Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  IGLESIAS

  Rzym. Ecclesiae, diecezja na Sardynii, sufr.Cagliari.

  Bpstwo w Sulcis, zał. prawdopodobnie w V w., miało wewczesnym średniowieczu stolicę w Sant'Antioco, późniejprzeniesiono ją do Tratalias, o czym świadczy m.in. napisepigraficzny znajdujący się na zewnątrz katedry, który wymienia2 bpów z XII w. -...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IESU, REDEMPTOR OMNIUM

  Hymn w laudesach modlitwwspólnych o świętych mężczyznach (LH I 1161, 1176;II 1630, 1646; III 1495, 1510; IV 1479, 1494); w BR występowałw oficjum wspólnym o wyznawcy biskupie, w LG niezostał umieszczony;

  napisany przez nieznanego autora w VIIIw. w dymetrach jambicznych nazywa Chrystusa koroną świętych,a...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGLICZNA GÓRA

  Sanktuarium maryjne k. Międzygórzaw dek. Bystrzyca Kłodzka w archidiec. wrocławskiej.

  Początki sanktuarium na I. (847 m n.p.m.) sięgają poi.XVIII w.; kult maryjny rozwinął się wokół figurki MB (owysokości 30 cm) wyrzeźbionej w drewnie lipowym przez nieznanegorzeźbiarza, która jest swobodną kopią...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /1 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IESU, REDEMPTOR SAECULI, Jezu, Zbawicielu świata

  Anonimowy hymn w komplecie okresu wielkanocnego zX w., zamieszczony w LH (II 421, 732, 835; LG II 1206;tekst także w AH LI 43), znany z brewiarzy karmelitańskich;

  wzywa Chrystusa jako Odkupiciela świata i Słowo Ojca,władcę czasu i wieczności, by sprawił, żeby noc przyniosłaodpoczynek ludziom utrudzonym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDZI RZYMSKI, Aegidius Romanus OESA abp.

  ur.ok. 1243 prawdopodobnie w Rzymie, zm. 22 XII 1316 wAwinionie, filozof, teolog zw. doctor fundatissimus, inicjator—> augustiańskiej szkoły.

  I. ZYCIE i DZIEŁA -

  Po wstąpieniu ok. 1258 do zakonu wRzymie studiował 1260 w Paryżu, gdzie m.in. słuchał wykładów—> Tomasza z Akwinu i uzyskał magisterium ze...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /9 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDOL

  (gr. eidolon, lac. idolům obraz, wyobrażenie,przedmiot kultu, uwielbienia), termin wieloznaczny występującyw różnych dziedzinach wiedzy; w filozofii służy do określenianiepełnych, niepewnych lub błędnych wyników poznawczych(zwł. fałszywego obrazu rzeczy, wyobrażenia, którenie ma podstaw w realnym...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /10 026

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDZI z SAINT - GILLES Św.

  ur. ok. 640 w Atenach, zm.między 720-725 w Prowansji, opat.

  1. Z y c i e - Wg żywotów z IX-X w. I. pochodził z zamożnejrodziny; po śmierci rodziców rozdał majątek potrzebującym,udał się do Marsylii i w towarzystwie swego przyjacielaWeredoniusza zamieszkał nad rzeką Gard, gdzie prowadziłżycie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /10 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDONEIZM

  (łac. idoneus zdatny do czegoś, sposobny),pogląd dialektycznej filozofii F. —> Gonsetha, przyjmujący,że poznanie jest procesem, którego punktem wyjścia jest zawszeprowizoryczne (hipotetyczne) przyjęcie wyników (doświadczeń,teorii) odpowiednich procesów wcześniejszych.

  Punkty wyjścia procesów poznawczych...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDZI z TUSKULUM, Gilon de Paris OSB kard.

  ur.ok. 1080 w Toucy k. Auxerre, zm. 1142, historyk, legat pap.w Polsce. Związany z Paryżem i Cluny 1122 został mianowanyprzez pap. Kaliksta II kard.-bpem Tuskulum (—» Frascati);

  1123-24 (lub 1125-27 wg K. Maleczyńskiego) jako legat pap.w Polsce wprowadzał tu reformę — gregoriańską oraz przyczyniłsię do...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /2 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IDU, Iduhsien

  Prefektura apost. w Chinach (prow.Szantung) eryg. 16 VI 1931; zajmuje 1800 km2 i 1948 liczyła2,5 min mieszk., w tym 12 600 katolików, 21 parafii, 14 księżydiec. i 13 zak., 14 sióstr; aktualnie prefekturą zarządza bpnależący do kat. Stowarzyszenia Patriotycznego, nie będącegow łączności ze Stolicą...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /23.10.2012 Znaków /410

  praca w formacie txt

Do góry