Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA

  (gr. historio-grafeo pisać, opisywaćhistorię), piśmiennictwo przedstawiające dzieje; przyjmujezróżnicowane formy w zależności od przedmiotu (np. —» historiografiabiblijna, —» historiografia filozoficzna, —> historiografiakościelna), aspektu (h. polit., społ., ekon., kulturowa),celu (naukowy lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA

  (gr. badanie, opis, wiedza), dzieje świata iczłowieka oraz ich ujęcie poznawcze; ontycznym fundamentemh. jest właściwy człowiekowi sposób bytowania i działaniajako istoty hist. (—» historyczność); świadomość hist, stanowijeden z elementów opisu, interpretacji i wyjaśniania ludzkiegodoświadczenia (—>...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA DOKTRYN SPOŁECZNYCH

  Nauka (i metanauka) zajmująca się poglądami i teoriami dotyczącymiczłowieka jako istoty społ. oraz społeczeństwa, w szczególnościgenezą i formami życia społ., rodziną, państwem, społecznościąmiędzynar., prawem, życiem gosp., prawidłowościamii prawami rozwoju społ.-gosp. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /6 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA - NATURA

  Wg Herodota h. jest królową nauk; Platon iArystoteles uznali ją za niższą poznawczo od poezji; wartośćnauk. odzyskuje h. od początku X I X w.; przedmiotowo odpóźnego średniowiecza oznacza: res, —> gesta, res gestae, facta,actus, causae, opera, eventus, dzieje (M. Kromer, Ł. Górnicki,P. Skarga), dziś...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /8 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA DUCHOWOŚCI

  Nauka teol. związanaściśle z -» duchowości religijnej teologią, zajmująca siędziejami przeżywania przez człowieka jego kontaktów z-* Bogiem (—> Istota Najwyższa); dzięki transcendencjisprawiającej, że duch ludzki potrafi nawiązać kontakt z —>Absolutem, można mówić o h.d. chrzęść. (—»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA - HISTORYCZNOŚĆ CZŁOWIEKA

  Kultury staroż. miały naogół antropologię ahist.; poza sferą h. umieszczały bądź całegoczłowieka (jego ciało, naturę, czas, miejsce, istnienie,zmiany wewn., sekwencję zdarzeniową, rozwój, osiąganiewartości), bądź jego duszę jako obraz wieczności (systemysumeryjskie, staroegips., hind., taoizm...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /5 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA KOŚCIOŁA

  Dyscyplina teol. wyodrębnionaod XVII w. i obejmująca (przedmiotowo) dzieje Kościołachrzęść, (zwł. katolickiego) oraz (podmiotowo) naukę o tychdziejach (—» historiografia II).

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA - DZIEDZINA WIEDZY

  Dyscyplina nauk. zajmująca siębadaniem dziejów ludzkich; wszelkie myślowe odzwierciedleniaprzeszłości, funkcjonujące w życiu społ., niezależnie odich charakteru i wartości poznawczej; w aspekcie socjol. czykulturologicznym h. obejmuje wiele, przeważnie konkurencyjnychwobec siebie, form przekazu hist...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /23 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA KOŚCIOŁA - DZIEJE KOŚCIOŁA

  1. I s t o t a - w chrześcijaństwiejest to dzianie się, życie i rozwój więzi ludzkich z JezusemChrystusem i Trójcą Świętą w czasoprzestrzeni tego świata;w aspekcie pionowym jest to rei. samorealizacja osobowaczłowieka i ludzi w relacji do Jezusa jako Syna Bożego, waspekcie poziomym - rozwój więzi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /6 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA BIBLIJNA

  Forma katechezy bibl. wprowadzonado nauki religii w okresie oświecenia jako przedmiotpomocniczy do nauki katechizmu (—» Biblia w duszpasterstwieIV); także dyscyplina pomocnicza w —> biblisty ce ukazującawydarzenia hist, w kontekście prądów rei. i kulturowychczasów ST i NT (— historiografia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /347

  praca w formacie txt

Do góry