Humanistyczne /40 339 prac/

  • Ocena brak

    HOSTIS HERODES IMPIE, CHRISTOM VENDRE QUID TIMES?, Czemu okrutny Herodzie lękiem cię Chrystus napełnia?

    Hymn w II nieszporach na święto —» ObjawieniaPańskiego i na okres po Objawieniu; stanowi II cz. hymnu—> A solis ortus cardine i jest przypisywany Seduliuszowi (zm.ok. 450); występuje w brewiarzach wat. (1925), karmelitańskich(1938), benedyktyńskich (1940) i cysterskich ( 1 9 5 1 ) ;znany jest też z incipitem...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /970

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HOSTOS EUGENIO MARIA de

    ur. 11 I 1839 k. Mayagiiez(Puerto Rico), zm. 11 VIII 1903 w Santo Domingo (Dominikana),polityk, działacz społ., pisarz.

    W 1 8 5 7 ukończył studia prawnicze na uniw. w Madrycie;1870-74 przebywał w krajach Ameryki L a c , organizując pomocfinansową dla tamtejszych wydawnictw; 1874 uczestniczyłw kampanii na...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 331

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HOSPITA

    (niezident. miejscowość w pn.-wsch. Algierii),bpstwo staroż. w rzym. prowincji Numidia; obecniebpstwo tytuł.; bpem tytuł. H. jest Tadeusz Józef Zawistowski,od 1973 bp pomocniczy w Łomży.

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /200

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HOSPITACJA KATECHETYCZNA

    Uczestnictwo (wcharakterze gości) w katechezie kandydatów lub katechetóww celu kształcenia albo jedna z form kierowania, animowaniai koordynowania działalności katechet., polegająca na odwiedzaniuzajęć katechet. przez wyższego zwierzchnika lubjego delegata (bpa, wizytatora, proboszcza, dyrektora) w...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 713

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HORZYCA WILAM

    Właśc. Wilhelm Henryk Hořitza, ur.28 II 1889 we Lwowie, zm. 2 III 1959 w Warszawie, inscenizator,reżyser, krytyk lit. i teatralny.

    Studiował 1908-14 historię literatury niem. i ang. na uniw.w Wiedniu; 1920 wszedł do grupy poetyckiej Skamander(m.in. był twórcą programu), a 1921 był jednym ze...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /4 467

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HOSPITALIZM

    (łac. hospitalis szpitalny), choroba szpitalna,stanowiąca zespól — zaburzeń psychicznych i fiz. spowodowanychdługotrwałym przebywaniem w zamkniętej instytucji,z równoczesnym odizolowaniem od własnej społeczności,bądź zaburzenie normalnego procesu rozwojowegomałego dziecka wskutek braku, zerwania lub...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /4 164

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HOSANNA

    (hebr. hoszi'ah nna'', gr. hosanna ratuj proszę,pomóż, że!), błagalne wezwanie do Boga, a także radosnaaklamacja wysławiająca Jahwe.

    1. W P i ś m i e ś w . - W ST znaczenie h. ulegało modyfikacji;najpierw h. oznaczało błagalne wezwanie skierowanedo Boga o stałe wsparcie po odniesionym zwycięstwie...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 495

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    „HOSANNA"

    Miesięcznik, a nast. dwumiesięcznik (od1936) poświęcony sprawom muzyki kośc. i rei., wyd. od 1926w Tarnowie i 1929-39 w Warszawie, początkowo jako organTow. Muzyki Kośc, a potem oblatów benedyktyńskich wWarszawie; 1926-29 redakcją kierował ks. Wojciech Orzech,a po nim komitet z ks. Henrykiem Nowackim na...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 329

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HOSIOS LUKAS

    Klasztor prawosł. założony w X-XI w.w Fokidzie (Grecja), niedaleko staroż. Delf, poświęcony eremicieśw. Łukaszowi ze Stiris.

    Wg tradycji klasztor ufundował cesarz bizant. Roman II(959-963), choć bardziej prawdopodobne jest, że fundatorembył ces. Bazyli II Bułgarobójca (976-1025). Kościół...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 190

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    HOSPICJUM

    (łac. hospes gość), w średniowieczu szpitale-przytułki dla podróżnych, pielgrzymów i chorych, prowadzoneprzez zak. szpitalne (—» rycerskie zakony, —> bożogrobcy);funkcjonowały również w czasach nowoż. (np. Trinity,zał. 1891 w Londynie); współcześnie ruch hospicyjnyzapoczątkowano w Anglii w celu...

    Ocena / Przedmiot / Religia

    Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /5 843

    praca w formacie txt

Do góry