Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HVAR

  Wł. Lesina, miasto i bpstwo w pd. Chorwacji(sufr. Split-Makarska).

  M i a s t o zał. w XII w. na ruinach gr. osady Dimos (wewczesnym średniowieczu przyjęło nazwę Faros), po upadkuLijesnej (Starigradu) stało się najważniejsze na wyspie FL;

  H. był przejściowo pod zwierzchnictwem Wenecji...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUSSARZEWSKI TOMASZ CM

  ur. 13 XII 1732 w Warszawie,zm. 13 XII 1807 w Wilnie, teolog, biblista, historyk.

  Pochodził z litew. rodziny szlacheckiej; 1750 wstąpił dozgrom, i 1756 przyjął święcenia kapł.; wykładał nast. filozofię,teologię, Pismo św. i historię Kościoła w seminariachduch. w Łowiczu (1756-58), Warszawie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /2 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUSSERL EDMUND

  ur. 8 IV 1859 w Prostějovie (Morawy),zm. 27 IV 1938 we Fryburgu Br., filozof, twórca —>fenomenologii.

  Po studiach 1876-78 matematyki, fizyki, astronomii i filozofiiw Lipsku oraz 1878-81 matematyki (u K. Weierstrassa i L.Kroneckera) i filozofii w Berlinie, uzyskał 1882 w Wiedniudoktorat na podstawie analizy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /15 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUSSOWSKI MIKOŁAJ, Hussovius z Hussova (Husowa), Hussowczyk

  ur. ok. 1475, zm. po 1533, poeta.Pochodził z rodziny nieszlacheckiej, przypuszczalnie zamieszkałejna Białorusi; prawdopodobnie studiował w Krakowie.

  Związany był z dworem E. —» Ciołka, z którym 1521--22 przebywał w Rzymie, gdzie powstała Carmen de statura,vertíate ac venatione bisontis (Kr 1523; fragmenty...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUSYCI

  Termin określający zwolenników potępionych1415 poglądów J. —» Husa; sami wyznawcy jego idei (—» husytyzm)nigdy nie określali się tym mianem, a uznając je zaobraźliwe, mówili o sobie jako o „prawdziwych uczniachChrystusa" i „obrońcach prawdy...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUSYTYZM

  Ruch rei.-społ. zapoczątkowany w 1. poł.XV w. wystąpieniem JJ —» Husa i jego zwolenników, któryna podłożu reform kośc. oraz emancypacji nar. rozwinął sięgłównie w Czechach, a nast. przerodził się w otwarty konflikt(tzw. wojny husyckie, 1419-34) na tle doktrynalnym.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUSYTYZM - GENEZA

  Narastający w —» Czechach (I A 3) pod koniecX I V w. konflikt narodowościowy i społ., a nadto zepsuciemor. w kręgach duchowieństwa kierującego niemal całościążycia pubi., przede wszystkim zaś niezadowolenie ze —schizmy zachodniej i papiestwa ściągającego — annaty orazin. podatki rodziło potrzebę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUSYTYZM - DZIEJE

  Spalenie Husa i potępienie jego nauki, uznanew Czechach za zemstę partii niem., spowodowało wrzenienar. i wystąpienie przeciw Kościołowi, duchowieństwu kat. ices. Zygmuntowi Luksemburskiemu (wbrew zapewnieniomnie zagwarantował bezpieczeństwa Husowi); powstała 1415liga ok. 500 szlachciców wystosowała do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /9 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HURWIC, Horowitz ISAIAH BEN ABRAHAM HA - LEVI

  ur. ok. 1565(?) w Pradze, zm. 1630 w Tyberiadzie, rabin,pisarz rei., syn Abrahama.

  Był rabinem i rektorem uczelnitalmudycznych w Poznaniu, Krakowie, Dubnie, Ostrawie,Frankfurcie n. Menem, Pradze, a od 1621 w ośrodku kabalistycznymw Safedzie k. Tyberiady.

  W popularnym, mającymwpływ na kształtowanie teologii...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HURYCI

  Staroż. lud zamieszkujący w pn. Syrii i pn.--zach. Mezopotamii, dokąd przybył ok. 2300 prz.Chr. prawdopodobniez górzystych pn.-wsch. terenów; język H. z klinowympismem sumeryjsko-akadyjskim nie należał ani do rodzinyjęzykowej sem., ani indoeuropejskiej.

  Głównymi ośrodkami H. były ok. 1500 prz.Chr...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012 Znaków /3 753

  praca w formacie txt

Do góry