Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HUGON z FOSSES bł. OPraem

  ur. ok. 1093 w Fosses(diec. Liège), zm. 10 II 1164 prawdopodobnie w Prémontré.

  Pod kierunkiem —» Norberta pogłębiał swą wiedzę i życierei., a od 1120 współpracował w tworzeniu zakonu —» norbertanów;od 1126 H. kierował nowym zakonem, a 1128 zostałjego opatem gen.; na kapitule 1137 zatwierdził uchwały...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGOLIN z ORVIETO

  Zw. mylnie Malabranca,OESA, ur. ok. 1300 w Orvieto, zm. 1373 w Acquapendentek. Viterbo, teolog i filozof.

  Po studiach teol. 1334-40 w Paryżuzostał 1352 magistrem teologii; 1357-59 kierowa! studiumzak. w Perugii; 1364 opracował statuty dla nowo utworzonegowydziału teol. w Bolonii (był tam prof.), dołączając...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUET PIERRE DANIEL bp.

  ur. 8 II 1630 w Caen (Normandia),zm. 26 I 1721 w Paryżu, humanista, filozof i teolog.

  Od 1652 przebywał na dworze królowej szwedz. Krystyny,gdzie odkrył i wydał manuskrypt Orygenesa (Origenis Commentarioin Sacram Scrlpturam, Rouen 1668); nast. powróciłdo Francji przez Niderlandy, gdzie bronił wiarygodności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /3 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGON z GRENOBLE Św.

  ur. 1053 w Châteaunefd'Isère, zm. 1 IV 1132 w Chartreuse.

  Kształcił się w szkole katedralnej w Walencji, po czym zostałtam kanonikiem kapituły katedralnej; 1080 mianowanybpem Grenoble, sakrę otrzymał w Rzymie z rąk pap. GrzegorzaVII; przeprowadził -*» gregoriańską reformę diecezji, aprzy katedrze w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /2 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGOLIN ZEFFIRINI bł. OESA

  ur. ok. 1320 w Kortonie,zm. 1367 tamże.

  Wcześnie osierocony, od 1333 przebywałw Mantui na dworze Gonzagów; 1336 wstąpił do klasztoruw Mantui; 1354 powrócił do Kortony i przebywał tam najpierww konwencie św. Augustyna, a nast. w pustelni św.Onufrego k. Kortony, gdzie zasłynął jako...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUET STANISŁAW ks.

  ur. 8 VII 1904 we Lwowie, zm.13 III 1961 w Warszawie, pastoralista, teolog moralista, działaczspołeczny.

  Studiował teologię w Wiedniu, a nast. we Lwowie, gdziewstąpił do seminarium duch.; 1926 uzyskał doktorat filozofiina Gregorianum; 1927 przyjął święcenia kapł., po czym kontynuowałstudia teol. na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /3 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGON EDOUARD OP

  ur. 25 VIII 1867 w Lafarre k.Le Puy (Francja), zm. 7 II 1929 w Rzymie, filozof i teolog.

  Po wstąpieniu 1885 do zakonu i studiach filoz.-teol. w Rijckholt(Holandia) przyjął 1892 święcenia kapł.; wykładał nast.filozofię i teologię w uczelniach domin, w Rosary Hill (NowyJork), Poitiers, Angers i Rijckholt...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÜGEL FRIEDRICH von

  ur. 5 V 1852 we Florencji, zm.27 I 1925 w Londynie, kat. pisarz.

  W Brukseli podjął studia klasyczne oraz przyr., które kontynuowałod 1867 w Anglii; po 1870 zetknął się (główniedzięki H. Huvelinowi) z —» modernizmem i 1897 nawiązał bliskie kontakty z G. Tyrrellem SJ; 1904 założy! w LondynieLondon...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /3 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGON z BONNEVAUX bł. SOCist

  ur. ok. 1120 wChâteauneuf, zm. 1194 w Bonnevaux (Delfinat), opat.

  Po rozpoczęciu studiów w Lyonie wstąpił ok. 1138 do zakonuw Miroir; utrzymywał kontakty z Bernardem z Clairvaux(Ep. 322; PL 182,527-528); 1142 H. został przeniesionydo Léoncel, gdzie 1162 został opatem, otrzymując benedykcjęopacką w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /1 696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGENOCI

  Określenie nadawane wyznawcom —> kalwinizmuwe Francji, wywodzące się od nazwy bramy (królaHugona Kapeta) w Tours, w pobliżu której protestanci zbieralisię nocami, lub też od genewskich Eidgenot (Eidgenossensprzymierzonych) i ich przywódcy Huguesa Besançona, występującychok. 1520 przeciwko genewskiemu bpowi...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /22.10.2012 Znaków /11 263

  praca w formacie txt

Do góry