Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HUMANI GENERIS

  Encyklika pap. Piusa XII z 12 VIII1950 (AAS 42(1950) 561-577; fragm. BF I 96-103, II 84-86,III 72-75, V 37-39, VII 156, 346, 349) wyd. w związku z prądamifiloz.-teol. sprzecznymi z doktryną Kościoła kat., którenasiliły się po II wojnie świat, szczególnie we Francji i wNiemczech.

  Napisana w duchu podobnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /4 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMAN LIFE INTERNATIONAL (HLI), Międzynarodowa Obrona Życia

  Organizacja walcząca w obronie dziecinienarodzonych, zat. 1981 w Stanach Zjedn., posiadająca filiew 30 krajach, m.in. w Polsce.

  Ruch obrony życia nienarodzonych wobec współcz. zagrożeńzainicjował Paul Marx OSB, socjolog amer., który od1959 odwiedził ok. 80 krajów świata (m.in. 1987 Polskę)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANISME DÉVOT

  (franc. humanizm pobożny), terminwprowadzony przez H. —> Brémonda SJ (tytuł I tomujego Histoire littéraire du sentiment religieux en France I-XI,P 1916-36) i przyjęty nast. przez historiografię na określenietendencji występujących 1590-1660 w duchowości chrzęść, weFrancji, których istotą było...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /5 677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMAN RELATIONS

  (ang. stosunki międzyludzkie),kierunek badań w socjologii nad problemami organizacji izarządzania przedsiębiorstwem (dotyczy głównie relacji w zakładziepracy między załogą a kierownictwem oraz pracownikówmiędzy sobą).

  Twórcą h.r. był E. Mayo, który na podstawie badań empirycznych,prowadzonych 1924 w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /5 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANISTYCZNA PSYCHOLOGIA

  Kierunek w psychologiibędący reakcją na redukcjonizm —» behawioryzmu i—> psychoanalizy, zmierzający do integracji badań nad właściwymfunkcjonowaniem osoby ludzkiej; z czasem przekształciłsię w ruch kulturotwórczy na rzecz —> humanizacji świata iodnowy cywilizacji oraz zainicjował dyskusję nad teor...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /6 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HÜLST MAURICE d'

  ur. 10 X 1841 w Paryżu, zm. 6 XI1896 tamże, filozof, działacz kośc, kaznodzieja.

  Studia filoz.-teol. odbywał w seminariach duch. w Issy-les--Moulineaux (1859-61) i Saint-Sulpice w Paryżu, a specjalizowałsię w teologii na Gregorianum i w prawie kan. na Apollinaris(1864-66), uzyskując doktoraty; 1865...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /3 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUIDOBRO VICENTE

  ur. 10 I 1893 w Santiago de Chile,zm. 2 I 1948 tamże, chilijski poeta i pisarz.

  Po studiach prawniczych w Santiago i med. (od 1909) wParyżu zajął się literaturą, zakładając 1913 czasopismo„Azul"; w Santiago zadebiutował zbiorami Ecos del alma(1910), Canciones en la noche (1912), La gruta del...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /2 810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMAHUACA

  Prałatura samodzielna w Argentynieeryg. 9 IX 1969 jako sufr. Salty; zajmuje 33 500 kn? i liczy91 000 mieszk., w tym 89 500 katolików, 8 parafii, 3 księżydiec. i 16 zak., 17 zakonników, 17 sióstr.

   

  AAS 62(1970) 200-202; AnPont 1992.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUIZINGA JOHAN

  ur. 7 XII 1872 w Groningen, zm. 1II 1945 w De Steeg k. Arnhem, hol. historyk i filozof kultury.

  Studia nad staroż. kulturą Indii stały się podstawą do uzyskania1903 przez H. docentury na uniw. w Amsterdamie, a odkryciadotyczące początków miast Haarlemu i Lejdy przyczyniłysię do objęcia przez niego 1905...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /3 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGON z LINCOLN, Hugon z Avalon Św. OCart

  ur.ok. 1140 w Avalon k. Grenoble, zm. 16 XI 1200 w Londynie.

  Po śmierci matki został oddany przez ojca do klasztoru kanonikówregularnych św. Augustyna w Villard-Benoît, gdzieok. 1155 złożył śluby zak.; przyjąwszy ok. 1159 święceniadiakonatu, udał się do przeoratu Saint-Maximin; po odwiedzeniuze swoim...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /4 466

  praca w formacie txt

Do góry