Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HOMINIZM

  (łac. homo człowiek), doktryna teoriopoznawczapodkreślająca istotową zależność obrazu świata odjego językowej formy, a także rodzaj światopoglądu upatrującegospecyfikę bytu ludzkiego w jego wymiarze duchowym;niekiedy przez h. rozumie się odmianę —> pragmatyzmu, podkreślającątwórczy charakter...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /2 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „HOMILETYKA"

  Mies, poświęcony kaznodziejstwu iżyciu duchowemu, zainicjowany przez bpa K. Bereśniewicza,a wydawany 1898-1913 we Włocławku i 1913-14 w Warszawiepod red. M. Nassalskiego (poszerzony 1906 o dział społ.,przyjął tytuł „H. i Poradnik Społeczny").

  Początkowo publikowano w H. artykuły z teorii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMMER JOSEPH bp.

  ur. 4 IV 1760 w Koblencji, zm.11 XI 1836 w Trewirze.

  Studiował 1776-78 teologię na uniw.w Trewirze, a 1778-80 prawo w Heidelbergu; 1783 przyjąłświęcenia kapł. i był duszpasterzem w Wałlersheim k. Trewiru; 1784 został sekretarzem, a 1786 członkiem tajnej radyarcybiskupiego wikariatu; w tym samym roku...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 956

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMILIA

  (gr. homilein być razem, rozmawiać), rodzaj—» przepowiadania kośc. polegający na popularnym wyjaśnianiu,komentowaniu, aktualizacji i praktycznym zastosowaniutekstów bibl.; określany bywa również jako sermo, tractatus,oratio; w XIII w. pod wpływem działalności zak. żebrzącychi uniwersytetów h. ustąpiły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /17 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „HOMO DEI"

  Czasopismo ascetyczno-pastoralne dlakapłanów, wydawane przez redemptorystów - od 1932 w Tuchowie,od 1946 we Wrocławiu, od 1956 w Warszawie, od1991 ponownie w Tuchowie.

  Założone zostało przez K. Smorońskiego(zm. 1941) przy seminarium duch. redemptorystóww Tuchowie w celu niesienia pomocy kapłanom w ich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMILIARZ, homiliarium

  Średniow. księga liturg. zawierającazbiór — homilii (brewiarzowych lub mszalnych) nakażdy dzień lub wybrane dni roku albo okresu liturg., zaczerpniętychz pism ojców Kościoła i in. komentatorów PismaŚw., czytanych podczas sprawowania liturgii.

  Pierwsze zbiory homilii tworzono w Afryce...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /5 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMO FABER

  (łac. człowiek wytwórca), aspektoweokreślenie — człowieka, wskazujące, że dla jego właściwegosposobu życia i rozwoju konieczne jest wytwarzanie własnąpracą (z darów przyrody) dóbr cywilizacyjnych i kulturowych;w niektórych typach filozofii pojęcie h.f. definiuje istotęczłowieka; teoria h.f. sięga...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /4 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMILIARZE POLSKIE

  Rękopiśmienne i drukowaneksięgi liturg. używane w Polsce w X-XVI w., często iluminowanew inicjałach, na marginesach i w miniaturach całostronicowych(h. = homiliarz).

  Najstarszym h. r ę k o p i ś m i e n n y m w zbiorach pol. jestzbiór Praedicationes z końca VIII w., przepisany prawdopodobnieprzez mnichów...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /5 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOGENIZACJA KULTURY

  Ujednolicenie i wymieszanieniejednorodnych elementów kultury; oznacza takżezrównanie poziomu, utratę dystansu dzielącego nierównorzędnetreści (K. Mannheim), zacieranie faktycznych odrębności.

  Najprostsza mechaniczna h.k. polega na zestawianiu (np.w jednym czasopiśmie, programie radiowym lub...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMINES ENTELLIGENTIAE

  (łac. ludzie pojętni, rozumiejący,„oświeceni"), pseudomistyczna sekta panteistyczno--kwietystyczna, zbliżona do ruchu —> braci i sióstr wolnego ducha.

  Wpływy ,grupy, założonej w Brukseli na pocz. XV w. przezIdziego Śpiewaka (Gillesa de Chantre), widoczne były zwł.wśród kobiet brabanckich; sekta znana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /2 004

  praca w formacie txt

Do góry