Humanistyczne /40 339 prac/

 • Ocena brak

  IGNACY, Nicetas

  Św. Kościoła prawosł., ur. 797 wKonstantynopolu, zm. 23 X 877 tamże, patriarcha.

  Był synem ces. Michała I Rangabeusza; po detronizacjiojca 813 został zesłany do klasztoru na wyspie Proti, gdzieprzyjął święcenia kapł. i 840 został —» igumenem; założył wówczas3 klasztory (Piati, Iatros...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /1 901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IESU, REX ADMIRABILIS, Jezu, Królu godzien hołdu

  Hymn w godzinie czytań uroczystości —» Chrystusa Króla (LHIV 430; nie wprowadzony do LG), utworzony, podobnie jakhymny — Dulcís lesu memoria i —> lesu, auctor clementlae, zwybranych (5) zwrotek hymnu lesu, dulcís memoria (PL184,1317-1320), przypisywanego Bernardowi z Clairvaux;

  wBR występował w jutrzni...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IESU, CORONA CELSIOR

  Hymn w laudesach modlitwwspólnych wspomnienia świętego mężczyzny, umieszczony wLH (I 1172, II 1641-1642, III 1505-1506, IV 1489-1490, niewprowadzony do LG); tekst także AL LI 132; tłumaczeniepol. Karyłowski (261-262), Gładysz (234-236); przez niektórychautorów przypisywany jest Ambrożemu (PL 17,1220),mimo...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /609

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGNACY ANTIOCHEŃSKI Św. bp.

  Męczennik, zm. ok.110 w Rzymie, ojciec apostolski.

  1. Ż y c i e i d z i a ł a l n o ś ć - Biskupem Antiochii był 70--107 (Euzebiusz z Cezarei Chronicon ad ann. Abr. 2085; EuzebHistIII 36,2; P. Nautin uważa ustalenia chronol. Euzebiuszaza hipotetyczne i przesuwa lata episkopatu I. na okres110-130, nie...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /8 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IESU SALVATOR SAECULI, Jezu świata Zbawicielu

  Hymn w jutrzni uroczystości Wszystkich Świętych (LH IV1243; LG IV 1317-1318); w BR występował z incipitem Salutisaeternae dator (Chev 17 790), wprowadzonym przez reformępap. Urbana VIII; rytmiczny, napisany w dymetrach jambicznychprzez nieznanego autora z IX lub X w., przypisywanyjest Rabanowi Maurowi (PL...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IESU CORONA VIRGINUM

  Hymn z modlitw wspólnycho świętych dziewicach; w BR umieszczony był w laudesachi nieszporach, w LH tylko w nieszporach (I 1152, II1620, III 1486, IV 1470); do LG nie został wprowadzony zpowodu archaicznego ujęcia tematu wielbienia Jezusa przezdziewice; przypisywany Ambrożemu zamieszczony był m.in.w brewiarzu...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IFFLAND AUGUST WILHELM

  ur. 19 IV 1759 w Hanowerze,zm. 22 IX 1814 w Berlinie, dramaturg, pisarz, aktor.

  I. podjął studia teol., z których zrezygnował 1777, by przyłączyćsię do grupy teatralnej w Gotha; 1779 podjął pracę wteatrze dworskim w Mannheim, gdzie nawiązał współpracę zF. —» Schillerem; 1796 został dyrektorem teatru...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /3 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IESU NOSTRA REDEMPTIO, Jezu nasze odkupienie

  Hymn w I i II nieszporach uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego(LH II 710, 726; LG II 710, 726), przypisywany św.Ambrożemu (PL 17,1192-1193), a pochodzący od nieznanegoautora z VII lub VIII w., rytmiczny, napisany w dymetrach jambicznych; w BR zamieszczony z incipitem Salutis humanaeSator (Chev 17 791)...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IGEL SALOMON

  ur. 1889 w Złoczowie, zm. 1942, filozofi pedagog, przedstawiciel —» lwowsko-warszawskiej szkoły filozoficznej.

  Po studiach na uniw. we Lwowie uzyskał doktorat w zakresiefilozofii na podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiemK. —» Twardowskiego; nast. był dyrektorem szkół ŻydowskiegoTow. Szkoły Lud. i...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /3 521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IESU QUADRAGENARIAE, Dałeś nam przykład, Jezu

  Hymn nieznanego autora z X w., napisany w dymetrach jambicznych,wprowadzony do LH w nieszporach dni powszednichokresu wielkiego postu (II 30; LG II 36; tekst także AHLI 58); wyraża prośbę do Jezusa, wzywającego ludzi do postui skruchy, by swą łaską obmył ich z grzechu, przekreślił popełnioneprzez nich...

  Ocena / Przedmiot / Religia

  Autor /Matylda Dodano /24.10.2012 Znaków /588

  praca w formacie txt

Do góry