Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland - MUZYKA SAKRALNA

  1. W  K o ś c i e l e  k a t o li c k im - W początkowych latach, po oderwaniu się 1579pn. prowincji niderl. od Korony Hiszp. w hol. muzyce kośc.dominował zarówno —» chora! gregoriański (nie ukształtowanyjasno pod względem rytmu i melodii), jak i muzyka polifoniczna,oparta na tradycji Niderlandczyków. W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /8 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland - LITERATURA

  Stanowi dział literatury niderl.; prowincjehistorycznych Niderlandów (obecnie w granicach państwowychH., Belgii i Francji) tworzyły swoistą całość polityczno-kulturową do końca XVI w., a pod pewnymi względamistanowią ją do dziś. Przed powstaniem jednolitego języka niderl.literaturę pisano w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /26 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLAR

  Dawne bpstwo w Islandii, zał. 1106 jako sufr.Lundu, po 1152 podlegała metropolii norw. Trondheim; upadło1550 po straceniu ostatniego bpa J. —> Arasona i przyjęciureformacji przez Islandię; obecnie bpstwo tytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLBACH PAUL HENRY THIRY d'

  ur. 8 XII 1723 wEdesheim (Palatynat), zm. 21 I 1789 w Paryżu, filozof.

  Adoptowany przez wuja, H. przejął jego nazwisko, tytułbarona i majątek; po studiach przyr. w Lejdzie (1744-49), wczasie których zetknął się z antyrel. tendencjami, zamieszkałw Paryżu, gdzie jego dom stał się salonem grupującym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /3 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLBEIN AMBROSIUS

  ur. 1494 w Augsburgu, zm. 1519w Bazylei, malarz i grafik, syn Hansa St., brat Hansa Młodszego.

  Uczył się w warsztacie ojca; pracował nast. w Konstancjidla kanonika Johanna von Botzheima oraz 1515-16 uczyłsię w warsztacie T. Schmidta w Stein n. Renem; w Bazyleiprzebywał u Hansa Mł., pracując zarazem w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland - DZIEJE TEOLOGII KATOLICKIEJ

  Związane byłyściśle z sytuacją społ.-rei. w H. (—» Holandia I).

  W początkowym okresie po uzyskaniu 1579 samodzielnościteologia kat. w H. przeżywała kryzys; jej rozwojowi niesprzyjała dominacja kalwinizmu zwalczającego katolicyzm(—» Gorkum) i związana z tym konieczność potajemnego...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /14 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland

  Franc. Pays-Bas, państwo w EuropieZach. nad M. Północnym, graniczące z Niemcami i Belgią,obejmujące pn.-wsch. część hist. —» Niderlandów, o pow.41 785 km2 , 1990 liczyło 14,61 min mieszk., w tym 5,56 minkatolików; jego początki sięgają 2. poł. XVI w., gdy 1579 pn.prowincje niderl. zawarły unię w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOHENZOLLERN (HECHINGEN) JOSEPH WILHELM bp.

  ur. 20 V 1776 w Opawie, zm. 26 IX 1836 w Oliwie.

  Kształcił się w wojskowej szkole w Stuttgarcie i na dworzestryja bpa Karola H., opata w Oliwie; po święceniach kapł.1800 otrzymał kanonię włocł., później warm., a po stryju -1803 opactwo oliwskie; obrany 1808 bpem warm., prekonizowanybył 1817 (z powodu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLANDIA, Nederland - KOŚCIÓŁ KATOLICKI

  Główną przyczyną, która doprowadziłado wyodrębnienia się pn. Niderlandów w niezależnytwór państw, było sprzężenie się rei. dążeń protestantyzmuz walką o wyzwolenie kraju spod panowania hiszp.; terytoriumdzisiejszej H. mieściło się w granicach metropolii kat.w Utrechcie wraz z jej nowo utworzonymi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /19 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOHENZOLLERNOWIE

  Dynastia niem. wywodzącasię z arystokracji szwabskiej; uzyskała znaczenie, gdy FryderykI ( V I ) Hohenzollern, piastujący dziedzicznie (od 1397)urząd burgrabiego Norymbergi, otrzymał 1411 od ces. ZygmuntaLuksemburskiego Brandenburgię, a 1415 godnośćmargrabiego brandenburskiego - arcykomornika RzeszyNiem. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /5 843

  praca w formacie txt

Do góry