Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HISZPAŃSCY MĘCZENNICY

  Zakonnicy ze zgrom,braci szpitalnych św. Jana Bożego (—» bonifratrzy) - 71 osóbi misjonarzy Niepokalanego Serca Maryi (—* klaretym) - 51osób, którzy ponieśli śmierć męczeńską w Hiszpanii podczaswojny domowej 1936-39 (—» Hiszpania II F); beatyfikowani25 X 1992 w Rzymie.

  Bonifratrzy skazani na śmierć...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HLEBOWICZ HENRYK ks.

  ur. 1 VII 1904 w Grodnie,zm. 9 XI 1941 w Borysowie (Białoruś), duszpasterz akademicki.

  Ukończył seminarium duch. w Wilnie; 1927 przyjął święceniakapł. w Lublinie; 1928 uzyskał doktorat teologii naKUL, a 1929 filozofii na Angelicum w Rzymie;

  1930-36 wykładałteologię fundamentalną na Uniw. im. Stefana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKA KOLEKCJA, Kolekcja Izydoriańska, Collectio Hispana lub Isidoriana

  Zbiór źródeł prawa kan.,składający się z — dekretałów pap. i uchwał synodalnych odDamazego (366-384) do -» Grzegorza I Wielkiego (590-604),powstały w VII w. w Hiszpanii.

  Autorstwo K.h. jest przedmiotem kontrowersji; powszechnieprzyjmuje się wpływ Izydora z Sewilli przynajmniej napierwotną wersję...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Można podzielićna 3 okresy: starożytność, średniowiecze i czasy nowożytne.

  A. STAROŻYTNOŚĆ - Początki piśmiennictwa teol. w H.związane były z uchwałami synodu w —» Elwirze, który wpłynąłna kodyfikację wczesnochrześc. prawodawstwa kośc;biorący w nim udział —» Hozjusz z Kordowy wsławił się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /54 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HLINKA ANDRZEJ

  ur. 27 IX 1864 w Černovej (Słowacja),zm. 16 VIII 1938 w Ruźomberku (Słowacja), działaczspołeczno-narodowy.

  Po święceniach kapł. (1889) działał narzecz rozbudzenia świadomości nar. Słowaków i w ruchu abstynenckim; 1897 założył dziennik „Ludóve Noviny"; od 1905był prob, w Ružomberku; wtedy też...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPAŃSKA - NEUMANN MARIA

  ur. 28 X 1917w Warszawie, zm. 12 I 1980 tamże, malarka, grafik i ilustratorka.

  Studiowała 1935-39 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawiepod kierunkiem S. Ostoi-Chrostowskiego i K. Tichego;1941-45 była więziona za udział w konspiracji w obozachkoncentr. w Ravensbrück i Neubrandenburgu (przeżycia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - SZTUKA SAKRALNA

  Płw. Iberyjski od czasówprehist. (malowidła z ok. 12 000 prz.Chr. w grocie Altamira)związany był z kulturami śródziemnomorskimi (kolonizacjafen. i gr., panowanie rzym.); powstająca od VIII w. po Chr.sztuka islamu (głównie meczet w Kordowie i Alhambra wGrenadzie) inspirowała najpierw dzieła chrzęść...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /36 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HITLERYZM

  Niem. odmiana —> faszyzmu, wywodzącasię od Adolfa Hitlera (1889-1945); ruch polit.-społ. o populistycznej,totalitarnej, imperialistycznej, rasistowskiej i antychrześc.ideologii.

  Początki h. wiążą się z powstaniem 1919 w Monachiumgrup nacjonalistycznych i antysem., składających się główniez kombatantów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /8 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - MUZYKA SAKRALNA

  W średniowieczu wykształciłasię przede wszystkim muzyka kośc, najpierw w rycie—» mozarabskim, a nast. rzymskim; pierwsza byla połączeniemmotywów bizant., gallikańskich (—> galijski ryt l),ambrozjańskich oraz irl. na podstawie hiszp.-rzym., a jejokres świetności przypadł na 633-711; ważnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /10 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - STATYSTYKA

  Ok. 1790 w H. było 8 metropolii, 59diecezji, 57 500 księży diec, 49 500 zakonników i 24 000sióstr (1797 należały do 43 zgromadzeń zak.) oraz 10,5 minmieszk.; 1910 - 9 metropolii, 60 archidiec. i diec, 16 950parafii, 30 430 kapłanów diec. i ok. 2000 zak., 5120 alumnów,477 klasztorów męskich i 2158 żeńskich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 662

  praca w formacie txt

Do góry