Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HLOND ANTONI SUB

  Pseud. Chlondowski, ur. 13 VI1884 w Kosztowach k. Mysłowic, zm. 13 V 1963 w Czerwińskun. Wisłą, brat Augusta, kompozytor.

  Od 1896 przebywał w salezjańskim zakładzie wychowawczymw Lombriasco (Włochy) i 1899 wstąpi! do zgrom.; 1903uzyskał doktorat filozofii na Gregorianum, gdzie studiowałteż muzykę u R...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /4 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HODEGETRIA, Hodigitria

  (gr. Przewodniczka, WskazującaDrogę), ikona MB z Dzieciątkiem Jezus na lewym ramieniu,wg tradycji namalowana w Jerozolimie przez ŁukaszaEwangelistę; od tego przedstawienia wytworzył się typ ikonograficzny,charakterystyczny dla Kościoła wsch. (spotykanyteż na Zachodzie) obrazujący dogmat —> wcielenia Syna...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOBBY

  (ang. konik), ulubione zajęcie wykonywane w—» czasie wolnym, będące przedmiotem osobistego zainteresowania oraz przejawem rozbudowanej i twórczej aktywnościpsych.;

  jest działaniem amatorskim lub specjalistycznym ocharakterze m.in. intelektualnym, artyst., sportowym, turystycznymi kolekcjonerskim, emocjonalnie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HLOND AUGUST SDB kard.

  ur. 5 VII 1881 w Brzęczkowicach(dzielnica Mysłowic), zm. 22 X 1948 w Warszawie,prymas Polski, sługa Boży, brat Antoniego.

  Po ukończeniu nauki w gimnazjach salezjańskich (1893-96)w Valsalice i Lombriasco k. Turynu wstąpił 1896 do zgromadzenia;od 1897 studiował filozofię na Gregorianum, gdzie1900 uzyskał...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /13 490

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HODEGETRIA, Hodigitria - KULT

  H. należy do kategorii ikon cudownych, „nieręką ludzką stworzonych" (—» acheiropity) otoczonych w Kościelewsch. szczególną czcią; wizerunek H., powstały w sposóbnadprzyr. i obdarzony łaską przez Maryję, Łukasz Ewangelista miał ofiarować (wraz z tekstem swej Ewangelii) bpowiTeofilowi z Antiochii, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /1 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HITTORP MELCHIOR

  ur. ok. 1525 w Kolonii, zm. 1584tamże, wyd. źródeł liturgicznych.

  Był kanonikiem przy Mariengarten w Kolonii, a od 1583dziekanem przy kościele św. Kuniberta; broniąc liturgii kat.przed protestantami, wydal (pod wpływem J. Pameliusa) cenionydo dziś zbiór pism liturg. De divinis catholicae Ecclesiaeofficiis...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIA, Reino Español, Królestwo Hiszpańskie - LITERATURA

  Zaczątki (twórczość w języku kastylijskim)znajdują się w glosach i notach w języku romance na marginesach łac. manuskryptów z klasztorów San Milian dela Cogolla i Santo Domingo de Silos (X w.). Za pierwocinyliryki uważa się odkryte przez S.M. Sterna (1948) tzw. ¡archas,czyli końcowe 2-4 wersy w romance...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /23 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HITZE FRANZ

  ur. 16 III 1851 w Hanemicke (Westfalia),zm. 20 VII 1921 w Bad Nauheim (Hesja), niem. polityki działacz społeczny.

  Po studiach teol. w Würzburgu i przyjęciu 1878 święceńkapł. studiował w Rzymie; 1880 został sekretarzem gen. zrzeszeniaArbeiterwohl w Mönchengladbach i red. jego organuo tej samej nazwie; jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HISZPANIZM

  Forma dominacji polit, połączonej z narzucaniemobyczajowości i kultury hiszp. skolonizowanymkrajom —» Ameryki Łacińskiej oraz na —» Filipinach (I 1),trwającej od końca XV do XIX w.; wystąpił przede wszystkimna płaszczyźnie życia kośc, mając swe źródło w przyznanymHiszpanii i Portugalii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /4 196

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HLEBOWICZ ANTONI BOLESŁAW

  ur. 14 VII 1801 wGrodnie, zm. 29 V 1847 w Warszawie, tłumacz, wizytatorszkół w Królestwie Polskim.

  Po ukończeniu gimnazjum domin, w Grodnie studiował nawydz. literacko-filozoficznym Uniw. Wileńskiego, gdzie 1820uzyskał stopień kandydata filozofii; współpracując z „DziennikiemWileńskim" i „Dziejami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /18.10.2012 Znaków /2 273

  praca w formacie txt

Do góry