Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HONORAT z MARSYLII Św. bp.

  zm. 492. H. był prawdopodobnieuczniem Hilarego z Arles; bpem Marsylii zostałok. 474; zasłynął jako mówca, o czym wspomina Gennadiusz(De vir. Ul. 100; PL 58,1118-1119); H. prowadził korespondencjęz pap. Gelazym I (zaginiona), w której zapewniał o swojejwierności i ortodoksyjności;

  był autorem licznych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONDURAS BRYTYJSKI

  Kolonia bryt. 1862-1981 (od1973 Belize) w Ameryce Środk., od 1981 niepodległe państwoBelize, na którego terytorium utworzono jedyną diec.—» Belize.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONEGGER ARTHUR

  ur. 10 III 1892 w Hawrze (Francja),zm. 27 XI 1955 w Paryżu, kompozytor szwajcarski.

  Studiamuz. odbył w konserwatoriach Zurychu i Paryża; 1920wraz z kompozytorami paryskimi (m.in. D. Milhaudem, F.Poulencem) utworzył Grupę Sześciu, która odegrała ważnąrolę w rozwoju muzyki franc; jako dyrygent i pianista...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONEN

  Właśc. Honenbo, ur. 7 IV 1133 w Inaoka(prow. Mimasaka), zm. 25 I 1212 w Ootani (prow. Settsu),jap. mnich buddyjski. Osierocony w wieku 7 lat, wstąpił dozakonu buddyjskiego i studiował naukę różnych szkół (głównie—» tendai) oraz teksty klasyczne.

  W 1175 na podstawieSutry Lotosu oraz Sutry Czystej Krainy z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONGKONG

  Chiń. Siangkang, diecezja na pd.-wsch.wybrzeżu Chin w posiadłościach bryt. obejmujących wyspęH. (od 1841), pd. część płw. Koulun (od I860) oraz obszartzw. Nowych Terytoriów (pas wybrzeża kontynentu nawprost wyspy H. i kilkadziesiąt pobliskich wysepek), odstąpionyprzez Chiny na 99 lat układem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONDURAS, Republika Hondurasu, República de Honduras

  Państwo w Ameryce Środk., graniczące z Gwatemalą,Salwadorem, Nikaraguą; zajmuje 112 088 km2 i liczy 4,8 minmieszk. (1990), głównie Indian (90%), w większości katolików(niewielki procent stanowią protestanci).

  Do brzegów H. (zamieszkiwali go Indianie Majowie) dotarł1502 K. —» Kolumb i 14 VIII na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /7 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMO OECONOMICUS

  (łac. człowiek ekonomiczny),aspektowe określenie człowieka odnoszące sie do jego zachowańw sprawach gosp.; h.oe. w ekonomii to abstrakcyjny modelzachowań człowieka wykorzystywany jako instrument badawczytychże zachowań w dziedzinie gosp., a także do analizyżycia gosp. i przewidywania masowych zachowań...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMO RELIGIOSUS

  (łac. człowiek religijny), kategoriaantropologiczna używana na określenie istotnych powiązańczłowieka z rzeczywistością transcendentną (Bóg, —» sacrum),wyrażających się zwł. w fakcie powszechności zjawiska—» religii, lub określenie osoby obdarzonej szczególnymidarami rei. i pełniącej wybitne...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /8 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMO SAPIENS

  (łac. człowiek rozumny), biol. określenieaktualnie i w przeszłości żyjących istot, które z racjiwspólnoty genotypowej (—» genotyp), morfol.-fizjol., behawioralnejoraz związanej z nią możliwości rodzenia płodnegopotomstwa tworzą gatunek ludzki (—> człowiek I A); zachodzącemiędzy nim a in. gatunkami...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /7 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HOMOLOGÍA

  (gr. zgodność, umowa, wyznanie), pojęcieokreślające - u Platona zgodę uczestników dyskusji co dozasadności stosowanych w niej przesłanek i argumentów, ustoików ideał życia zgodnego z naturą; w poł. XIX w. (R.Owen) termin zastosowano w filogenetyce (—» filogeneza) iprzyr. morfologii na określenie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 412

  praca w formacie txt

Do góry