Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  HYPATIUSZ bp.

  zm. po 538, doradca ces. Justyniana IWielkiego, od 531 metropolita Efezu.

  Jako rzecznik bpów ortodoksyjnych uczestniczył 532 w dyspuciez monofizytami (collado cum severianis) w Konstantynopolu,w czasie której jako pierwszy zakwestionował autentycznośćcytowanych przez nich pism Pseudo-Dionizego Areopagity;533...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 212

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMNODIA

  Całość śpiewów pochwalnych i dziękczynnychku czci Boga, NMP i świętych używanych w nabożeństwachrei. i —» godzinach kanonicznych; obejmuje —» hymnybibl. i liturg., oraz pozabibl. utwory poetyckie, gromadzonena ogół w księgach liturg. (—> antyfonarz, —> gradual, kancjonał,—» procesjonał, —> brewiarz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /17 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYŻNE

  Parafia i sanktuarium maryjne w dek. płazowskimw archidiec. przemyskiej.

  Wieś H., wzmiankowana 1437, była zamieszkana początkowoprzez ludność prawosł., która przeniosła się w XVI w.do Bachorza (zabierając z sobą cerkiew); kat. parafia w H.powstała pod koniec XVI w. przy drewnianym kościeleWszystkich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYPNOS

  Gr. bóg snu, syn Nocy (Nyks), bliźniaczy brat Tanatosa,ojciec Morfeusza. Władza H. rozciągała się na pozostałychbogów, nawet na Zeusa. Przedstawiany był jako skrzydlatapostać wysypująca z rogu usypiające ziarna maku.

  U ojców Kościoławystępuje w znaczeniu przenośnym, często w połączeniuze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMNOLOGIA

  Nauka zajmująca się —» hymnodią iśpiewem rei. różnych grup wyznaniowych chrześcijaństwa, tj.łac. poezją liturg. (—* hymn, —» sekwencja, —» oficjum rymowane,—» tropy), pieśniami kośc. w językach nar. oraz formamiśpiewów pozbawionymi stroficzności i metryczności, używanymiw liturgii i służbie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /5 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYPOGEUM

  Podziemne pomieszczenie, często używanew starożytności (Etruria, Rzym) do celów kultowych (np. mitred).

  Tendencja do powiększania grobowców rodzinnych o podziemnekomory pojawiła się w Rzymie (koniec II w. po Chr.),natomiast w III i IV w. podziemne grobowce (hypogea) i cmentarze(—> katakumby) stały się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMNUM CANENTES MARTYRŮM, Sławmy hymnami męczeństwo

  Hymn w godzinie czytań na święto Świętych Młodzianków(28 XII), przypisywany Będzie Czcigodnemu (zm.735). 1971 wprowadzony do LH (I 975; LG I 1015-1016; teksttakże w PL 94,623; AH L 102; HIBR 228).

  Sławi męczeństwodzieci, które zginęły w Betlejem z rozkazu Heroda; ziemia straciłaje ze łzami, ale z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYPOMNEMATA

  (gr. wspomnienia, pamiętniki), zapiskiminionych wydarzeń sporządzone w celu ich upamiętnienia(pamiętniki, kroniki, panegiryki), powstałe w pośpiechu, aleposiadające walor literacki.

  Do najważniejszych h. należą zapiskiAleksandra Wielkiego i Pyrrusa oraz Commentarii rerumgestarum Korneliusza Sulli...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYMNUM COELESTIS GLORIAE, pro Annae natalitio

  Hymn o św. Annie na jutrznię (AH IV 81); znajduje sięw brewiarzu dominikanów wrocł. z XV w. (BUWr I D 16)oraz w Antyfonarzu krakowskim dominikanów z 1508 wraz zhymnem o św. Annie na nieszpory —» Lauda, Mater Ecclesia;składa się z 4 strof i zawiera doksologię taką samą, jaka jestw hymnie Lauda, Mater...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HYPSELOTERA

  (gr. wzniosłej sza), bizant. typ ikonograficznychprzedstawień tronującej Matki Bożej z DzieciątkiemJezus na łonie; wizerunki H. nie rozpowszechniły się wtradycji Kościoła.

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt

Do góry