Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HOMILETYKA

  (gr. homilein przebywać z kimś, wygłaszaćmowę; homiletikos odnoszący się do homilii), dział teologiipastoralnej, zajmujący się teorią i praktyką —» kaznodziejstwa,zwł. —» homilii.

  W XIX w. próbowano wprowadzićin. nazwy, zakresowo szersze: halieutyka (halieutes rybak,halleueln łowić ryby; G.A...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMAGIUM

  (łac. hołd, przysięga lennicza), uznaniezależności przez poddanego względem panującego lub przełożonegokościelnego.

  W prawie feudalnym h. oznaczałohołd składany przez wasala panu lennemu przy otrzymywaniuod niego posiadłości tytułem lenna; w średniowieczu h.składali panującemu również biskupi i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /949

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁD PASTERZY

  Typ ikonograficzny należący do cykluscen —* narodzenia Chrystusa, powstały w XIV w. w kręgachfranciszkańskich jako rozwinięcie przedstawienia —» żtóbka i —* zwiastowania pasterzom oraz odpowiednik kompozycjihołdu —> Trzech Króli.

  Wyjątkowo kompozycje h.p. pojawiały się przed XIV w.(rom. kapitel z XII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 815

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMILETYKA - W KOŚCIELE KATOLICKIM

  A. DZIEJE - Pierwsząteorię h. dał św. Augustyn w De doctrina Christiana (CCL32; PSP XXII, Wwa 1989^). W dobie oświecenia h. stała sięczęścią nowo powstałej (1777) na Uniw. Wiedeńskim —* pastoralnejteologii. Nowożytną h. jako samodzielną dyscyplinęzainicjowali w okresie pierwszej odnowy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /11 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMBERSKI SYNOD

  Zgromadzenie 21-23 X 1526 stanówświeckich i duchownych w Hombergu przez landgrafaHesji — Filipa w celu wprowadzenia Kościoła luterańskiegow —» Hesji.

  Opierając się na —> Edykcie wormackim Filip zwołał zgromadzeniestanów Hesji do Hombergu w celu przedyskutowaniaspraw religii; podstawę dyskusji stanowiły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLZAPFEL HERIBERT OFM

  Imię chrzestne Joseph,ur. 22 XI 1868 w Neckarsulm (Badenia-Wirtembergia), zm.26 V 1936 w Monachium, historyk.

  Do zakonu wstąpił 1884 w prow, bawarskiej; po studiachfiloz.-teol. w seminariach zak. przyjął 1891 święcenia kapł.;specjalizował się w teologii na uniw. w Monachium, uzyskującdoktorat na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 103

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLZHAUSER BARTHOLOMÄUS

  ur. 24 VIII 1613 wLaugna k. Augsburga, zm. 20 V 1658 w Bingen k. Moguncji,założyciel stow. —» księży życia wspólnego, sługa Boży.

  Ukończywszy 1633 kolegium jez. w Neuburgu k. Ratyzbony,rozpoczął studia filoz.-teol. na uniw. w Ingolstadt, gdzie 1636 uzyskał magisterium filozofii, a po przyjęciu 1639...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁDA KAZIMIERZ CSSR

  ur. 22 II 1907 w Tuchowiek. Tarnowa, zm. 18 VIII 1987 w Dębicy, działacz zak., pisarzascetyczny.

  Do zgrom, wstąpił 1927 w Tuchowie; po studiach filoz.--teol. w seminarium zak. w Tuchowie przyjął 1933 święceniakapł.; 1934-39 studiował filozofię, matematykę i pedagogikęna UJ w Krakowie, był wychowawcą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLWECK FRIEDRICH GEORG

  ur. 29 XII 1856 w Wieslochk. Heidelbergu, zm. 15 II 1927 w Saint Louis (Missouri),liturgista, hagiograf.

  Studiował teologię we Fryburgu i Karlsruhe; po przybyciu(1876) do Stanów Zjedn. przyjął 1880 święcenia kapł. w SaintLouis; pracował w duszpasterstwie (prob, w Saint Louis),administracji diec. (do 1926...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOLMQUIST HJALMAR FREDRIK

  ur. 28 IV 1873 wSunnemo (pd. Szwecja), zm. 1 II 1945 w Lundzie, historyk.

  Po studiach teol. na uniw. w Uppsali był tamże od 1903 docentemna wydziale teol., a 1910-38 prof, historii Kościołana uniw. w Lundzie. Z licznych publikacji H. odnoszącychsię do dziejów protestantyzmu (szczególnie szwedz.) na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 145

  praca w formacie txt

Do góry