Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HYPAKOE

  (gr.; słow. ipakoj odpowiedź, uwaga, zachętado uważnego wsłuchiwania się), krótki hymn (—> troparion)jutrzni niedzielnej i paschalnej w —» bizantyjskiej liturgii,głoszący zmartwychwstanie Chrystusa.

  H. powstał w środowisku palestyńskim; występuje w Wielkimlekcjonarzu Kościoła jerozolimskiego z V-VIII...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYPSISTARIANIE

  (gr. ton hypsiston najwyższy), sektamonoteistyczna z IV w., rozpowszechniona zwł. w Kapadocji.

  Jej zwolennicy wierzyli w jednego, najwyższego Boga, anazwę h. przyjęli prawdopodobnie, by wyrazić sprzeciw wobecdogmatu Soboru Nic. I (325) o — Trójcy Świętej ; uznawaliBoga (pantokratora) za stwórcę...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYPATIA

  ur. ok. 370 (?) w Aleksandrii, zm. 415 tamże,filozof, matematyk.

  Córka Teona z Aleksandrii (ok. 355 - ok.400), matematyka (wydawca Euklidesa) i astronoma (komentatorPtolemeusza); początkowo uczył ją ojciec, a nast. studiowaław Atenach; komentowała pisma m.in. Platona i Arystotelesa;nie zachowały się jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMNIS CANAMUS MARTYREM apostolumque praesulem

  Średniow. hymn jutrzni ku czci św. —» Wojciecha, pochodzącyz Gniezna i odnaleziony w starym mszale gnieźn.(nie wszedł do odnowionej LH);

  przerobiony prawdopodobnieprzez kanonika gnieźn. Robertsona, został 1756 zatwierdzonyprzez Stolicę Apost. i włączony do Patronatu polskiego;w utworze św. Wojciech jest...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYTREK ADOLF ks.

  ur. 17 VI 1853 w Obrowcu k.Strzelec Opolskich, zm. 5 IX 1899 we Wrocławiu, redaktor.

  Studia teol. we Wrocławiu przerwał wskutek —> Kulturkampfu;współpracował z „Katolikiem", którego 1877 został red.;współredagował też pismo rei. „Monika"; był więziony przezwładze prus.;

  1878 w Rzymie ukończył studia...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSTRAKCJONIZM

   

  ABSTRAKCJONIZM ang. abstractionism; fr. abstractionnisme; nm. abstrakte Kunst (1)

  Termin utworzony przypuszczalnie przez W. Jamesa.

  1. estet. Kierunek lub program artysty­czny propagujący sztukę abstrakcyjną, a więc sztukę nieprzedstawiającą, bezprzedmiotową, niefiguratywną, tzn. taką, która...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSTRAKT

   

  ABSTRAKT (łc. abstractus = odciągnięty, oddzielony, odłączony, oderwany) gr. ta eks aphaireseos legomena = abstrakty (Ary­stoteles); ang. abstract

  Rezultat -» abstrakcji (I-I) jako czynności intelektu, np. pojęcie. W naukach opar­tych na teorii nmogości wszystkie przed­mioty abstrakcyjne dadzą się...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSURD

   

  ABSURD (te. absurdus = rażący uszy, nie­zgodny; niedorzeczny, sprzeczny) gr. alogos (Arystoteles); ang. self-contradiction , absurd, absurdity, absurdness, meaninglessness; fr. l'absurde; nm. Absurditiit, Ungereimtheit I. log. Coś, co nie jest zgodne z logiką.

  Wyrażenie (nazwa lub zdanie) sprze­czne...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSTRAKCJA

  ABSTRAKCJA (nłc. = wycią­ganie, odrywanie) gr. aphairesis; ang. abstraction, abstractness; fr. abstraction; nm. Abstraktion, Begrijfsbildung

  1. t. pozn., metaf. W tradycji arystotelesowsko-scholastycznej:

  I. Abstrakcja jako czynność (abstra­howanie) — proces tworzenia —> po­jęć (Ib), polegający na...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /7 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ABSTRACTIO FORMALIS

   

  ABSTRACTIO FORMALIS (nłc. = wyodrębnianie jakiegoś aspektu formalnego) t. pozn. —> Abstrakcja (1-IB) formalna.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /131

  praca w formacie txt

Do góry