Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HONORACKIE ZGROMADZENIA, honorackie zakony

  (w znaczeniu pejoratywnym „tajne zakony honorackie"),zak. —» zgromadzenia bezhabitowe żeńskie (także męskie),zakładane w 4. ćwierci XIX w. na pol. ziemiach pod panowaniemros. (Królestwo Pol.) przez — Honorata KoźmińskiegoOFMCap (stąd nazwa); po przekształceniach organizacyjnychistnieją obecnie jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /13 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORIUSZ Św. OSB abp.

  zm. 30 IV 653 prawdopodobniew Canterbury.

  Z pochodzenia przypuszczalnierzymianin, wstąpił do rzym. klasztoru na Monte Celio, gdziezaprzyjaźnił się z późniejszym pap. —» Grzegorzem I Wielkim;do Anglii przybył prawdopodobnie z grupą misjonarzyśw. Augustyna z Canterbury, wysłaną 596 przez pap.Grzegorza I...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORAT ANTONIN

  Bp. Konstantyny w Afryce Pn.;żył w V w. za panowania króla —» Genzeryka i zabiegał ojego nawrócenie z arianizmu (Gennadiusz De vir. Ul. 95).

  H.jest autorem Epistola ad labores pro Christo ferendos exhortatoria(PL 50,567-570), listu skierowanego do Arkadiuszawygnanego z Hiszpanii ze względów rei.; w liście tym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORIUSZ I

  zm. 12 X 638, papież od 27 X 625; pochodziłz arystokratycznej rodziny konsula w Kampanii; byłuczniem pap. —> Grzegorza I Wielkiego.

  Bezpośrednio po wyborze zajął się najważniejszymi sprawamikośc; od egzarchy Izaaka zażądał 625 przysłania napokutę do Rzymu tych bpów, którzy uczestniczyli w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORAT z ARLES, Honorat z Lerynu Św. bp.

  ur. w2. poł. IV w. w pn. Galii, zm. 16 I 429 (lub 430) w Arles,organizator życia kośc, założyciel wspólnoty mniszej.

  Wg jedynego wiarygodnego przekazu biogr. Hilarego z Arles(Sermo de vita sancti H. Arelatensls episcopi; PL 50,1249--1272) oraz legendarnej biografii z XII w. mnicha prowansalskiegoRajmunda...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONIARA

  Metropolia na Wyspach Salomona w Melanezji,z sufr. Gizo, eryg. 15 XI 1978 z istniejącej od 15 XI1966 diecezji H., powstałej z wikariatu apost. Pd. Wysp Salomona(eryg. 1 VI 1912), uprzednio prefektury apost. (eryg.21 I 1904); archidiecezja zajmuje 10 728 km2 i liczy 151 255mieszk., w tym 29 951 katolików, 13...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORIUSZ II, Lamberto

  ur. w Fagnano k. Imoli, zm.13 II 1130 w Rzymie, papież od 21 XII 1124.

  Wszechstronnie wykształcony, kośc. działalność rozpocząłza pap. Urbana II; mianowany 1117 przez pap. PaschalisaII kard. i bpem Ostii, 1122 reprezentował pap. Kaliksta IIpodczas negocjacji z ces. —* Henrykiem V, przyczyniając siędo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORAT KOŹMIŃSKI, Honorat z Białej Podlaskiej bł. OFMCap

  Imię chrzestne Florentyn Wacław, ur. 16 X1829 w Białej Podlaskiej, zm. 16 XII 1916 w Nowym Mieścien. Pilicą, założyciel bezhabitowych zgromadzeń zak. (—* honorackiezgromadzenia), pisarz ascetyczny.

  1. Ż y c i e i d z i e ł a - Pochodził z rodziny inteligenckiej(ojciec był budowniczym miejskim);...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /16 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÖNIGSWALD RICHARD

  ur. 18 VII 1875 w Magyaróvár(obecnie Mosonmagyaróvár), zm. 11 VI 1947 w New Haven(stan Connecticut), filozof, pedagog.

  Po uzyskaniu 1902 w Wiedniu doktoratu nauk med. studiowałfilozofię w Grazu (u A. Meinonga) i w Halle (u A. Riehla),gdzie 1904 doktoryzował się, a 1906 habilitował się weWrocławiu; od 1911...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HONORIUSZ III, Cencio Savelli

  ur. ok. 1150 w Rzymie,zm. 18 III 1227 tamże, papież od 18 VII 1216.

  Pochodził z arystokratycznej rodziny rzym. i wychowywałsię w klasztorze later.; był kanonikiem regularnym w S. MariaMaggiore, a od 1188 szambelanem pap.; nast. jako podskarbipap. dokonał 1192 spisu dochodów Stolicy Apost. (Libercensuum...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 897

  praca w formacie txt

Do góry