Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland - DUSZPASTERSTWO POLONIJNE

  Polacy na większąskalę zaczęli osiedlać się w H. po 1908; w związku z rozwojemkopalń węgla kamiennego ok. 200 rodzin górniczychpochodzących z Wielkopolski i Śląska, a pracujących w Westfaliii Francji, przybyło do Limburgii i 1910 założyło w Heerlenswoją pierwszą organizację - Tow. Górnicze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /11 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOHOL JONA bp.

  zm. ok. 1602, współtwórca i realizatorunii —> brzeskiej.

  Był archimandryta monasteru św. Spasaw Kobryniu; współpracował z bpem C. Terleckim, zobowiązującsię do działań prounijnych; 1595 został bpem pińskim iturowskim;

  1596 wziął udział w synodzie unijnym w BrześciuLitew. i wprowadził jego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland - KOŚCIOŁY WSCHODNIE

  Początki prawosławia wH. związane są z podróżą cara ros. Piotra I (1682-1725) do H. oraz z panowaniem (1840-49) króla hol. Wilhelma II (jegożoną była Anna Pawłowna, córka ces. Pawła I); w większejliczbie prawosławni przybyli do H. po rewolucji październikowej(1917) i wojnie domowej w Rosji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOIMA

  Diecezja w Ugandzie eryg. 9 VIII 1965 z częściarchidiec. Rubaga (obecnie Kampala) i diec. Fort Portal,sufr. Rampali;

  zajmuje 17 200 km i liczy 632 196 mieszk., wtym 333 911 katolików, 17 parafii, 46 księży diec. i 6 zak.,15 zakonników, 86 sióstr.

   

  AAS 58(1966) 423-424; T. Dusza, Kościoły lokalne Afryki, R...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland - KOŚCIÓŁ EWANGELICKOREFORMOWANY

  Wyznawcy kalwinizmu przybyli do -» Niderlandów z Francjiok. 1550; podstawy dogmatyczne Hol. Kościoła Reformowanegoukształtowały się pod wpływem Katechizmu —» heldelberskiegoi Konfesji belgijskiej (1561), której przyjęcie 1566w Antwerpii oznaczało ostateczne uznanie kierunku kalwińskiego w Niderlandach; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /5 739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOJEDA, Ojeda DIEGO de OP

  ur. 1570 (1571?) w Sewilli,zm. 24 X 1615 w Huánuco (Peru), poeta.

  Do zakonu wstąpił 1591 w Limie, gdzie ukończył studiafiloz.-teol., ok. 1597 przyjął święcenia kapł. i był lektoremPisma św. w seminarium zak.; 1606 uzyskał tytuł magistrateologii; był przeorem i kaznodzieją w Limie (1609-12)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOHENZOLLERN EITEL FRIEDRICH kard.

  ur. 26 IX1582 w Sigmaringen, zm. 19 IX 1625 w Iburg k. Osnabrück,działacz kościelny.

  W czasie studiów 1599-1604 w Rzymie (prawdopodobnieprzyjął tu święcenia kapł.) pozyskał zaufanie pap. KlemensaVIII, którego był tajnym szambelanem i za którego poparciemzostał 1604 scholastykiem katedralnym w Kolonii;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland - STATYSTYKA

  Miała 1 metropolię, 5diecezji, 1020 parafii, 3008 księży diec, 2045 księży zak., 463alumnów, 3725 zakonników i 8100 sióstr, ok. 2 min katolikówna 5 min mieszk. ;vl960j- 1 metropolię, 7 diecezji, 1601 parafii,4038 księży diec. i 4407 zak., 712 alumnów, 6619 zakonnikówi 33 204 siostry, 4,67 min katolików na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOJNOŚĆ

  (łac. liberalitas wyzwolenie siebie od przywiązaniado dóbr ziemskich przez ofiarne ich wydawanie),skłonność do nieodpłatnego udzielania drugim posiadanychdóbr (—» jałmużna); cnota umiejętnego dawania tego wszystkiego,co jest potrzebne do użytku (szczególnie pieniędzy),zachowująca umiar między...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /3 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOHENZOLLERN FRIEDRICH bp.

  ur. 1451 w Hechingen(Badenia-Wirtembergia), zm. 8 I I I 1505 w Dylindze.

  Studiował(od 1468) we Fryburgu Br. i w Erfurcie, a nast. byłrektorem tych uczelni; we Fryburgu przyjaźnił się z L —» Geilerem;1485 przyjął święcenia kapł.; 1486 został bpem Augsburgai w tymże roku przeprowadził synod w Dylindze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 071

  praca w formacie txt

Do góry