Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HOCEDEZ EDGAR SJ

  Pseudonim G. de Rhodez, ur. 1VII 1877 w Gandawie, zm. 5 IX 1948 w Fayt-lez-Manage(Belgia), teolog.

  Do zakonu wstąpił 1895 w Tronchiennes (Drangen); studiowałhistorię 1898-1900 w Namur, 1900-03 filozofię w Lowanium,nast. odbyt praktykę kandydacką u —» bollandystóww Brukseli; po studiach teol. 1904-08 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /2 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HŁADKI FRANCISZEK CM

  ur. 2 XII 1896 w Kaczycy(Bukowina Rum.), zm. 26 IX 1964 w Nowym Jorku, duszpasterzpolonijny.

  Po studiach filoz.-teol. u misjonarzy w Krakowieprzyjął 1917 święcenia kapł. i pracował jako duszpasterzna terenie archidiec. lwowskiej, a od 1922 wil.; od 1926prowadzi! w Stanach Zjedn. misje i rekolekcje w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOCHFEDER KASPER

  Żył na przełomie XV i XVI w.,drukarz.

  Pochodził z Heiligbrunn (Bawaria); pierwszy znanyjego druk pt. Opera Anzelma z Canterbury, ukazał się 1491w Norymberdze, gdzie H. do 1499 wytłoczył 56 druków; poprzeniesieniu się 1499 do Metzu wydrukował tam 10 książek,m.in. na zamówienie J. —> Hallera - traktat...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HŁASKO MAREK

  ur. 14 I 1934 w Warszawie, zm. 14VI 1969 w Wiesbaden, pisarz.

  Po ukończeniu szkoły podstawowej pracował fizycznie;1954 zadebiutował opowiadaniem Baza Sokołowska (SztandarMłodych 5(1954) z. 84-98); rozgłos przyniósł mu debiutanckitom opowiadań Pierwszy krok w chmurach (Wwa1956); 1958 wyjechał do Paryża...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /4 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOCHWÄLDER FRITZ

  ur. 28 V 1911 w Wiedniu, dramaturg.Ze względu na żyd. pochodzenie musiał emigrować1938 do Szwajcarii; po wojnie został członkiem austr. PEN--Zentrum oraz sekretarzem związków zawodowych.

  H. debiutował dramatem Jehr (Elgg 1932), poświęconymzagadnieniu kazirodztwa; sukces przyniosła mu jednak...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /3 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HŁUSK

  Miasto z klasztorem bernardynów i parafią wdek. bobrujskim w przedrozbiorowej diec. wileńskiej (obecnieGlusk k. Bobrujska na Białorusi).

  H., od XV w. posiadłość książąt Holszańskich, otrzymał1525 prawa miejskie; 1662 Aleksander Połubiński, marszałekwielki litew., osadził w H. bernardynów przy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /1 416

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOCKING WILLIAM ERNEST

  ur. 10 VIII 1873 w Cleveland(Ohio), zm. 12 VI 1966 w Madison, filozof. Studiowałinżynierię na uniw. w Iowa, filozofię w Harvard Universityoraz 1902-03 w Niemczech (Getynga, Berlin i Heidelberg);1914-43 wykładał filozofię w Harvardzie.

  W filozofii łączył elementy pragmatyzmu, realizmu, idealizmui...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /3 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOBART

  Archidiecezja w Tasmanii bezpośrednio zależnaod Stolicy Apost.; wikariat apostolski H. erygowano 1842i w tymże roku podniesiono go do rangi diecezji (1874-88była sufr. Melbourne), a 3 VIII 1888 - archidiecezji; zajmuje67 886 km2 i liczy 453 600 mieszk., w tym 80 567 katolików,40 parafii, 44 księży diec. i 24...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOCZEW

  Parafia w dek. leskim w archidiec. przemyskiej.

  Wieś H., wzmiankowana w dokumentach 1400, miałakościół par. św. Anny (wymieniony 1424); kolejny kościół zfundacji Mikołaja Bala, pisarza ziemskiego i podkomorzegosanockiego, drewniany, wzniesiony 1510, był 1558-1629 przekształcony(przez Matjasza i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /895

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOBBES THOMAS

  ur. 5 IV 1588 w Malmesbury (Westport),zm. 4 XII 1679 w Hardwick, ang. filozof, myśliciel polit.,teoretyk państwa.

  Był synem anglik, pastora; studiował logikę i fizykę w Oksfordzie;podczas podróży po Europie zapoznał się z nowymiprądami w filozofii i nauce; zawarł znajomość z R . - > Descartes'em(I)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /6 572

  praca w formacie txt

Do góry