Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HISTORIOLOGIA

  (gr. historia badanie, logos nauka),wielopłaszczyznowa i pogłębiona (w stosunku do —» historiografii)nauka o dziejach człowieka; ujmując całość historycznegowymiaru człowieka (—» historyczność) w perspektywiefiloz., przyjmuje postać — dziejów filozofii, która rozwijanaprzez interpretacje o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA FILOZOFICZNA, historia filozofii

  Dyscyplina metafiloz. przedstawiająca w sposób uporządkowanydzieje —> filozofii (I); przyjmuje formę uzależnioną odzakładanej koncepcji rozumienia —» historii i filozofii jako:

  ° dokumentacyjno-interpretujące przedstawienie kultury filoz.(zwł. bardziej oryginalnych dokonań poszczególnych autorów,kierunków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /37 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA (HISTORYJA) O CHWALEBNYM ZMARTWYCHWSTANIU PAŃSKIM

  Jedyne ocalałe w całości pol.misterium rezurekcyjne autorstwa Mikołaja z Wilkowiecka,wyd. ok. 1582 w Krakowie (tekst w Bibliotece Kórnickiej),ostatnio 1971 przez J. Okonia w serii Biblioteka Narodowa.

  Wbrew przyjętym interpretacjom o konstrukcji akcji niestanowi tu „ilustracyjna fabularność" wobec...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /3 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA KOŚCIELNA

  Rodzaj piśmiennictwahist, poświęconego —» historii Kościoła, które w zależnościod poglądów na naturę —» Kościoła oraz koncepcję rozumieniajego historii jako nauki teol.-hist. (—» teologia historii)przybiera różne formy; dotyczy całości dziejów kośc,umownych cezur chronol. bądź też poszczególnych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA RELIGII

  W znaczeniu ścisłym - human,nauka religioznawcza (—» religioznawstwo, —> religiologia),zajmująca się powstawaniem, rozwojem, różnicowaniem orazzanikaniem religii w przeszłości i obecnie; będąc dyscyplinąhist, (w ramach ogólnej historii kultury), ukazuje religię jakoczęść szerszego procesu dziejowego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /10 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA KOŚCIELNA - OKRES PATRYSTYCZNY

  Piśmiennictwo tego okresuprzedstawia działalność Kościoła na przestrzeni wieków stanowiącpodstawę dla teologii; podmiotem h.k. jest rozwójKościoła w aspekcie zewn. (historia misji, prześladowań ischizm, relacje Kościół - państwo) oraz wewn. (historia teologii,dogmatów, organizacji Kościoła, prawa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /12 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA TEOLOGII

  W Kościele kat. nauka zajmującasię genezą i dziejami — teologii; jest częścią —> historiiKościoła, i wraz z nią wchodzi w skład nauk hist.teol., doktórych należą m.in. historia —» dogmatów, a także szkolnictwai teol. piśmiennictwa.

  1. Ź r ó d ł a - Pierwszorzędnymi są dzieła teologów, doktórych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /14 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA KOŚCIELNA - OKRES ŚREDNIOWIECZA

  1. W K o ś c i e l e ł a c i ń s kim - Historia w tym okresie nie zajmowała żadnego miejscaw podziale nauk i sztuk, a pisarze (kronikarze, annaliści)zwracając uwagę na naukę i doświadczenie (historia docet)oraz czerpiąc wzorce z dzieł —> Augustyna, —» Euzebiusza zCezarei i —» Hieronima byli bliżsi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /26 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIA ZBAWIENIA, historia tes soterias, historia salutis

  Wydarzenie lub proces realizacji —> zbawienia w czasoprzestrzeniludzkiej, zmierzające do spełnienia —* osoby ludzkiejindywidualnej (a wtórnie i społ.) w sposób absolutny, uktórego podstaw i kresu jest Stwórca; w —» chrześcijaństwieodniesienie tejże historii do -» Jezusa Chrystusa jako historiiczłowieka-Boga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /26 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOGRAFIA KOŚCIELNA - CZASY NOWOŻYTNE

  1. W K o ś c i e l e lac. - na h.k.tego okresu zaważyły tendencje h u m a n i z m u (powrót doźródeł) i r e f o r m a c j a (refleksja na temat istoty Kościoła),a pierwsze dzieła hist, pozbawione aspektu teol. (B. PlatinaLiber de vita Christi ac omnium pontificum, Ve 1479), krytycznienastawione do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /21 795

  praca w formacie txt

Do góry