Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HOMILETYKA - W KOŚCIOŁACH WSCHODNICH

  1. H . b i z a n ty j s k a pojawiła się w okresie rozkwitu — Bizancjum w VIw., będąc odpowiedzią na kontrowersje teol. (—> bizantyjskateologia) i kierując — kaznodziejstwo (pod wpływem monastycyzmu)ku —> hagiografii i — asce tyce.Wybitni kaznodzieje bizant. byli wychowani w gr. tradycjiretorycznej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /4 042

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁOWCZYC SZCZEPAN abp.

  ur. 10 VIII 1741 w Orszy(Białoruś), zm. 27 VIII 1823 w Warszawie.

  Niższe święceniauzyskał u jezuitów; 1772 po studiach w warsz. seminariumduch. przyjął święcenia kapł. i został współpracownikiem isekretarzem bpa M.J. Poniatowskiego, prezesa Komisji EdukacjiNar.;

  1775 był jednym z pierwszych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÖMEL

  Ros. Gomiel, miasto, parafia i dekanat w archidiec.mohylewskiej na Białorusi.

  H . , wzmiankowany 1142, wchodzący w skład księstwa czernihowskiego,od XIV w. należący do Wielkiego KsięstwaLitew., otrzymał 1537 prawa miejskie; stanowił siedzibę starostwapol., którego właścicielami byli m.in. Sapiehowie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁOWIŃSKI IGNACY abp.

  Pseud. Ignacy Kefaliński,Zegota Kostrowiec, ur. 5 X 1807 w Owruczu (Polesie Wołyńskie),zm. 19 X 1855 w Petersburgu, pisarz, tłumacz, kaznodzieja.

  Uczył się u pijarów w Międzyrzeczu Koreckim, potem1825-26 w seminarium duch. w Łucku; od 1827 studiował nawydz. teologicznym uniw. w Wilnie i 1830 przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /4 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMEOSTAZA

  (gr. homoios podobny, stasis stałość),zdolność —» układu (biol., psych., społ., techn., cybernetycznego)do utrzymywania trwałości struktury, składu i do normalnegospełniania sobie właściwych funkcji, pomimo stałychlub przypadkowych zmian (często o charakterze oscylacyjnym)jego parametrów, wywołanych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /6 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁÓWKA KAZIMIERZ ALOJZY SJ

  ur. 3 III 1718 na Litwie,zm. po 1773, geograf.

  Do zakonu wstąpił 1732; studiowałw Nowogródku, Grodnie i Wilnie; 1746 przyjął święceniakapł.; wykładał w szkołach jez., m.in. w Wilnie (1746--47) i Warszawie (1747-49, 1752-53);

  od 1760 byl prefektemi prof, geografii w Pińsku. Jest autorem podręcznika...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMER

  Najstarszy epik gr. (pochodzenie i szczegóły zżycia nie są znane, stanowiły przedmiot sporny już w starożytności),uznawany niekiedy za postać legendarną. AutorstwaH. są epopeje Iliada i Odyseja, powstałe w Azji Mn. (którejwybrzeża kolonizowały plemiona gr. - Jonowie i Eolowie),dające początek...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /8 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁUBOWICZ JÓZEF WIKTOR SJ

  ur. 20 II 1835 w Rożnowiek. Nowego Sącza, zm. 5 III 1887 w Krakowie, historykmisji.

  Do zakonu wstąpił 1854 w Starej Wsi; studia filoz.-teol.odbywał w seminariach zak. w Bratysławie (1856-59) i Laval(1864-68), przyjmując 1867 święcenia kapł.; skierowany dopracy dydaktycznej w kolegium zak. w Tarnopolu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /2 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMILETYCZNE CZASOPISMA

  Periodyki poświęconeupowszechnianiu wiedzy homiletycznej, a także pełniącefunkcję materiałów pomocniczych dla przepowiadającychsłowo Boże w Kościele (—» homilia, —» kaznodziejstwo).

  1. W k a t o l i c k i c h cz.h. publikowano początkowo wyłączniegotowe kazania lub szkice do nich, a z czasem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /4 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOŁYŃSKI OTTON ks.

  ur. 1840 w Tłustem k. Tarnopola,zm. 28 I 1882 w Meranie, wydawca, popularyzator teologii.

  Po studiach teol. przyjął 1862 we Lwowie święcenia kapł.; od 1866 był wik. przy katedrze lwowskiej i przyczyniłsię do jej przebudowy; 1870-78 był wyd. i red. przeznaczonegodla ludu mies. „Chata" (od 1876 jego polit...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Irmina Dodano /19.10.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt

Do góry