg koncepcji s a k r a m e n t a l n o - m i s t e r y j n e j Kościółto Ciało Chrystusa (Mistyczne), Sakrament, MisteriumZbawienia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /16 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA DOKTRYN EKONOMICZNYCH

  Naukapowstała w XIX w. wraz z hist, szkołą w ekonomii, zajmującasię badaniem teorii ekon. oraz poglądami na życie i instytucjegosp. przed ukształtowaniem się w XVIII w. ekonomiijako samodzielnej nauki.

  Elementy myśli ekon. pojawiły się już w starożytności; średniowieczesformułowało wiele teorii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTERIA

  (gr. hystera macica), jedna z form nerwicy,cechująca się spektakularnością objawów zależnych od reakcjiotoczenia; typ osobowości lub charakteru ze skłonnościądo zachowań mających na celu wzbudzenie podziwu otoczenialub manipulowanie ludźmi.

  Zaburzenia histeryczne występują w formie konwersyjnejjako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /3 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA KOŚCIOŁA - W KATECHEZIE

  1. G e n e z a - H.K. weszła nastale jako przedmiot rei. nauczania młodzieży szkól średnichna przełomie XVIII i XIX w.; na koncepcję, treść i metodęnauczania miała wpływ ogólna koncepcja — katechezy, którąujmowano wówczas przeważnie w kategoriach intelektualistycznych,a jej celem była głównie wiedza...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH i PRAWNYCH

  Historia filozofii prawa, dyscyplina zajmująca siędziejami poglądów na polit, strukturę państwa oraz na obowiązującew nim prawo.

  Jako jedna z najmłodszych dyscyplin prawoznawstwa, powstaław XIX w. pod wpływem niem. szkoły hist. (F.C. —»Savigny); była reakcją na teorię —> prawa naturalnego i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /3 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HI SACERDOTES DOMINI SACRATI, Oto kapłani Boga Najwyższego

  Hymn w jutrzni tekstów wspólnych o świętychpasterzach, przypisywany Marbodowi (zm. 1123), wprowadzonydo LH (I 1116, II 1581, I I I 1451-1452, IV 1435--1436; LG I 1172, II 1644-1645, I I I 1519-1520, IV 1531-1532;tekst także AH L 401).

  Głosi pochwałę kapłanów wybranychprzez Boga, będących sługami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIRSCHER JOHANN BAPTIST

  ur. 20 I 1788 w Altergarten(Badenia-Wirtembergia), zm. 4 IX 1865 we FryburguBr., teolog moralista, pastoralista.

  Po seminaryjnych studiach filoz.-teol. we Fryburgu Br. iMeersburgu przyjął 1810 święcenia kapł.; 1812-17 wykładałteologię mor. w seminarium diec. w — Ellwangen; 1817 objąłkatedrę teologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /5 581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPPO DIARRHYTUS

  (Bizerta w pn. Tunezji), bpstwostaroż. w metropolii Kartagina w rzym. prowincji AfrykaProkonsularna; znanych jest 6 bpów od poł. III w. do poł.VII w.; Augustyn w czasie podróży z —» Hippo Regius doKartaginy głosił słowo Boże w 3 bazylikach H. - św. Małgorzaty(22 IX 410), św. Kwadrata (25 IX po 410) i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIRSINGER JOSEF ANTON OFMCap

  Imię chrzestneFranz Anton, ur. 27 XI 1705 w Kaisersbergu (Alzacja; stądprzydomek Caesaromontanus), zm. 5 III 1777 w Strasburgu,teolog moralista.

  Do zakonu wstąpił 1726 w prow, szwajcarskiej; po studiachfiloz.-teol. w seminarium zak. przyjął 1729 święcenia kapł.;uczył teologii w seminarium zak. (1734-40)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HIPPO REGIUS, Hippona

  (obecnie Annaba w Algierii),staroż. fenickie miasto portowe nad M. Śródziemnym;bpstwo tytuł, w rzym. prowincji Numidia.

  W III w. prz.Chr. H. było wraz z Cyrtą rezydencją królównumidyjskich; w poł. I w. prz.Chr. dostało się pod panowanierzym. i zostało stolicą prow. Africa Nova; ces. AugustOktawian...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /3 306

  praca w formacie txt

Do góry