Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HUMBERT z MAROILLES Św. OSB

  zm. 25 III 680lub 681, fundator i opat klasztoru w Maroilles.

  Jedyną pewnądatą jest przekazanie przez H. 675 swojej posiadłości Mézières-sur-Oise dla ufundowanego klasztoru. Pochowany najpierww wybudowanej przez siebie kaplicy, a 833 relikwieprzeniesiono do kościoła opactwa. Kult od VIII w. we Flandrii.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMILIACI

  (łac. humillad upokorzeni), średniow. ruchświeckich zmierzający do doskonalenia życia chrzęść, powstaływ 2. poł. XII w., z którego w Mediolanie wyłonił sięzakon (istniejący do 1571); istniała także analog, wspólnotażeńska (—> humiliatki) oraz III zakon.

  Legendarne przekazy wiążą genezę h. z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /4 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMBERT z ROMANS OP

  ur. ok. 1200 w Romans(Delfinat), zm. 14 VII 1277 w Valence, pisarz ascet. i kaznodzieja.

  Po studiach teol. w Paryżu, a w trakcie studiów prawa kan.wstąpił 1224 do zakonu; 1226-36 był lektorem teologii w studiumdomowym w Lyonie, 1236-39 zaś przeorem tamtejszegoklasztoru; 1240-44 pełnił urząd prowincjała...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /2 946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMILIATE CAPITA VESTRA DEO, Schylcie przed Bogiem głowy wasze

  Wezwanie, które wg —> Konstytucji apostolskichoraz liturgii św. Jakuba (Mniejszego) wypowiadałdiakon przed modlitwą nad ludem, poprzedzającą w mszyprzed Soborem Wat. II końcowe —> błogosławieństwo (III2);

  początkowo występowało w każdej mszy, ale gdy modlitwęprzeznaczono dla pokutników, którym w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMBERT z SILVA CANDIDA OSB kard.

  ur ok.1000 w Lotaryngii, zm. 5 V 1061 w Rzymie, kanonista, legati dyplomata papieski.

  Do zakonu wstąpił ok. 1015 w Moyenmoutier; przyjaźniłsię z Brunonem z Toul, który nast. jako pap. Leon IX powołałgo 1049 do Rzymu, mianował abpem Sycylii i kard. bpemSilva Candida. H. był także doradcą pap. Wiktora II...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /2 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMILIATKI, blassonitki, szpitalniczki, obserwantki

  Żeńska wspólnota zak., uformowana na wzór zakonu —» humiliatówprzy klasztorze św. Katarzyny w Mediolanie przezKlarę Biassoni (Blassoni), a zatwierdzona przez ord. miejsca(należały do niej m.in. żony członków wspólnoty męskiej).

  Siostry żyły wg reguły benedyktyńskiej i własnych konstytucji,nosiły...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANITARYZM, humanitarność

  (łac. humanitas ludzkość,człowieczeństwo), pogląd lub postawa charakterystycznadla wielu nurtów społ., pedagog, i charytatywnych, któreuznając aksjologiczną wartość (wyjątkowość) człowieka wświecie (—» humanizm) postulują, w duchu braterstwa, uznanietroski o człowieka i jego potrzeby (—> empatia)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /7 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANIZACJA, humanizacja świata

  (humanus ludzki),postulat kształtowania wszelkich wymiarów egzystencji człowiekai jego aktywności oraz środowiska, z którym człowiektworzy specyficznie pojętą całość o charakterze dynamicznym(szeroko pojęty —» ekologizm) tak, by odpowiadało to jegonaturze i godności (—> osoba ludzka); wymóg ten jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /10 680

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANIZM

  (łac. humanus ludzki), pogląd lub postawaafirmująca —> godność człowieka, traktowanego jakoośrodek i szczyt wartości doczesnych oraz twórczy podmiotautonomicznych działań (—> autonomia) wyposażony w przysługujące—» osobie ludzkiej uprawnienia indywidualne ispoł. f—* Deklaracja powszechna praw...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /15 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUMANIZM CHRZEŚCIJAŃSKI

  Odmiana -» humanizmu (II), będąca konsekwencją fundamentalnych twierdzeńchrzęść. —» antropologii (V C) oraz objawienia i stanowiącawyraz uznania godności człowieka, mającej ostateczną podstawęw Bogu Stwórcy i Zbawicielu.

  H.ch. związany jest integralnie z koncepcjami —» teizmu i—» personalizmu;...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Gordiana Dodano /23.10.2012 Znaków /6 704

  praca w formacie txt

Do góry