Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - RELIGIA

  I. i —» religia są systemami wypowiedzio charakterze poznawczym, które jednak pełnią także ważnefunkcje praktyczne; określenie występujących między nimipodobieństw i różnic ujawnia się najbardziej w aspekcie ichnatury oraz stosowanych w nich form uzasadniania i pełnionychprzez nie funkcji.

  1. Typowa...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /23 564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOEGZYSTENCJALIZM

  (gr. idea wzór, kształt,przedstawienie, myśl; lac. existere występować, okazać się,istnieć), nurt —> spirytualizmu łączący idealistyczną metafizykęz antropocentrycznymi (—» antropocentryzm I) analizamitypowymi dla —» egzystencjalizmu (I A); rozpowszechnił siępod nazwą „filozofii ducha"...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /4 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - RELIGIJNA

  W znaczeniu szerszym i zbliżonymdo rozumienia potocznego, a także ujętym w aspekcie opisowymoraz niewartościującym - system poglądów, wartości iprzekonań rei. uzasadniających cele, dążenia oraz działaniaczłonków społeczności rei. i wyjaśniających rzeczywistość rei.oraz jej linie rozwojowe; w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /7 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA

  (gr. idea kształt, postać, przedstawienie,pojęcie; logos słowo, nauka), termin wieloznaczny używanynajczęściej na określenie całokształtu poglądów na świat i życieludzkie, właściwego danej grupie ludzkiej (lub nawet tylkojednostce), kierunkowi polit., ekon. czy artyst. oraz...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALIENACJA

  ALIENACJA (łc. alienatio = zrzeczenie się, pozbycie się czegoś, utrata jakichś praw, przeniesienie na irmą osobę jakiegoś prawa, zwłaszcza prawa własności; odda­lenie, zerwanie, niechęć; nieobecność du­chowa) ang. alienation; fr. alienation; nm. Entfremdung, Entaufierung, Yemuflerung

  Termin...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /4 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALEGORIA

   

  ALEGORIA (gr. od dllos = inny + agoreuo = przemawiam; allegorein = mó­wić obrazowo) ang. allegory; fr. allegorie; nm. Allegorie

  Obrazowanie za pomocą figur (słow­nych, plastycznych), które poza swoim znaczeniem dosłownym mają także zna­czenie przenośne; także same owe figury. Alegoria jest rodzajem...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALETHEIA

   

  ALETHEIA (gr. aletheia = to, co nie zakry­te, nie ukryte; prawdziwość, szczerość)

  W języku wczesnogreckim słowo aletheia wyrażało w swym archaicznym tiżyciu nie tyle relację między wypowiedzią o stanie rzeczy a samym owym stanem czy też rela­cję między podmiotem a tym, co ów podmiot odbiera ze...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /2 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALFABET JĘZYKA

   

  ALFABET JĘZYKA {alfa i beta — nazwy dwóch pierwszych liter alfabetu greckie­go) ang. alphabet = vocabulary {in formal grammar and logical syntax), lexicon; nm. Lexikon

  metod. Zbiór wyrażeń prostych —> języ­ka sformalizowanego, z których utworzo­ne są wyrażenia złożone tego języka. Do alfabetu języka...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ALGEBRA

   

  ALGEBRA (arab. al-dżabar = przenoszenie wyrażeń z jednej strony równania na drugą; wyraz użyty w tytule jednego z dzieł matematyka arabskiego Muhammada ibn Musa al-Chwarizmego vel al-Chorezmiego) ang. algebra; fr. algebre; nm. Algebra

  Nauka o własnościach systemów alge­braicznych, czyli zbiorów...

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /1 102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AKTUALNY

   

  AKTUALNY (nłc. = działają­cy) ang. actual; fr. actuel; nm. aktuell

  metaf. Pozostający w —> akcie (1) lub nim będący.

  pot. Istniejący w teraźniejszości.

  Ocena / Przedmiot / Filozofia

  Autor /Jan_W Dodano /23.10.2012 Znaków /196

  praca w formacie txt

Do góry