Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HOMOSEKSUALIZM

  (gr. homos, homolos równy, podobny;łac. sexualis płciowy), właściwość osób, których pociągpłciowy jest skierowany wyłącznie lub prawie wyłączniedo osób tej samej płci; szerzej - anomalia popędowa wraz zwłaściwą jej aktywnością seksualną; praktyki homoseksualneu kobiet zw. są miłością...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /9 232

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMO MEDITANS

  Seria wydawnicza poświęcona zagadnieniomżycia duchowego, teologii i — historii duchowości,wydawana przez KUL.

  Publikuje odczyty oraz materiały związane z tematyką poszczególnychtygodni duchowości, zapoczątkowanych 1975przez ks. Waleriana Słomkę w ramach Sekcji Teologii DuchowościKUL; funkcję redaktora...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOUSIOS

  (gr. równy w istocie) - HOMOIUSIOS(gr. podobny w istocie) - HOMOIOS (gr. podobny we wszystkim),pojęcia używane (III-V w.) dla wyrażenia istotowejrelacji między naturą Ojca i Syna w —> Trójcy Świętej.

  Po raz pierwszy termin homousios pojawił się w pismachgnostyckich w II w. i oznaczał wspólnotę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /2 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOMORFIZM

  (gr. hornos taki sam, równy, morfekształt), w logice rodzaj podobieństwa pomiędzy niektórymi—> relacjami lub uporządkowanymi —» układami (strukturamirelacyjnymi), polegający na ich odwzorowaniu ustalonymprzez ściśle określoną —> funkcję lub też sama funkcja ustalającato odwzorowanie; szczególnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /2 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMS

  Staroż. Emesa, miasto w zach. Syrii nad Orontesem,siedziba 2 metropolii katolickich Kościołów wsch. i 2metropolii prawosł., od pocz. XVIII w. łac. bpstwo tytularne.

  W I w. prz.Chr. H. było pod władzą rodzimych książąt; zaczasów ces. Domicjana (81-96) zostało podporządkowaneRzymowi. Słynęło z kultu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /4 850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMONA

  (niezident. miejscowość w pd.-zach. Turcji),bpstwo staroż. w metropolii Ikonium w rzym. prowincji Likaonia;znanych jest 4 bpów od IV do VII w.; obecnie bpstwotytularne.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOIOSIS THEO

  (gr. upodobnienie do Boga), platońsko-stoicki ideal doskonałości człowieka, zaadaptowany wteologii patrystycznej.

  Ideał h.T. występuje po raz pierwszy u Platona, który zachęca,aby człowiek upodabniał się do Boga „w miarę swoichsił" (Tealtes 176 A; Rep. VI 13); wyróżnia on 2 aspekty upodobnienia:bierny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMINIZACJA

  (łac. homo człowiek), proces ewolucyjnychprzemian pod względem morfol. i behawioralnym istotpodludzkich, prawdopodobnie prymitywnych człowiekowatych(hominidae) w rodzaj ludzki (homo); w antropologii filozoficznejh. rozważana jest w aspekcie poszukiwania przyczyn naturalnychukształtowania się człowieka, a w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /11 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMILETYKA - W KOŚCIOŁACH PROTESTANCKICH

  1. Pierwsząpracą homiletyczną reformacji była De rhetorica (1519)Ph. —» Melanchtona, powtarzająca zasady klasycznej retoryki;wg M. Lutra kazanie winno wyrażać treść bibl., stając sięzbawczym dialogiem między Bogiem, wypowiadającym sięsłowami Biblii, a człowiekiem, dostępującym —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /8 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOLACS KAROL PAWEŁ

  ur. 25 I 1874 w Balicachk. Krakowa, zm. 2 II 1962 w Krakowie, malarz, teoretyksztuki, pedagog.

  Studiował 1892-93 w Ecole Centrale w Paryżu, 1893-96 naPolitechnice we Lwowie, 1897-99 w Wiedniu oraz 1900-04 wAcadémie Julian i 1904-06 Académie Colarossi w Paryżu;1911 podjął pracę w Muzeum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 891

  praca w formacie txt

Do góry