Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HORODYSZCZE, Gorodiszcze (1)

  Wieś k. Pińska z opactwembenedyktynów na Polesiu (Białoruś).

  Kasztelan trocki Karol Kopeć zbudował 1659 w H. drewnianykościół św. Anny i klasztor, do którego sprowadził benedyktynówz Monte Cassino i —» Świętego Krzyża; 1662 fundacjata została zatwierdzona przez sejm; opactwo FŁ, należąceod...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORNEF JOSEF

  ur. 19 V 1896 w Heppenheim (Hesja),zm. 13 11971 w Fuldzie, promotor odnowy diakonatu w Kościelekatolickim.

  Studiował teologię, filozofię oraz prawo, zktórego uzyskał doktorat; był adwokatem i notariuszem wWorms, nast. radcą sądowym; ze względów rei. był represjonowanyw okresie nar. socjalizmu; biorąc...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORODYSZCZE, Gorodiszcze (2)

  Miejscowość k. Równego,z monasterem bazylianów i klasztorem karmelitówtrzewiczkowych na Wołyniu (Ukraina).

  Wieś H., wzmiankowana 1534, miała fundowany 1538przez kniazia Bohusza Koreckiego monaster prawosł. ZwiastowaniaNMP, który na pocz. XVIII w. stał się bazyliańskim;w wyniku zubożenia został...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORNER ANTON CSSp

  ur. 20 VI 1827 w Schónenburgu(Alzacja), zm. 8 V 1880 w Cannes, misjonarz.

  Do zgromadzeniawstąpił 1850 i po przyjęciu 1854 święceń kapł. udałsię do pracy mis. na wyspę Reunion na Oceanie Ind., gdzieopiekował się trędowatymi; 1863 przybył na wyspę Zanzibar(Tanzania) i założył dla wykupionych z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORNEY KAREN

  ur. 16 IX 1885 w Hamburgu, zm. 4XII 1952 w Nowym Jorku, psychiatra i psychoanalityk,współtwórczyni amer, neopsychoanalizy.

  Po ukończeniu w Berlinie studiów med., uwieńczonych1913 doktoratem, 1912-15 odbyła kurs psychoanalizy pod kierunkiemK. Abrahama i H. Sachsa; 1915-20 pracowała w berlińskichszpitalach, a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /5 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORNIK MICHAŁ

  ur. 1 IX 1833 w Worklecy (Räckelwitzk. Kamjenc, Łużyce Górne), zm. 22 II 1894 w Budziszynie,redaktor, tłumacz, wydawca, twórca serbołużyckiego lit.czasopiśmiennictwa.

  Studiował w serb. seminarium duch. w Pradze; od 1852kontynuował studia teol. na Uniw. Karola i 1856 przyjąłświęcenia kapł.; był...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /2 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORMIZDAS Św.

  zm. 6 VIII 523, papież od 26 VII514.

  Był diakonem pap. Symmacha (498-514); wybrany pap.podobnie jak Symmach był nieustępliwy wobec wszystkichzwolenników schizmy akacjańskiej (—> Akacjusz, —» monofizytyzm);wraz z większością duchowieństwa rzym. stanął postronie Symmacha w sporze z antypap. Wawrzyńcem...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /3 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORBACZEWSKI JÓZEF ks.

  ur. 1837 na Litwie, zm. 5V 1895 w Milwaukee, działacz polonijny.

  Po przyjęciu 1860święceń kapł. był wik. w Ejszyszkach k. Lidy; w powstaniustyczniowym, którego wybuch aktywnie popierał, brał udziałjako kapelan oddziału L. Narbutta (uczestniczył m.in. w bitwachpod Rudnikami i Dubiczami); ranny...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORČIČKA, Sinapius DANIEL

  ur. 1640 w Sučanach,zm. 1688 w Lewoczy na Spiszu, słowac. pastor ewang., pisarz.

  Przebywał w Saksonii i Polsce, oddając się studiom ipracy nauczycielskiej; 1677 został rektorem szkoły luterańskiej w wlkp. Bojanowie Nowym; nast. pełnił obowiązki duszpast.w Słowacji (Jelšava, Radvaň, Lewocza).

  Oprócz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HORDYŃSKI MIKOŁAJ ks.

  ur. 1802 w Hordyni k. Sambora,zm. 1 III 1866 w Sieniawie, duszpasterz.

  Studia filoz.--teol. odbył na uniw. we Lwowie; 1830 przyjął święceniakapł. w obrządku unickim i do 1832 był prefektem seminariumduch. we Lwowie; należąc do pol. związków spiskowych,propagował wśród kleryków idee powstania...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Nepomucen Dodano /19.10.2012 Znaków /978

  praca w formacie txt

Do góry