Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIÓŁ KATOLICKI: PATRONAT KRÓLEWSKI

  Ogół praw i obowiązków nabytychprzez H. dzięki przywilejom pap., konstytuujący szczególnąformę związku Kościoła z państwem, w którym w zamianza rozliczne korzyści popierało ono i kierowało Kościołemi jego działalnością w posiadłościach kolonialnych.

  Po odkryciu 1492 Ameryki patronat król...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /6 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIÓŁ KATOLICKI: POD PANOWANIEM RZYMSKIM i WIZYGOCKIM

  W ciągu2 stuleci obszar H. został podbity przez Rzymian, którzy (do19 prz.Chr.) zawładnęli całym półwyspem; ces. August Oktawianpodzielił H. ( 2 7 prz.Chr.) na 3 prow. - Betykę, Luzytanięi Tarragonę; ces. Dioklecjan (284-305) utworzył 2 noweprow. - Galicię i Kartagenę (wraz z Mauretanią Tingitana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /9 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIÓŁ KATOLICKI: HISZPAŃSKO - POLSKIE KONTAKTY RELIGIJNE

  Kontaktyhiszp.-pol. sięgają wieków średnich; już w X w. wiadomość oPolsce pozostawił kupiec żyd. z H. —» Ibrahim ibn Jakub,który uczestniczył 960-965 w poselstwie kalifa Kordowy doces. Ottona I Wielkiego (MPHn I 48-50).

  Związki dynastycznehiszp.-pol. datują się od XII w., kiedy król Kastylii i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /12 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIÓŁ KATOLICKI: POD PANOWANIEM ARABÓW

  Arabowie (zw. Maurami)w krótkim czasie podbili całą niemal H., z wyjątkiem górzystejAsturii, od której wzięła wkrótce początek walka wyzwoleńcza(—* reconquista); zwycięstwo Karola Młota nad Arabami7 3 2 pod Poitiers wstrzymało ich ekspansję w głąb kontynentueur.; po muzułm. inwazji H. przybrała arab...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /7 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - KOŚCIÓŁ KATOLICKI: DUSZPASTERSTWO POLONIJNE

  W czasie II wojny świat,wśród pol. emigrantów w H., zwł. wojskowych (po kapitulacjiFrancji znaleźli się oni w obozach dla internowanych wH., nast. dołączyli do Pol. Sił Zbrojnych w Wielkiej Brytanii),sprawowali pol. księża diec. Antoni Liedtke i ZygmuntBroel-Plater (kierowali również Delegaturą PCK i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOZBAWCZA TEOLOGIA - ROZWÓJ

  Pierwotną formą h.t. byly księgi ST, zwł. —Pięcioksiąg i księgi hist.; udoskonalił ją Łukasz (Ewangelia iDz), który nadał jej strukturę analog, do nauki hist, w szerokimznaczeniu (Dz 1,1-2), czyniąc z niej uporządkowany poznawczoi metodycznie przekaz zbawienia zaistniałego w historii,słowo-naukę o...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOZBAWCZA TEOLOGIA - METAHISTORIA ZBAWIENIA

  W h.t. można wyróżnićpodstawowe pojęcia, poznanie, przedmiot i metodę.

  1. Istniały 2 wersje podstawowe p o j ę c i a h.t. - Io juda i s t y c z n o - r z y m s k a miała konstrukcję jurysprudencyjnąoraz charakter postępowania sądowego w istotnej „sprawieludzkiej" (causa humana); w celu przygotowania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /11 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYCZNA SZKOŁA w EKONOMII

  Szkoła powstaław latach 40-tych XIX w. w Niemczech z inicjatywy W. Roschera, B. Hildebranda i K. Kniesa, nawiązująca doromantyzmu społ. A.H. Mullera, filozofii G.W.F. —» Hegla ihist, szkoły prawa F.K. Savigny'ego; była reakcją na poglądyszkoły klasycznej, uważała, że ekonomia powinna być...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /5 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORYCZNE SPRAWY

  (łac. causae histortcae),określenie techn. użyte po raz pierwszy przez pap. Piusa XI(motu proprio Già da qualche tempo z 6 II 1930; AAS22(1930) 87) na oznaczenie spraw kanonizacyjnych dotyczącychżycia, cnót, męczeństwa lub staroż. kultu —» sług Bożych;podstawą dowodzenia - wobec braku świadków...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /11 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISTORIOLOGIA - PODSTAWOWE PROBLEMY

  Kształtują się zarówno w h.religijnej, jak też pozareligijnej.

  1. D z i e j o w e - W ich rozumieniu przechodzi się stopniowood faktów, zdarzeń, czynów (res gestae) militarnych, polit.,niezwykłych (praeclara gesta), przygodowych lub fragmentarycznychdo procesów dziejowych (processus)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /9 150

  praca w formacie txt

Do góry