Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  IBAÑEZ PEDRO OP

  zm. 2 II 1565 w Tríanos (Hiszpania),teolog.

  Po złożeniu 1540 profesji zak. i studiach filoz.--teol. w konwencie św. Stefana w Salamance byt prof, teologiiw konwentach domin. - św. Pawła w Valladolid i św. Tomaszaw Avila; jako spowiednik i kierownik duchowy (1560--63) Teresy Wielkiej wywarł znaczny wpływ na...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IAM SURGIT HORA TERTIA, qua Christus ascendit crucem, W godzinie męki Chrystusa podjętej dla nas na krzyżu

  Hymn Ambrożego w modlitwie przedpołudniowej (dawniejtercja) okresu wielkanocnego, zamieszczony w LH (II424, 734; LG II 427-428, 733; tekst także w PL 16,1473; AHL 12), napisany w dymetrach jambicznych (zawiera I, II i IVzwrotkę 8-zwrotkowego oryginału oraz — doksologię).

  Hymn wzywa wiernych do zerwania z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IAM BONE PASTOR PETRE, Dobry pasterzu, przyjmij

  Hymn brewiarzowy przypisywany Elpis (PL 63,538), RabanowiMaurowi (PL 112,1160) lub nieznanemu autorowi zVIII-IX w. (Lentini); tworzy 3. zwrotkę hymnu —> Aurea luceet decore roseo; w BR występuje z incipitem Beate pastorPetre (Chev 2371; Karyłowski 191; Gładysz 128; J. PiwowarczykHymny brewiarza rzymskiego, Pz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IBAR, Ibarus, Iubar, Ivor Św.

  Bp. Beg-Eri z V w. Pochodziłz rodziny patrycjuszowskiej; studiował w Lugmad(Louth) w Irlandii; w wyniku konfliktu ze św. —» Patrykiemzostał wygnany do Anglii, gdzie na wyspie w pobliżu portuWexford założył zak. wspólnotę Beg-Eri (Mała Irlandia, ang.Beggary) oraz szkołę przyklasztorną; zachowały się...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IAVELLI, Ilavelli GIOVANNI OP

  Imię zak. Chryzostom,ur. ok. 1470 w Casale Monferrato, zm. ok. 1538 w Bolonii,filozof, polemista.

  Do zakonu wstąpił ok. 1505 w Bolonii; studiował w domin,studium gen. (i na uniw. bolońskim), w którym wykładał filozofięi teologię, będąc 1518-21 regensem. W wykładach komentowałza J. Capreolusem i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IAM CAECA VIS MORTALIUM

  Hymn z godziny czytańna uroczystość Zwiastowania Pańskiego, będący fragmentemhymnu Prudencjusza na Boże Narodzenie (PL 59,892;Aurelii Prudentii Clementis Carmina, CChrL 126,61-62; Poezje,PSP XLIII 76-78), umieszczony w LH II 1310-1311; dlapotrzeb LG został przetłumaczony przez P. Galińskiego z...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IBA

  Diecezja na Filipinach (wyspa Luzon) eryg. 15 XI1982 z istniejącej od 12 VI 1955 prałatury samodzielnej, sufr.San Fernando; zajmuje 3642 km2 i liczy 676 000 mieszk., wtym 598 251 katolików, 25 parafii, 18 księży diec. i 16 zak.,16 zakonników, 93 siostry.

   

  AAS 47(1955) 708-710; A. Freitag, LThK V 589; AnPont...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IAM CHRISTE SOL IUSTITIAE, Sprawiedliwości słońce, Chrystusie

  Hymn w jutrzni dni powszednich wielkiego postu(LH II 32-33; LG II 39-40), napisany w dymetrach jambicznychw VI w. przez nieznanego autora (zamieszczony whymnarzu z Moissac z X w.; AH II 43, LI 59); w BR występowałw laudesach z incipitem O sol salutis, intimis (Chev 13743), wprowadzonym przez reformę pap. Urbana...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IBADAN

  Diecezja w Nigerii eryg. 28 IV 1958 z istniejącejod 13 III 1952 prefektury apost., sufr. Lagosu; zajmuje7000 km2 i liczy 3,53 min mieszk., w tym 85 000 katolików,24 parafie, 29 księży diec. i 31 zak., 137 zakonników, 75sióstr.

  Pap. Jan Paweł II przebywał 15 II 1982 w stolicy diec.L, gdzie odprawi! mszę dla...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IAM CHRISTUS ASTRA ASCENDERAT, Już Chrystus wstąpił do nieba

  Hymn na uroczystość Zesłania Ducha Świętego,napisany w dymetrach jambicznych przez nieznanegoautora z IV lub V w.; w BR w jutrzni, a w LH w modlitwachw ciągu dnia (II 808-809; LG II 806-807; tekst także PL17,1193; AH LI 98; Karyłowski 128: Gładysz 114-116; J. PiwowarczykHymny brewiarza rzymskiego, Pz 1958...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /658

  praca w formacie txt

Do góry