Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HOHENLOHE

  Arystokratyczny ród niem. proweniencjifrankońskiej, pierwotnie hrabiowski (XII w.), później książęcy,znaczący w dziejach Kościoła, zwł. w Niemczech, w czasachnowoż. rozszczepiony na kilka linii, m.in. na protest.H.-Neuenstein i kat. H.-Waldenburg-Bartenstein (wygasłą1844) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /7 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÖFLER KONSTANTIN

  ur. 26 III 1811 w Memmingen(Szwabia), zm. 29 XII 1897 w Pradze, kat. historyk.

  W Monachium studiował prawo i filozofię, uzyskując 1831doktorat filozofii; studia hist, i filoz. kontynuował w Getyndzei Rzymie; 1838 habilitował się, a 1839 został prof, historiiw Monachium; od 1847 pracował jako archiwista w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /2 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOFFMANN KONRAD ks.

  ur. 1 IX 1866 w DąbrówceMalborskiej k. Sztumu, zm. 11 III 1946 w Grabowie k. Lubawy, działacz społeczno-narodowy.

  Po studiach filoz.-teol.w Pelplinie przyjął 1894 święcenia kapł.; przez pracę duszpast.związany z Pomorzem, był wik., a potem prob, wChmielnie k. Kartuz (1912-22) i w Grabowie; działał w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOFMAN WLASTIMIL

  ur. 27 IV 1881 w Pradze, zm. 6III 1970 w Szklarskiej Porębie, malarz.

  Studiował 1896-99 w Krak. Akademii Sztuk Pięknych uF.S. Cynka, J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego oraz 1901--02 u L. Wyczółkowskiego; 1899-1901 uczęszczał do pracowniJ.L. Gérome'a w paryskiej Ecole des Beaux-Arts; był członkiemwielu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /3 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOFFMANOWA KLEMENTYNA, z Tańskich

  ur. 23 XI1798 w Warszawie, zm. 21 IX 1845 w Passy pod Paryżem, pisarkadla dzieci i młodzieży, pedagog, tłumacz.

  Rozległą wiedzę o języku, historii i literaturze pol. zdobyładzięki samokształceniu i wpływowi LP. Woronicza, M. Wyszkowskiego,K. Brodzińskiego; 1824-28 redagowała i wydawałaczasopismo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /4 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOENE - WROŃSKI JÓZEF MARIA

  Właśc. Józef Hoene,ur. 23 VIII 1776 w Wolsztynie (zielonogórskie), zm. 9 VIII1853 w Neuilly pod Paryżem, filozof, matematyk, konstruktor,syn A. —» Hoenego.

  Uczył się w Poznaniu, a nast. w Warszawie; brał udział winsurekcji kościuszkowskiej; wzięty do niewoli pod Maciejowicamijako porucznik artylerii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /7 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOENSBROECH PAUL von

  ur. 29 VI 1852 w Haag k.Geldern, zm. 29 VIII 1923 w Berlinie, protest, pisarz.

  Wychowywany w duchu ultramontańskiej pobożności, studiował1872-76 filozofię i prawo w Stonyhurst (Anglia),Bonn, Getyndze i Würzburgu; 1878 wstąpił do jezuitów i postudiach teol., m.in. w Holandii i Anglii, przyjął 1886...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /1 552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÖFFDING HARALD

  ur. 11 III 1843 w Kopenhadze,zm. 2 VII 1931 tamże, filozof i psycholog.

  Po studiach teologii protest, w Kopenhadze zainteresowałsię filozofią; lektura pism A.S. Kierkegaarda, a zwł. jego wizjachrześcijaństwa wpłynęła na rei. kryzys u H., zakończonyjego całkowitym zerwaniem z chrześcijaństwem; 1868-69...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /2 837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOENEN PETRUS SJ

  ur. 28 X 1880 w Maastricht (pd.Holandia), zm. 30 IX 1961 w Rzymie, neoscholastyk.

  Do zakonu wstąpił 1898 i po studiach filoz.-teol. przyjąłświęcenia kapł.; nast. studiował fizykę i chemię na uniw. wLejdzie, gdzie uzyskał doktorat z fizyki (pod kierunkiemH.A. Lorentza); wykładał potem w Holandii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /1 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HODŽA MICHAL MILOSLAV

  ur. 22 IX 1811 w Raksy,zm. 26 III 1870 w Czeskim Cieszynie, słowac działacz nar.,pisarz, językoznawca, ewang. duchowny.

  Po studiach teol. w Preszburgu (Bratysława) został 1837kaznodzieją zboru w Liptowskim Mikułaszu; założył i prowadził1844-47 tow. literackie Tatrin; krzewił ideały abstynenckie.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Scholastyka Dodano /19.10.2012 Znaków /1 319

  praca w formacie txt

Do góry