Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - WYCHOWANIE

  Współcz. -» pedagogika posługujesię przynajmniej dwoma znaczeniami i., przyporządkowanymitzw. pedagogice światopoglądowej (zwł. marksistowskiej,rzadziej chrzęść), lub formułowanymi w kontekścieanaliz podjętych przez —» socjologię wiedzy, zwl. w nurtachprzetwarzających różne formy marksizmu.

  1...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /4 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDIOFA

  Diecezja w Zairze, sufr. Kinszasy, eryg. 10 XI1959 pod nazwą Ipamu (do 20 VI 1960) z istniejącego od 12II 1948 wikariatu apost. Ipamu, utworzonego z prefekturyapost. powołanej do istnienia 13 IV 1937; zajmuje 60 000km2 i liczy 867 111 mieszk., w tym 458 953 katolików, 37parafii, 76 księży diec. i 18 zak., 92...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - KATOLICKA NAUKA SPOŁECZNA

  Problemrelacji i. do —» społecznej doktryny katolickiej pojawiasię w kontekście statusu społ. doktryny Kościoła oraz ocenydominujących i. z punktu widzenia doktryny chrześcijańskiej.

  1. S t a t u s m e t o d o l o g i c z n y - Pominięcie transcendentnychźródeł i treści w społ. doktrynie Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /11 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - DZIEJE

  Pojęcie i. zostało wypracowane w kontekścieprzemian kulturowo-społecznych w okresie rewolucji franc.(1789); ma ono jednak swoją prehistorię, zwł. w dokonaniachF. Bacona, który dążąc do wypracowania nowej metodologiinauk, umożliwiającej sformułowanie epistemologii odkrycianauk. (gł. w...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /8 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - ISTOTA

  1 . T e r m i n  i , występuje w różnych znaczeniachi kontekstach interpretacyjnych; także konkretne i. różniąsię w swej genezie, zawartości treściowej i funkcjach, stądteż trudno sformułować ich definicję sprawozdawczą; mówisię bowiem o i. partii polit., organizacji społ., prądów artyst.,grup...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /10 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDENTYFIKACJA

  (łac. identificare utożsamiać), proces(lub jego rezultat) określenia albo samookreślenia —» tożsamościjednostkowej (osoby lub rzeczy) bądź grupowej przezukazanie ścisłego związku (—» identyczność) z punktem odniesienia;i. może się dokonać przez ustalenie tzw. takożsamości,czyli przynależności...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - FUNKCJE

  I. pełni różne funkcje psych, i społ.;przede wszystkim stanowi uproszczoną i fragmentarycznąoraz ujętą w aspekcie dynamicznym (perspektywa hist, i elementprognozowania) reprezentację poznawczą świata społeczno-kulturowego, dzięki której rzeczywistość jawi się jakowzględnie stabilna, mimo jej...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /3 836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDENTYFIKACJA - W PSYCHOLOGII

  Termin i. jest wykorzystywany dookreślenia natury procesów poznawczych (—> poznanie) ikształtowania się —> osobowości.

  1. Wg koncepcji traktującej —» spostrzeganie jako proces ocharakterze umysłowym i decyzyjnym (—> decyzja) i., utożsamianaz tzw. pozytywną —» abstrakcją (A. Lewicki)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /6 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDEOLOGIA - KULTURA

  Określenie statusu ideologii (II,III) jako jednej z dziedzin kultury jest uzależnione od stosunkui. do —* prawdy, a więc od zgodności tej formy —> wiedzyz rzeczywistością oraz z postulowanymi współcześnie wymogamiepistemologiczno-metodologicznymi; w szczególnościspecyfikę i. określa jej relacja do —»...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /12 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDENTYFIKACJA - W NAUKACH SPOŁECZNYCH

  I. oznacza proces utożsamianiasię jednostki z —> grupą społ., której cele i wartościuznaje ona za własne, lub też z wykonywaną funkcją alborolą społeczną.

  I. z grupą społ. wymaga uświadomienia sobie istnienia grupyjako pewnej całości i uznania siebie za jej członka; i. jakołączność i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /5 278

  praca w formacie txt

Do góry